Obavijest za roditelje-korisnike usluga Dječjeg vrtića Đakovo čija djeca nastavljaju polaziti Vrtić u svibnju 2020. godine

Poštovani roditelji djece koja se vraćaju u Vrtić u svibnju 2020,

molimo Vas da se prije polaska djeteta u vrtić upoznate s:

  • Uputama za sprječavanje i suzbijanje epidemije COVID-19 za ustanove ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja te osnovnoškolske ustanove u kojima je osigurana mogućnost zbrinjavanja djece rane i predškolske dobi te učenika koji pohađaju razrednu nastavu izdanima od strane Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo u Zagrebu dana 29. 4. 2020. (pronaći ćete ih ispod ovog teksta) i
  • sažetkom istih uputa (pronaći ćete ga ispod ovog teksta) u koje je, od strane ravnateljice, dodano nekoliko pojašnjenja s ciljem da gore navedene Upute uskladi s potrebama vrtićke organizacije, a osmišljenih na način da osnovni smisao sadržaja iz Uputa nije ugrožen (navedeno je označeno u tekstu).

Molimo Vas da potpišete

  • Izjavu koja je predviđena i koja je sastavljena u skladu s gore navedenim Uputama (pronaći ćete ju ispod ovog teksta).

Također Vas podsjećamo da Program zdravstvene zaštite djece, higijene i pravilne prehrane djece u dječjim vrtićima (»Narodne novine«, broj 10/97.) navodi kako se mjere zdravstvene zaštite djece u dječjim vrtićima provode u skladu s Planom i programom mjera zdravstvene zaštite, a obuhvaćaju, između ostalog, i:

– zdravstveni pregled djeteta nakon izostanka iz dječjeg vrtića zbog bolesti, odnosno drugog razloga zbog kojeg je izostanak djeteta trajao dulje od 60 dana.

Molimo Vas da, ukoliko je ikako moguće, potpisanu Izjavu dostavite na e-mail vrtića – djecjivrticdakovo@gmail.com kako bismo izmjenu papirologije na vratima prilikom prvog dovođenja djeteta u vrtić sveli na minimum. No, ukoliko Vam nije moguće poslati fotografiju (ili sken) potpisane Izjave, omogućit ćemo Vam potpisivanje iste prilikom prvog dovođenja djeteta u vrtić. Ne zaboravite ponijeti liječničku potvrdu o obavljenom zdravstvenom pregledu djeteta i upoznati se s ovdje navedenim Uputama HZJZ-a.

Obavijest za roditelje-korisnike usluga Dječjeg vrtića Đakovo čija djeca nastavljaju polaziti Vrtić u svibnju 2020. godine
Scroll to top