Projekti Botić

Putuje pismo – projekt kuće u 2021./2022. pedagoškoj godini

PROJEKT: „Putuje pismo“

DULJINA PROJEKTA: Pedagoška godina 2021./2022.

IZVOĐAČ PROJEKTA: Djeca svih odgojnih skupina vrtićke kuće Botić i njihovi odgojitelji.

CILJ PROJEKTA: Upoznavanje djece s različitim krajevima Hrvatske, načinom života, običajima i karakteristikama tih krajeva, te poticanje razvoja socijalnih vještina za uspostavljanje kvalitetnih međuljudskih odnosa.

MJESTO PROVOĐENJA: Sobe dnevnog boravka, hodnik, vanjski prostor vrtića i pošta.

SURADNICI: Roditelji, pedagoginja, psihologoinja, zdravstvena voditeljica, te vanjski suradnici: Dječji vrtići u Splitu, Čačincima, Zadru, SOS Ladimirevcima.

ZADACI PROJEKTA:

 • Proširivati i obogačivati spoznaju o našoj domovini
 • Razvijati zanimanje za druge i događaje diljem Lijepe naše
 • Potaknuti stvaralački izričaj ideja, iskustava i emocija djece na postaavljanje pitanja, istraživanje i otkrivanje nekih krajeva Hrvatske
 • Razvoj tolerancije i empatije
 • Njegovati zajedništvo, osjećaj prihvaćenosti i osjećaj o pripadanju
 • Bogaćenje riječnika sa novim pojmovima
 • Međusobno povezivanje vrtiće, djece i odgojitelja

PLAN PROJEKTA:

Aktivnosti i sadržaji vezani uz ovaj projekt planirani su po razvojnim područjima

Tjelesni i psihomotorni razvoj

 • Razvijati cjelokupnu muskulaturu (prirodni oblici kretanja, šetnje)
 • Boravak djeteta na zraku, ciljane šetnje, aktivnosti na zraku
 • Novo razvijanje sitne muskulature šake i prstiju
 • Poimanje pojma zdrave prehrane i prehrane karakteristične za pojedine dijelove Hrvatske
 • Susreti s drugima izvan skupine (skype) uz mogućnost izmjene iskustva

Spoznajni razvoj

 • Raznovrsnost, raznolikost i stalna dostupnost materijala
 • Razvijati interes za druge ljude, djecu s različitom kulturom i tradicijom
 • Korištenje različitih izražajnih medija
 • Razvijati spoznaju o elementima prirodnog okruženja i njihovim odnosima, biljni i životinjski svijet, rad ljudi, prirodne i geografske pojave
 • Unapređivati intelektualni, društveni, moralni i duhovni razvoj djece kroz stjecanje znanja, humanizam i toleranciju, identitet, odgovornost, autonomija, kreativnost
 • Upoznati kulturnu baštinu našeg grada i drugih gradova u Lijepoj našoj

Socioemocionalni razvoj

 • Razvijati sposobnost djeteta za druženjem, dogovorom i suradnjom kroz pisma i videopozivom
 • Omogućiti djetetu sudjelovanje u različitim vrstama interakcije
 • Prepoznavanje osobnih emocija, emocija kod drugih i ponašanje povezanih sa emocijama – empatija
 • Uočavanje sličnosti i različitost, prihvaćanje različitosti
 • Poticati pozitivnu sliku o znamenitostima lokalne i šire zajednice

Govor, komunikacija, izražavanje i stvaranje

 • Poticanje komunikacijskih djelatosti
 • Poticati i razvijati likovno stvaralaštvo po viđenju (crtanje, slikanje, modeliranje, igre neoblikovanim materijalima)
 • Upoznati svoj kraj i domovinu uz pomoć literarnih književnika (Botić, Čurić, Đakula, Rajzl…)
 • Prepoznavanje pjesama (melodija i tekst) i instrumenata karakterističnih za određene krajeve Hrvatske
 • Proširivati djetetov vokabular novim riječima, te različitim vrstama riječi uz upotrebu štapnih lutaka

ZADAĆE ODGOJITELJA NA PROJEKT:

 • Prikupiti potrebne materijale za rad (likovne, istraživačke aktivnosti)
 • Stupiti u kontakt s odgojiteljima drugih vrtića
 • Upoznati roditelje s projektom i uključiti ih u provedbu projekta

Suradnja s roditeljima

 • Aktivnosti putem razmjene knjiga, razglednica, prospekata i sl.
 • Roditeljski sastanci

Vrednovanje aktivnosti

Na kraju pedagoške godine izmijeniti iskustva tko je što proveo u svojoj skupini. Tijekom provedbe projekta pratit će se izjave djece i njihovi radovi, te povratne informacije iz drugih vrtića i gradova. Izraditi pano projekta i nadopunjavati ga.

PROJEKT “U ZDRAVOM TIJELU ZDRAV DUH”

Dječji vrtić Đakovo, vrtićka kuća Botić

Mlađa vrtićka skupina „Sovice“ 

Trajanje projekta: 24. 5. 2021. – 4. 6. 2021.

