Javna nabava

Temeljem članka 80. stavak 2. točka 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16) Dječji vrtić Đakovo, Luke Botića 7/A, 31400 Đakovo, kao javni Naručitelj objavljuje da predstavnik Naručitelja i s njim povezane osobe nisu u sukobu interesa s nijednim gospodarskim subjektom s kojim se ne bi smio zaključiti ugovor o javnoj nabavi u smislu odredaba navedenog Zakona.

Više u dolje priloženim dokumentima

Scroll to top