Projekti Vila

Moje tijelo u pokretu – projekt kuće

„ŽIVOT JE POPUT VOŽNJE BICIKLOM, DA BISTE ODRŽALI RAVNOTEŽU MORATE SE STALNO KRETATI“, Albert Einstein.

PROJEKT: „Moje tijelo u pokretu“ – Zbog životnog ritma nametnutog roditeljima te informatike, koja se uvukla u sva područja načina života djeca se odgajaju uz minimalno kretanja. Znamo da je pravilan psihofizički rast i razvoj preduvjet dobrog zdravlja djeteta. Redovitim kretanjem i vježbanjem potiče se rad imunološkog sustava. Kako kretanje spada u jednu od osnovnih potreba ljudskog organizma, tema projekta se sâma nametnula.

TRAJANJE PROJEKTA:  Početak projekta je sredina rujna 2019. godine, a završetak projekta planira se u lipnju 2020. godine.

PROJEKT PROVODE:  Vrtićka kuća „Vila“. U projektu će sudjelovati djeca svih odgojno-obrazovnih skupina sa svojim odgojiteljicama. Planirana je i suradnja s roditeljima i zajednicom.

CILJ PROJEKTA:  Istraživanje, učenje, stjecanje (i proširivanje postojećih) novih znanja, vještina i ponašanja kroz pokret kao i uključivanje cijelog tijela s osjetilima.

MJESTO PROVOĐENJA:  Dječji vrtić Đakovo, vrtićka kuća Vila. Unutarnji i vanjski prostor DV-a, sobe dnevnog boravka, garderobni prostor, hodnici vrtića, dvorište, parkiralište i sportska dvorana.

SURADNICI:

 • ravnateljica i psihologinja
 • pedagoginja
 • roditelji
 • svo tehničko osoblje
 • vanjski suradnici važni za realizaciju projekta (organizatori Dječje olimpijade (sudjelovanje), Sitotisak (pomoć pri izradi materijala potrebnih za izradu senzomotorne staze), treneri, studentica farmacije Anđela Begonja (predavanje o pravilnom pranju ruku), Univerzal Đakovo (pomoć u materijalu za izradu senzorne staze u vanjskom dijelu vrtića), Jazz dance sekcija KUD- a “Sklad” (povodom Dana plesa),…

ZADACI PROJEKTA:

 • briga za zdravlje djece i njihov normalan tjelesni razvoj (kretanje utječe na pojačan rad organa za disanje što povećava izmjenu tvari u organizmu, a pokreti pridonose razvoju središnjeg živčanog sustava)
 • podržavanje prirodnih oblika kretanja (puzanje, hodanje, trčanje, penjanje, skakanje, provlačenje…)
 • usavršavanje djetetovih psihomotornih sposobnosti (koordinacija, ravnoteža, preciznost, gipkost, psihomotorna brzina i snaga)
 • razvoj i jačanje velikih mišićnih skupina (širenje grudnog koša i jačanje ruku, jačanje trbušnih i leđnih mišića i nogu, gipkost kralježnice)
 • razvoj i jačanje sitnih mišićnih skupina (šake i prstiju)
 • razvoj vanjskih osjetila (taktilno, vizualno, auditivno, vestibularno i proprioceptivno osjetilo)

PLAN PROJEKTA:

Aktivnosti i sadržaji vezani uz ovaj projekt planirani su po razvojnim područjima

Tjelesni i psihomotorni razvoj

 • razvijati motoričke sposobnosti nogu, stopala i prstiju stopala igrama “Podigni igračku prstima nogu” i “Obuj svog prijatelja”
 • razvijati sposobnost koordinacije i ravnoteže pri pokretima i kretanju igrama „Tu, tu ide vlak“ i „Ples stolica“ kao i raznim drugim igrama i aktivnostima koje uključuju hodanje s predmetom, nošenje bez prolijevanja, hodanje unatrag, guranje, vučenje,…
 • razvijati finu motoriku šake aktivnostima koje uključuju rezanje škaricama/nožićem, lijepljenje, oblikovanje papirom, modeliranje,…
 • razvijati psihomotorne sposobnosti uključivanjem djece u igre košarke, nogometa, klizanje i stvaranje pokreta uz ritam, glazbu, ples
 • razvijati složene senzorne vještine i preciznost rezanjem škaricama zadane oblike (krug, trokut, lik po obrisu…), presavijanje papira (jednostavniji origami), vezanje u čvor, otkopčavanje –zakopčavanje…
 • razvijati sposobnost koordinacije pokreta i ritmičkih pokreta igrama „Požurite ruke male“, „Tko će brže?“, „Vesela gusjenica“, … raznim poligonima i šetnjom
 • razvijati sposobnost ravnoteže različitim oblicima kretanja, npr. pantomima, imitiranje/ oponašanje kretanja životinja
 • poticati raznolike načine kretanja, kretanje sa zadatkom, svladavanjem prepreka: prelaženje preko, između, ispod, kroz…, mijenjanjem smjera kretanja, naglo zaustavljanje, izvijanje…

