Obavijest roditeljima o plaćanju usluga Dječjeg vrtića Đakovo za mjesec svibanj 2020.

Poštovani roditelji,

  • Za djecu koja će koristiti usluge vrtića cijeli mjesec – roditelji plaćaju redovnu punu cijenu.
  • Za djecu koja kreću 11. svibnja ili bilo koji drugi datum nakon 11. svibnja – roditelji plaćaju punu cijenu umanjenu za 30% (za svibanj).
  • Za djecu koja neće koristiti cijeli mjesec usluge vrtića – roditelji se oslobađaju plaćanja za mjesec svibanj.

Djeca koja su u našem vrtiću, a prebivalište imaju u drugoj općini – zbog Odluka njihovih jedinica lokalne samouprave (općina), cijena za roditelje ovisi o visini sufinanciranja općine. Roditelji iz ove skupine mogu se javiti ako su im potrebna dodatna obrazloženja na mail djecjivrticdakovo@gmail.com.

Obavijest roditeljima o plaćanju usluga Dječjeg vrtića Đakovo za mjesec svibanj 2020.
Scroll to top