Nositelji projekta:

 • Djeca u dobi od 4 i 5 godina (24 djece)
 • Odgojiteljice Ornela Koprčina i Martina Vrbanec
 • Pedagoginja

Opis projekta

Zahvaljujući svakodnevnim tjelovježbama u grupi i dječjoj zainteresiranosti za vježbe i tjelesne aktivnosti, odlučili smo pokrenuti projekt „U zdravom tijelu zdrav duh“. Govorili smo o zdravlju, zdravoj prehrani i imali tjedan zdravlja. Pjevali smo pjesmicu „Tijelo“, čitali o tijelu i dijelovima tijela u enciklopedijama. Provodili smo različite vježbe i poligone u SDB-a, ali i vani, u dvorištu.

Cilj projekta

 • Poticati djecu na usvajanje zdravih navika te istaknuti važnost svakodnevnog tjelesnog vježbanja

Projekt smo proveli kroz sva razvojna područja:

 1. TJELESNI I PSIHOMOTORNI RAZVOJ
  1. Razvijati koordinaciju pokreta
  1. Razvijati sposobnost ravnoteže tijela kod svladavanja prepreka (hod po crti, preskok, zaobilaženje..)
  1. Razvijati finu motoriku šake (crtanje, bojanje, lijepljenje)
  1. Razvijati prirodne oblike kretanja (hodanje, trčanje, puzanje..)
 • SOCIOEMOCIONALNI RAZVOJ
  • Razvijati kontrolu emocija (tko prvi, tko zadnji)
  • Razvijati pozitivna emocionalna stanja (ugodno i opušteno ozračje)
  • Razvijati pozitivnu sliku o sebi
  • Razvijati suradnju među vršnjacima
 • SPOZNAJNI RAZVOJ
  • Razvijati vizualnu percepciju (uočavanje, prepoznavanje dijelova tijela)
  • Razvijati pamćenje
  • Stjecati iskustva istraživanjem (rad bubrega-uliti vodu i pratiti gdje ona ide)
  • Stjecati iskustva vidom (oblik kosti, oblici unutarnjih organa..)
 • GOVOR, KOMUNIKACIJA, IZRAŽAVANJE I STVARALAŠTVO
  • Razvijati osjetljivost za kombinacije (sparivanje, pridruživanje, sortiranje)
  • Razvijati slušanje i razumijevanje govora
  • Razvijati glazbeno pamćenje

PROVEDENE AKTIVNOSTI

 • Likovne aktivnosti
 • KOSTI
 • Crni papir, plastične žlice, lijepilo, bijela tempera, drvofix, štapići za uši
 • KOSTUR
 • Veliki smeđi papir, role od papira, drvofix, kistovi
 • KRALJEŽNICA
 • Karton od jaja, šarena žica, škare
 • PLUĆA
 • Rozi papir, slamke, plastične vrećice (za zamrzivač), ljepilo
 • KRVNE ŽILE I VENE
 • Bijeli hamer papir, olovka, časopis „Tijelo-krvožilni sustav“ plavi i crveni flomaster, djevojčica kao model
 • OVO JE MOJE TIJELO
 • Bijeli papir, olovka
 • TJELESNE AKTIVNOSTI
 • TJELOVJEŽA UZ APLIKACIJE
 • Slike s vježbama
 • PLIVANJEM DO ZDRAVLJA
 • Tjelovježba za cijelo tijelo
 • SPOZNAJNE AKTIVNOSTI
 • KAKO NAM RADE BUBREZI
 • Karton, slamčice, baloni, mali lijevak, čaša s vodom, zdjelica
 • IGRE LOGIČKOG ZAKLJUČIVANJA
 • Puzzle dijelovi tijela, slagalica „unutarnji organi“
 • ISTRAŽIVAČKE AKTIVNOSTI
 • UPOZNAJ LJUDSKO TIJELO
 • Knjiga „Ljudsko tijelo“ (slagalica)
 • GLAZBENE AKTIVNOSTI
 • PJESMA „MOJE TIJELO“

„ Reci mama što je to na glavi,
To je kosa od koje se frizura pravi.
A ovo tu što viri ispod kose,
To su uši sa strane se nose.
Ispod čela su oči u boji, a u sredini nosić stoji.
A ispod nosa, usta što znaju pričat i pjevati
I pusu ti daju.
Glava ima puno dijelova,
Kosu, čelo, nos i oka dva.
Glava ima puno dijelova,
Lice, usta, bradu i uha dva.
Pametna glava stoji na vratu,
A vrat na ramenima na drugom katu.
Trbuh i leđa u sredini se druže, sa strane su ruke
Za mahanje služe. A dole na dnu,
Noge su dvije, ispod svake taban se krije.
Na njima ima dijelova još mnogo, a tko
Bi ih sve nabrojati mog´o.
Tijelo ima puno dijelova, od njih su
Sastavljena djeca sva.
Tijelo ima puno dijelova, od njih smo sastavljeni
Ti i ja.“

 • GOVORNE AKTIVNOSTI
 • Verbalni poticaj odgojitelja (poticajna pitanja)

