Projekti Botić

Put oko svijeta – projekt kuće

PROJEKT: „Put oko svijeta“

TRAJANJE PROJEKTA: Pedagoška godina 2019./2020.

PROJEKT PROVODE: Djeca i odgojitelji vrtića

CILJ PROJEKTA: Upoznavanje djece s kontinentima, načinom života, običajima naroda tih krajeva

MJESTO PROVOĐENJA: SDB, terasa, dvorište, gradska knjižnica, izlet u Osijek, ZOO vrt, tržnica

SURADNICI: Turistička zajednica grada Đakova, Župa – Župni dvor, Gradska knjižnica i čitaonica Đakovo, Muzej grada Đakova

ZADACI PROJEKTA:

 • proširivati i obogaćivati spoznaju o svijetu, planetu, kontinentu
 • razvijati pozitivan stav i odnos prema drugim narodima drugačijeg izgleda, jezika, potreba
 • razvijati slušnu osjetljivost za glazbu, ritam, folklor drugih naroda

PLAN PROJEKTA

Aktivnosti i sadržaji vezani uz ovaj projekt planirani su po razvojnim područjima.

Tjelesni i psihomotorni razvoj

 • poticati aktivnosti koordinacije, pokreta u kretanju kroz oblike i formacije kola, samostalno i u paru (CD – glazba naroda svijeta)
 • poticati aktivnosti za razvoj ravnoteže putem kretanja po neravnoj površini, kosini, po površinama različite tvrdoće (pijesak, voda, lišće), uskoj površini (različiti geografski položaji)
 • razvijati motoričke sposobnosti šake i prstiju šake kroz aktivnosti šivanja, rezanja, nizanja, bojanja, vezanjem vrpce, konopca, oblikovanjem tijesta, plastelina, blata (izrada nakita, detalja s obuće, odjeće i sl.)

Spoznajni razvoj

 • poticati razvoj konvergentnog i divergentnog mišljenja (s naglaskom na s divergentno) kroz čitanje različitih priča, korištenje enciklopedija, igra „Ispričaj priču“, opisivanje
 • razvijati spoznaju o sveukupnom odnosu elemenata prirodnog okruženja uključujući čovjeka (klimatske promjene, različite klime), knjige, enciklopedije
 • razvijati sposobnosti uočavanja uzajamnog odnosa biljnog i životinjskog svijeta putem aktivnosti čitanja knjiga, tekstova, enciklopedija, istraživačkih aktivnosti, promatranja, opisivanja
 • poticati na aktivnosti putem imitativnih i eksperimentalnih igara u području prilagođavanja čovjeka različitim okruženjima
 • razvijati intelektualne sposobnosti operiranja brojčanim, težinskim i dužinskim veličinama kroz različite manipulativne i natjecateljske igre te istraživačke aktivnosti

Socioemocionalni razvoj

 • poticati na slobodan izbor različitih sadržaja u aktivnostima te njihovim trajanjima (ovisno o njegovim potrebama)
 • razvijati kompetentnost
 • poboljšavati spoznaju kod djeteta u pojmovima važnim za njegove socijalne odnose (emocionalna stanja ljudi, ponašanja)
 • razvijati kod djeteta osjećaj pripadnosti, socijalizacije kroz radno – praktične aktivnosti putem dogovora i suradnje
 • poticati dijete na aktivnosti opažanja, sudjelovanja i prorađivan ja u području izražavanja emocija kroz različite imitativne igre, igre uloga, dramatizaciju priča (lutka na štapu)
 • poticati kod djeteta osjetljivost za ljude u potrebi: prikupljanje donacija, UNICEF, Misije, sudjelovanje u humanitarnim akcijama

Govor, komunikacija, izražavanje i stvaranje

 • poticati dijete na verbalno izražavanje putem aktivnosti pričanja, prepričavanja, opažanja, svakodnevne komunikacije
 • poticajnim pitanjima potaknuti kod djece aktivnost odgovaranja na ista
 • učenje stranog jezika u vrtiću (engleski jezik), jezik drugog naroda
 • poticati kod djeteta sposobnost ustrajnosti u konstruiranju pomoću lego kocaka, velikih elemenata. neoblikovanog materijala
 • poticati dijete na što kreativnije likovno izražavanje i stvaranje koristeći što bogatije i raznovrsnije likovne materijale (kreda, olovka, tempera, spužva, glina, pijesak)
 • proširivati djetetov vokabular novim riječima te različitim vrstama riječi (pridjevi, prijedlozi) uz upotrebu lutke na štapu

ZADAĆE ODGOJITELJA NA PROJEKT:

 • prikupiti potrebne materijale za rad (likovne, istraživačke aktivnosti)
 • upoznati roditelje s projektom i uključiti ih u provedbu projekta
 • organizirati posjete knjižnici, muzeju, ZOO vrt Osijek i ostalim mjestima
 • pozvati pomorca u posjet djeci u vrtiću (iskustva s putovanja po svijetu)

Suradnja s roditeljima

 • aktivnosti putem radionica, razmjene knjiga, razglednica, prospekata i sl.
 • roditeljski sastanci
 • putem radionica izrađivati kartu svijeta, prijevozna sredstva, globus i dr.
 • posjet djece roditeljima na radnom mjestu
 • volontiranje roditelja u skupini

Vrednovanje aktivnosti

Praćenje aktivnosti djece kroz evidencijske obrasce. Rezultat ovoga projekta je zajedničko zadovoljstvo roditelja, djece i odgojitelja.

Scroll to top