Misija i vizija

Misija vrtića

Dječji vrtić Đakovo ustanova je za rani odgoj i obrazovanje koja djeluje na području Grada Đakova. Kroz provedbu različitih programa, utemeljenih na humanističko-razvojnom pristupu, usmjereni smo na razvoj dječjih potencijala, poštivanje dječjih prava i uvažavanje individualnih potreba djece. Svojim djelovanjem pružamo podršku obitelji, pridonosimo razvoju roditeljskih kompetencija i doprinosimo razvoju društvene zajednice.

Kao odgojno-obrazovna ustanova, skrbimo o djeci predškolske dobi u skladu s načelima suvremenog odgoja i obrazovanja. S obzirom na to, stvaranje što kvalitetnijih uvjeta za odgoj i učenje djece, kontinuirani profesionalni razvoj zaposlenih, što efikasnije odgojno-obrazovno djelovanje odgojitelja te kontinuirano unapređivanje partnerstva s roditeljima i širom zajednicom misija je naše ustanove.

Neprestanim stručnim usavršavanjem, raspravama, razmjenom iskustava s drugim ustanovama, savjetovanjem sa stručnjacima različitih profila te praćenjem novih paradigmi predškolskog odgoja i obrazovanja nastojimo ostvariti i dokazivati našu misiju. Tako, svi zaposleni svakodnevno provode aktivnosti koje djetetu boravak u vrtiću čine što ugodnijim, zanimljivijim i radosnijim.

Vizija vrtića

Vrtić doživljavamo kao mjesto rasta i razvoja svakog pojedinca u poticajnom okruženju. Zajedničko stajalište o poželjnoj budućnosti naše ustanove stvoreno je od osobnih vizija svih zaposlenih te zajedničkih shvaćanja i kreiranja aktivnosti koje vode k željenom smjeru.

Vizija naše ustanove je neprestani razvoj kvalitete u provođenju odgojno-obrazovne djelatnosti te kreiranje aktivnosti koje će je činiti jedinstvenom i drugačijom od ostalih. Kao takva, proizašla je iz osvješćivanja vrijednosti i uvjerenja na kojima počivaju svi aspekti odgojno-obrazovnog procesa.

Scroll to top