VREDNOVANJE POSTIGNUĆA

Kroz razne aktivnosti i materijale nastojali smo djeci približiti važnost i svjesnost o svemu tijelu i brizi za tijelo. Nastojali smo približiti spoznaju o svome tijelu, koji su to dijelovi tijela, organi, kako oni rade i važnost tjelovježbe u našim životima. Sva ta znanja djeca su usvojila kroz razgovore, gledanje i čitanje enciklopedije „Moje tijelo“, čitajući časopise o tijelu, organima i krvnim žilama. Djeca su međusobno razgovarala o temi i jedni drugima pokazivali slike o mišićima, pričali su o tome gdje se nalazi srce, gdje im je rebro, mokraćni mjehur i drugo. A svakodnevnim vježbanjem imenovali su sve dijelove tijela i razgovarali o kostima i mišićima. Slušajući djecu kako međusobno pričaju, vidjeli smo i čuli što su i koliko toga naučili. Također smo napredak pratili i preko razvojnih mapa koje vodimo već dvije godine.

PROJEKT „KAKO UČIMO BOJE?“

Dječji vrtić ĐAKOVO, L. Botića 7/A
Jasličko – vrtićka skupina „Pčelice“ (djeca u dobi od 2 do 4 godine)
Trajanje projekta: 26. 4. 2021. – 5. 5. 2021.

Nositelj projekta:

 • 19 djece u dobi od 2 do 4 godine
 • Odgojiteljice: Mirna Cezner i Ljiljana Poljak
 • Stručna služba (pedagoginja Ivana Radnić)

Opis projekta

Projekt smo počeli raditi u proljeće. Priroda se probudila. Sjenica je zapjevala. Sunce je izmamilo proljetnice: visibabe, ljubičice, šafrane i jaglace. Naučili smo puno pjesmica o njima. Plesali smo „Proljetno kolo“. Naš maslačak dobio prekrasnu haljinicu i svi smo SRETNI. Proljeće nas razveselilo, bojama, Sunce nas ugrijalo toplim zrakama, kišni oblaci oprali ostatke zime. Željeli smo nastaviti u tom smjeru… I tako došli do teme o BOJAMA!
Njih smo pokušali obraditi putem različitih aktivnosti.

Cilj projekta:

 • Potaknuti djecu za spoznavanje svijeta koji nas okružuje prepoznavanjem i imenovanjem osnovnih boja (crvena, žuta, zelena i plava)
 • poticati razvoj govorne komunikacije.

Postavili smo nekoliko osnovnih zadaća koje planiramo ostvariti kroz, skoro, sva odgojno-obrazovna područja razvoja.

Tjelesni i psihomotorni razvoj

 • Razvijati koordinaciju pokreta ( hvatanje kockica hvataljkom, slaganje kocaka u vis, razvrstavanje po bojama)
 • Razvijati pokretljivost ( trčanje po zadatku- igra boja..)
 • Razvijati finu motoriku ( crtanjem, igrom s tijestom-miješenje..)

Spoznajni razvoj

 • Razvijati taktilnu percepciju ( igre s taktilnim pločama u boji..)
 • Razvijati vizualne percepcije ( uočavanje, prepoznavanje boja..)
 • Razvijati pamćenje ( povezivanje slike i riječi..)
 • Stjecati iskustva istraživanjem ( miješanje boja- kako dobijemo nijanse boja..)
  Socio-emocionalni razvoj
 • Razvijati pozitivna emocionalna stanja (opušteno i ugodno ozračje)
 • Razvijati odnos s vršnjacima (putem igre lovice)
 • Razvijati kontrolu emocija (prihvatiti „ulov“ u igri „Boje“)

Govor, komunikacija, izražavanje i stvaralaštvo

 • Razvijati likovni senzibilitet za različita likovna sredstva (boje, plastelin)
 • Razvijati osjetljivost za kombinacije (sortiranje, sparivanje, pridruživanje)
 • Razvijati slušanje i razumijevanje govora
 • Razvijati glazbeno pamćenje

Provedene aktivnosti:

Likovne aktivnosti

(vodene boje, kistovi, flomasteri, drvene vilice, tempere, zaštita za djecu i stolove, papir, domaći plastelin, razvijači, modle za kolače, voda, posudice, ubrusi, vlažne maramice, kvačice)

 • točkice na papiru
 • tulipani (drvenom vilicom, umočenom u temperu, ostavljali smo otiske na papiru, flomasterima nacrtali  stapku i lišće…)
 • leptir (na vlažni – suhi ubrus stavljali smo, kistom, temperu…pratili kako se boje razlijevaju, spajaju, miješaju…osušene ubruse skupili smo i stavili obojane kvačice)
 • modeliranje (u prirodnu boju tijesta dodali smo crvenu boju i dobili ROZU). Napravili smo privjeske za mame.

Istraživačko- spoznajne aktivnosti

-miješanje boja ( kistom smo birali boje, dodali puno vode i promatrali kako nastaju nijanse, nove boje… )

 • sortiranje po boji (pomoću hvataljki odvajali smo drvene kocke u boji)

Pronađi iste boje!

 • pridruživanje (osnovnim bojama smo pridruživali sličice odgovarajuće boje…). Spremanje slamčica u odgovarajući tuljak.
 • igre građenja (dijete donosi kocke u boji koju kaže drugo dijete…)

Govorne aktivnosti

 • verbalni poticaj odgojitelja (poticajna pitanja, boje u prirodi)
 • slikovnica „BOJE“
 • slikovnica „PROLJETNE BOJE „
 • igra „Pronađi istu boju“ (povezivanje boje i oblika slova)

Glazbene aktivnosti

 • pjevanje „ Leptiriću šareniću“
  ( U prilogu tekst pjesmice)
 • pokreti uz glazbu „ Proljetno kolo“
  (Tekst u prilogu)

Životno – praktične aktivnosti

 • igra „ Salata“
  (uparivanje obuće po boji, dezenu. izuvanje, obuvanje obuće, imenovanje djeteta čija je obuća, korištenje čarobnih riječi)

Tjelesne aktivnosti

 • igra “Trgovina s bojama”
  (pravilo igre u prilogu)
 • igra “Skoči na boju”
  (Dijete baca kocku s bojama. Na koju boju se kocka okrene, dijete treba skočiti na nju.)

Prilog:

Vrednovanje postignuća

Ovaj projekt dotakao se brojnih tema, jer boje su svugdje oko nas. Svakodnevno koristimo prilike da imenujemo boje. Naše okruženje je bogato bojama, svakodnevno crtamo, slikamo. Proljeće, svojim bojama, potaklo nas je da se malo više posvetimo toj tematici. U radu, igri uočili smo da još ima djece, mlađe dobi, koja razlikuju boje, ali ih ne imenuju. Ipak se radi o dvogodišnjacima. Sve ponuđene aktivnosti dobro su prihvaćene od strane djece. Tjelesne aktivnosti, posebno, jer se odvijaju na svježem zraku, terasi. Igrajući se s pločom-slova u boji, saznali smo da ima djece koja i poznaju poneka slova.
Tema je jednostavna, svakodnevna i trebamo nastaviti raditi na njoj. Zadovoljni smo rezultatima projekta.

PROJEKT „CVIJET-PČELA-MED“

Dječji vrtić Đakovo, L. Botić 7/A

Mlađa vrtićka skupina „Sovice“

Trajanje projekta: 12. 4. 2021. – 23. 4. 2021.

Nositelji projekta: 24 djece u dobi od 4 i 5 godina

 • Odgojiteljice: Ornela Koprčina i Martina Vrbanec 
 • Roditelji
 • Pedagoginja i zdravstvena voditeljica

Opis projekta

Proljeće je tu, priroda se budi, budimo se i mi. Pjevali smo pjesmu „Bumbari i pčele“, pogledali video (recitacija) o pčelama, čitali priče. U vrtiću nas je posjetio tata Željko Habada koji se bavi pčelarstvom. Donio je praznu košnicu, dimilicu, razne alatke za košnicu i odijelo. Djeca su imala priliku probati odijelo, čistiti košnicu… Nakon toga posjetili smo još jednog pčelara Damira Schliesa. On nam je pokazao košnicu koja ima staklo s prednje strane, tako smo mogli i vidjeti pčele kako rade u svojoj „kući“. Također su djeca imala priliku udisati aromu iz košnice koja služi za terapije (alergije, astma, bronhitis). Na odlasku su djeca dobila vrijedan poklon, med 😊. Sve to puno nam je pomoglo u ostvarenju našeg projekta. Hvala roditeljima na dobroj suradnji.      

Cilj projekta:

 • Poticanje djece i roditelja na brigu o vlastitom zdravlju i važnosti pčelinjeg svijeta u održavanju ravnoteže u prirodi

Radom na projektu ostvarene su zadaće:

SPOZNAJNI RAZVOJ

 • Usvajati osnovne pojmove o zdravoj prehrani (med, pčele, košnice)
 • Razvijati pamćenje
 • Poticati razvoj vizualne percepcije; stjecanje iskustva vidom (oblik, boja..)
 • Poticati percepciju mirisa: stjecati iskustva njuhom (miris iz košnice, aromaterapija)
 • Razvijati operativno mišljenje
 • Razvijati znatiželju i istraživanje
 • Upoznati djecu s koristima meda i ostalih pčelinjih proizvoda

SOCIO-EMOCIONALNI RAZVOJ

 • Razvijati socijalnu osjetljivost (rad u grupi, rad u paru)
 • Razvijati samovrednovanje
 • Razvijati toleranciju (poštivati drugoga)
 • Razvijati pozitivan stav i odnos prema sebi (zdravlje, prehrana)
 • Razvijati pozitivna emocionalna stanja (sigurnost, ugodno i opušteno ozračje..)
 • Povezivati vrtić, obitelj i lokalnu zajednicu

GOVOR, KOMUNIKACIJA, IZRAŽAVANJE I STVARALAŠTVO

 • Razvijati govorne vještine (pričanje, prepričavanje…)
 • Razvijati slušanje i razumijevanje govora (glasnoća govora, visina tonova, emotivna stanja…)
 • Poticati razvoj likovnog izražavanja
 • Poticati razvoj glazbenog pamćenja (prepoznati melodiju, tekst…)

TJELESNI I PSIHOMOTORNI RAZVOJ

 • Razvijati finu motoriku šake (crtanje, bojanje, rezanje škaricama, hvatanje i držanje predmeta)
 • Poticati potrebu za kretanjem i poticati prirodne oblike kretanja (trčanje, skakanje)
 • Organizirati elemente prepreka u prirodi (poligoni)

Provedene aktivnosti:

 • Likovne aktivnosti
 • Košnica (otisak) – Pucketavi najlon, žuta tempera, blok papir, kistovi, zaštita za djecu i stolove.
 • Pčelice – plastična žuta jaja, crni i žuti kolaž papir, škare, lijepilo.
 • Spoznajne aktivnosti – slaganje pčela po obliku i povezivanje pčele s brojem
 • Istraživačke aktivnosti – med za zdravlje (mazanje meda na kruh, doručak i užina). Osjet slatkoće, tekstura-ljepljivost i gustoća meda.
 • Gledamo pčele – košnica sa staklom – život i rad pčela
 • Glazbene aktivnosti – pjevanje pjesmice „Bumbari i pčele“
 • Govorne aktivnosti
 • Recitacija „Sretna pčela“
 • https://www.youtube.com/watch?v=o2stBgUNlMI

Vrednovanje postignuća

Nastojali smo kroz razne aktivnosti djeci približiti važnost cvijeta, pčela i meda. Poticali smo dječju znatiželju i istraživačke aktivnosti, međusobnu interakciju, pozitivnu sliku o sebi i svom sudjelovanju. Naučili su o životu pčela, kako pčele prave med, gdje ga prave, i sve to kroz razgovore, čitanje priča, recitacije i pjesmice. Tu smo vidjeli da su djeca usvojila znanja o pčelama, kao i kroz razgovore s roditeljima (da su im djeca kod kuće ispričala sve o naučenome). Projekt im je bio jako zanimljiv i uživali su svakoj aktivnosti, što se vidjelo po osmjesima na njihovim licima i daljnjim pitanjima. Napredak smo pratili i preko razvojnih mapa koje vodimo već dvije godine.

PROJEKT „JABUKA“

Dječji vrtić Đakovo, L. Botića  7/A

Jasličko – vrtićka skupina „Pčelice“ (djeca u dobi od 2 do 4 godine)

Trajanje projekta: 19. – 30. listopada 2020.

Nositelji projekta:

 • 20 djece u dobi od 2-4 godine
 • Odgojiteljice: Mirna Cezner i Ljiljana Poljak
 • Roditelji
 • Pedagoginja

Cilj  projekta:

 • Razvijati u djece brigu za održavanjem dobrog zdravlja primjenom zdravog načina prehrane i tjelesnog vježbanja
 • Potaknuti djecu i roditelje na aktivno uključivanje u brigu o vlastitom zdravlju na zabavan način, igrom i raznim aktivnostima

Radom na projektu planiramo ostvariti brojne zadaće.

Tjelesni i psihomotorni razvoj

 • Razvijati koordinaciju i preciznost u baratanju predmetima (nošenje jabuke na tanjuriću, gužvanje, kidanje papira…)
 • Razvijati koordinaciju i preciznost pokreta (rezanje voća, ulijevanje soka u čašu..)
 • Razvijati finu motoriku šake (crtanje, bojanje, rezanje škaricama, miješenje plastelina..)

Socioemocionalni razvoj ličnosti

 • Razvijati pozitivna emocionalna stanja (pripadanje, sigurnost, ugodno i opušteno  ozračje..)
 • Stvarati bolju sliku o sebi (mogu ja to)
 • Razvijati dječju kompetenciju (pridržavanje dogovora pri kretanju u prostoru)
 • Razvijati samovrednovanje  (samoprocjena „mogu sam ribati jabuku“)
 • Razvijati regulaciju emocija (neću se ljutiti ako nisam uvijek prvi)
 • Razvijati empatiju (drugi puta ćeš uspjeti, nemoj plakati)
 • Razvijati toleranciju (poštivanje dogovorenog)
 • Razvijati pozitivan stav i odnos prema sebi (zdravlje, prehrana, pozitivno optimističan odnos…) 

Spoznajni razvoj

 • Poticati razvoj taktilne percepcije, stjecanje iskustva dodirom (oblik, veličina, struktura)
 • Poticati razvoj vizualne percepcije, stjecanje iskustva vidom (oblik, boja…)
 • Poticati percepciju mirisa, stjecati iskustva njuhom
 • Poticati razvoj percepcije okusa, stjecati iskustva kušanjem
 • Razvijati operativno mišljene
 • Razvijati pamćenje

Govor, komunikacija, izražavanje, stvaralaštvo

 • Razvijati slušanje i razumijevanje govora (glasnoća i visina intonacija u rečenicama, emotivnim stanjima)
 • Razvijati artikulaciju glasova (govor prema modelu, pjevanje)
 • Razvijati govorne vještine (pričanje, prepričavanje, dramatizacija)
 • Poticati razvoj glazbenog pamćenja (prepoznavanje melodije, teksta, ritam, tempo…)
 • Razvijati sposobnost doživljavanja i izražavanja glazbe (usklađenost pokreta i glazbe)
 • Poticati razvoj likovnog senzibiliteta za različita likovna sredstva i materijale (boja, olovka, papir, tijesto-plastelin)

Kako je sve počelo?

Opis projekta:

Jesen je tu s nama, svaki dan! U svakom kutku, na početku i kraju dana. Lišće je požutjelo i palo s grana. Ptičice su male otišle na jug. Muhare ostale neobrane. Stari medo pojeo zrele kruške i zaspao. Iiiii…..kišica je pala na zemlju, pokisnuli su vrapci i zeleni žapci. Ježurka Ježić pokupio suho lišće u kućicu pod starim panjem. Opjevali smo kruške, jabuke, šljive. Pričamo o zdravoj hrani. Jedemo jabuke, svakodnevno…

Tradicionalno, u listopadu, obilježavamo, a time i zahvaljujemo na blagodatima prirode na svoj način. U vrtić nam dolazi teta Jesenka sa širokim plaštem osutim jesenjim lišćem i ogromnim šeširom. U rukama nam donosi drage plodove – jabuke. I mi smo se sredili. Napravili smo šarene kapice, a roditelji su nam pripremili košarice. Dočekali smo ju s pjesmom, a ispratili širokim osmjesima, nadajući se ponovnom susretu sljedeće godine.

Sve je to utjecalo na planiranje MINI projekta o JABUKAMA. Želimo putem pjesmica i igara te novostečenih znanja još više potaknuti važne navike svakodnevnog konzumiranja voća, jabuka!

Provedene aktivnosti:

 • Likovne aktivnosti

( jabuke, bijeli papir, kistovi, zaštita za djecu i stolove, nožić, drvene boje, tempere, ubrusi, krep papir, škarice, plastična ambalaža, domaći plastelin, modlice, razvijači…)

 • Bojanje jabuka
 • Otisak jabuke
 • Rezanje i gužvanje krep papira
 • modeliranje
 • Govorne aktivnosti
 • verbalni poticaj odgojitelja (poticajna pitanja-boje, oblik, važnost zdrave prehrane…)
 • igrokaz „Tri jabuke“
 • rad na tekstu igrokaza (pamćenje teksta, izražajno govorenje)

(U prilogu je tekst igrokaza „Tri jabuke“)

 • Glazbene aktivnosti
 • slušanje pjesama-CD („Jesenske“)
 • pjevanje: „ Jabučice crvena“, „Jabuko, jabučice“
 • pokreti uz glazbu

(U prilogu su tekstovi pjesama)

 • Tjelesne aktivnosti
 • nošenje jabuke na tanjuru
 • Istraživačko – spoznajne aktivnosti
 • jabuke smo prali, osjetili teksturu, oblik, mirisali, gulili koru, ribali, cijedili, pili sok…

Vrednovanje postignuća

Radeći na ovom projektu dotaknuli smo se puno tema. Realizirali smo postavljene zadaće. Nastojali smo igrom, radno-praktičnim i zabavnim aktivnostima približiti djeci važnost zdrave prehrane! Uz to, poticali smo dječju radoznalost i urođenu znatiželju, međusobnu interakciju, samostalnost i razvoj pozitivne slike o sebi i svom sudjelovanju.

Prijateljstvo – projekt kuće u 2020./2021. pedagoškoj godini

Ne hodaj ispred mene, možda te neću slijediti.
Ne hodaj iza mene, možda te neću voditi.
Hodaj pokraj mene i samo budi moj prijatelj.”
Albert Camus

PROJEKT: Prijateljstvo

DULJINA PROJEKTA: pedagoška godina 2020./2021.

IZVOĐAČ PROJEKTA: djeca svih odgojnih skupina i njihovi odgojitelji vrtićke kuće “Botić”

CILJ PROJEKTA: stjecanje novih saznanja i unapređivanje socio-emocionalnog razvoja djece, kroz prepoznavanje vlastitih osjećaja te stvaranje uvjeta za igru kroz zajedničke aktivnosti i suradnju.

MJESTO PROVOĐENJA: sobe dnevnog boravka, vanjski prostor vrtića, sportska dvorana.

SURADNICI: roditelji, ravnateljica, pedagoginja, psihologinja, zdravstvena voditeljica te vanjski suradnici važni za realizaciju projekta.

ZADACI PROJEKTA:

 • stvarati osjećaja empatije (prepoznavanje i postavljanje odnosa prema drugom, suosjećanje, briga o mlađima, bolesnima, prirodi i životinjskom svijetu)
 • razvijati toleranciju (zanimanje za druge, poštovanje)
 • stvarati pozitivnu sliku o sebi te razvijati samopouzdanje
 • razvijati složene senzorne vještine i preciznost (kroz razne likovne i istraživačke aktivnosti)
 • stjecati iskustva i spoznaje o predmetnoj, prirodnoj i društvenoj sredini (upoznavanje sa zanimanjima – liječnik, medicinska sestra)
 • njegovati zajedništvo, osjećaj prihvaćenosti i osjećaj o pripadanju

PLAN PROJEKTA:
Aktivnosti i sadržaji vezani uz ovaj projekt planirani su po razvojnim područjima.

Tjelesni i psihomotorni razvoj:

 • svakodnevno boraviti na svježem zraku, te motivirati i poticati dijete na sve oblike kretanja prilagođene vremenskim uvjetima
 • razvijati sposobnost koordinacije pokreta kod svih vrsta kretanja (puzanje, hodanje, trčanje, penjanje, skakanje) kroz timsku igru košarke i nogometa
 • poticati pravilno držanje tijela I koordinacije pokrata ruku i nogu putem ritma, glazbe i plesa, aktivnostima: “ne rugaj se”, “ljudski valovi”, “u ogledalu”
 • razvijati i jačati motoričku sposobnost manipulacije šakom i prstima šake kroz aktivnost “šaramo i prstima stvaramo”
 • razvijati sposobnosti taktilnog osjeta, osvještavanje i korištenje svih osjetila, aktivnostima “Imaš pravo pogriješiti”, “Uhvati-dodaj”

Socio-emocionalni razvoj:

 • stvarati osjećaj o pripadanju i prihvaćanju, te stvarati pozitivnu emocionalnu vezu između djece i odgojitelja
 • razvijati pozitivnu sliku o sebi kroz razgovore na temu “Tko sam ja”, “Tko smo mi”, “Što mogu – što ne mogu”, “Što volim – što ne volim”
 • raditi na prepoznavanju i imenovanju svojih i tuđih osjećaja, prosocijalno ponašanje – spremnost na pomoć, dijeljenje s drugima
 • razvijati sposobnost djeteta za druženjem, dogovorom i suradnjom kroz društvene igre s pravilima “Memori” I “Čovječe ne ljuti se”

Spoznajni razvoj:

 • razvijati sposobnost uočavanja veza i odnosa među stvarima i pojavama, aktivnostima “Pronađi isto”, “Čarobna vrećica”
 • poticanje djece na svakodnevne interakcije s različitim sadržajima učenja – glazbenim, matematičkim, prirodoslovnim, jezičnim, npr: “znakovni jezik”
 • razvijati interes za drugu djecu s različitom kulturom i tradicijom, aktivnostima “Putujemo na druge kontinente”, “Nepoznati prijatelj”
 • stvaranje situacija u kojima se razvija spoznaja o potrebi i važnosti brige za sebe i okolinu, aktivnostima “Snježna gruda”

Govor, komunikacija, izražavanje i stvaralaštvo:

 • razvijati i njegovati komunikaciju bogatu emocionalnim dijalogom, npr: “Boje prijateljstva”
 • poticati različite oblike kreativnog izražavanja i stvaranja glasom, plesom, aktivnostima “Šareni svijet”, “Ja stvaram svoju izreku o prijateljstvu”
 • podržavati i poticati samoinicijativnost u imenovanju i opisivanju promatranog predmeta, pojava, zbivanja i radnje aktivnošću “Moj prijatelj”
 • razvijati radoznalost i aktivno – istraživačko ponašanje u okolini i ekološke svijesti – “Moj prijatelj”
 • poticati razvoj dječjeg shvaćanja koncepta čitanja, pisanja, računanja – “Dijeli s drugima”

ZADAĆA ODGOJITELJA NA PROJEKTU:

 • uputiti roditelje u projekt kuće i uključiti ih u provedbu
 • poticati roditelja na aktivnosti s djecom kod kuće
 • prirema aktivnosti, aplikacija, didaktičke opreme i slično

Suradnja s roditeljima:

 • potaknuti roditelje na sudjelovanje u prikupljanju namirnica sa socijalnu trgovinu u Đakovu
 • poticati roditelje da pronalaze ili se prisjete nekih igara svoga djetinjstva i pokažu ih svojoj djeci

Vrednovanje aktivnosti:
Tijekom provedbe projekta pratit će se izjave djece o pitanjima vezanim za obitelj, darivanje, ljubav, prijateljstvo. Utvrdit će se razlika u odgovorima na početku i na kraju provedbe projekta, kroz razgovor s djecom i njihove radove.

Put oko svijeta – projekt kuće

PROJEKT: „Put oko svijeta“

TRAJANJE PROJEKTA: Pedagoška godina 2019./2020.

PROJEKT PROVODE: Djeca i odgojitelji vrtića

CILJ PROJEKTA: Upoznavanje djece s kontinentima, načinom života, običajima naroda tih krajeva

MJESTO PROVOĐENJA: SDB, terasa, dvorište, gradska knjižnica, izlet u Osijek, ZOO vrt, tržnica

SURADNICI: Turistička zajednica grada Đakova, Župa – Župni dvor, Gradska knjižnica i čitaonica Đakovo, Muzej grada Đakova

ZADACI PROJEKTA:

 • proširivati i obogaćivati spoznaju o svijetu, planetu, kontinentu
 • razvijati pozitivan stav i odnos prema drugim narodima drugačijeg izgleda, jezika, potreba
 • razvijati slušnu osjetljivost za glazbu, ritam, folklor drugih naroda

PLAN PROJEKTA

Aktivnosti i sadržaji vezani uz ovaj projekt planirani su po razvojnim područjima.

Tjelesni i psihomotorni razvoj

 • poticati aktivnosti koordinacije, pokreta u kretanju kroz oblike i formacije kola, samostalno i u paru (CD – glazba naroda svijeta)
 • poticati aktivnosti za razvoj ravnoteže putem kretanja po neravnoj površini, kosini, po površinama različite tvrdoće (pijesak, voda, lišće), uskoj površini (različiti geografski položaji)
 • razvijati motoričke sposobnosti šake i prstiju šake kroz aktivnosti šivanja, rezanja, nizanja, bojanja, vezanjem vrpce, konopca, oblikovanjem tijesta, plastelina, blata (izrada nakita, detalja s obuće, odjeće i sl.)

Spoznajni razvoj

 • poticati razvoj konvergentnog i divergentnog mišljenja (s naglaskom na s divergentno) kroz čitanje različitih priča, korištenje enciklopedija, igra „Ispričaj priču“, opisivanje
 • razvijati spoznaju o sveukupnom odnosu elemenata prirodnog okruženja uključujući čovjeka (klimatske promjene, različite klime), knjige, enciklopedije
 • razvijati sposobnosti uočavanja uzajamnog odnosa biljnog i životinjskog svijeta putem aktivnosti čitanja knjiga, tekstova, enciklopedija, istraživačkih aktivnosti, promatranja, opisivanja
 • poticati na aktivnosti putem imitativnih i eksperimentalnih igara u području prilagođavanja čovjeka različitim okruženjima
 • razvijati intelektualne sposobnosti operiranja brojčanim, težinskim i dužinskim veličinama kroz različite manipulativne i natjecateljske igre te istraživačke aktivnosti

Socioemocionalni razvoj

 • poticati na slobodan izbor različitih sadržaja u aktivnostima te njihovim trajanjima (ovisno o njegovim potrebama)
 • razvijati kompetentnost
 • poboljšavati spoznaju kod djeteta u pojmovima važnim za njegove socijalne odnose (emocionalna stanja ljudi, ponašanja)
 • razvijati kod djeteta osjećaj pripadnosti, socijalizacije kroz radno – praktične aktivnosti putem dogovora i suradnje
 • poticati dijete na aktivnosti opažanja, sudjelovanja i prorađivan ja u području izražavanja emocija kroz različite imitativne igre, igre uloga, dramatizaciju priča (lutka na štapu)
 • poticati kod djeteta osjetljivost za ljude u potrebi: prikupljanje donacija, UNICEF, Misije, sudjelovanje u humanitarnim akcijama

Govor, komunikacija, izražavanje i stvaranje

 • poticati dijete na verbalno izražavanje putem aktivnosti pričanja, prepričavanja, opažanja, svakodnevne komunikacije
 • poticajnim pitanjima potaknuti kod djece aktivnost odgovaranja na ista
 • učenje stranog jezika u vrtiću (engleski jezik), jezik drugog naroda
 • poticati kod djeteta sposobnost ustrajnosti u konstruiranju pomoću lego kocaka, velikih elemenata. neoblikovanog materijala
 • poticati dijete na što kreativnije likovno izražavanje i stvaranje koristeći što bogatije i raznovrsnije likovne materijale (kreda, olovka, tempera, spužva, glina, pijesak)
 • proširivati djetetov vokabular novim riječima te različitim vrstama riječi (pridjevi, prijedlozi) uz upotrebu lutke na štapu

ZADAĆE ODGOJITELJA NA PROJEKT:

 • prikupiti potrebne materijale za rad (likovne, istraživačke aktivnosti)
 • upoznati roditelje s projektom i uključiti ih u provedbu projekta
 • organizirati posjete knjižnici, muzeju, ZOO vrt Osijek i ostalim mjestima
 • pozvati pomorca u posjet djeci u vrtiću (iskustva s putovanja po svijetu)

Suradnja s roditeljima

 • aktivnosti putem radionica, razmjene knjiga, razglednica, prospekata i sl.
 • roditeljski sastanci
 • putem radionica izrađivati kartu svijeta, prijevozna sredstva, globus i dr.
 • posjet djece roditeljima na radnom mjestu
 • volontiranje roditelja u skupini

Vrednovanje aktivnosti

Praćenje aktivnosti djece kroz evidencijske obrasce. Rezultat ovoga projekta je zajedničko zadovoljstvo roditelja, djece i odgojitelja.

Scroll to top