Spoznajni razvoj

 • razvijati spoznaje i sposobnosti opažanja usporednih odnosa elemenata prirodnog okruženja aktivnostima za razvijanje sposobnosti prostorne orijentacije i operiranja prostornim odnosima (npr. pokreti u prostoru, snalaženje- orijentacija, gore, dolje, između, lijevo, desno…, uređenje i organizacija prostora – pr. igra „Desno – lijevo“)
 • razvijati taktilnu percepciju, stjecati iskustva dodirom putem senzorne staze i senzorne ploče
 • razvijati pamćenje aktivnostima ponavljanja određenog glazbenog ritma, tjelesnim aktivnostima u kojima dijete treba zapamtiti i ponoviti određene pokrete zadanim redoslijedom i intenzitetom (npr. igra „Školice“)
 • stjecati iskustva istraživanjem odnosa i veza među predmetima aktivnostima u kojima se daje naglasak na oblike, veličine, materijale, konstrukcije, detalje,… pr. igra „Geometrijska staza“
 • razvijati sposobnost rješavanja problema putem raznih didaktičkih igara i rješavanja/ svladavanja poligona

Socioemocionalni razvoj

 • omogućiti samostalnost djeteta u odlučivanju i vođenju aktivnosti u cilju razvijanja osjećaja individualne odgovornosti putem igara u kojima dijete bira i biva birano, i u kojima odlučuje o dodjeljivanju uloga suigrača (npr. „Care, care koliko je sati“, „Crvena kraljica 1,2,3“, „Ovako se…..“,…) i omogućiti slobodan izbor različitih sadržaja i aktivnosti
 • ostvarivati kontinuirani posredni kontakt s djetetom kroz sve aktivnosti
 • ostvariti uvjete za međusobnu komunikaciju i suradnju djece nudeći razne problemske zadatke/aktivnosti, istraživačke aktivnosti i društvene igre
 • poticati dijete da sâmo odlučuje o trajanju aktivnosti
 • poticati suradnju među djecom putem radne aktivnosti „Skupljamo igračke“- djeca stoje jedno pored drugoga, te dodaju jedno drugome igračke kako bi ih pospremili na predviđeno mjesto
 • utjecati na razvijanje socijalizacije djeteta pomoću organiziranih zajedničkih igara, npr. „Obuj svoga prijatelja“, „Volim svoga susjeda“

Govor, komunikacija, izražavanje i stvaranje

 • razvijati likovne invencije aktivnostima u kojima do izražaja dolazi domišljatost u izražavanju: različitim ili točno određenim materijalima, ali na drugačije načine, za različitu primjenu – npr. otisak guma/kotača raznim igračkama vozila i otisak geometrijskog oblika u pokretu
 • razvijati osjetljivost za oblikovanje na plohi omogućavanjem ponude raznih ploha: papir, karton, pijesak, beton, zemlja,…
 • razvijati kreativno izražavanje i stvaranje govorom tijela – tijelo kao glazbeni instrument (Body percussion), igrama s pjevanjem ili uz glazbu, ritmom, u paru, u kolu, slobodno, jednostavnim ritmom, zadanim ritmom, složenijim ritmom
 • poticati izražavanje i stvaranje tjelesnim pokretima u dramskom izrazu pomoću dramskih aktivnosti, pr. recitacija s pokretom „Ja sam mali čajnik“, pjesmica s pokretom „Muhara“
 • razvijati usklađenost pokreta i glazbe, održavanje ritma, koreografije kroz plesne aktivnosti
 • raditi na stvaralačkom stvaranju i izražavanju modeliranjem aktivnostima modeliranja prema predlošku, rukama, pomoćnim sredstvima, prema doživljaju – mašti, različitim materijalima

ZADAĆE ODGOJITELJA NA PROJEKT:

 • osmisliti aktivnosti za provedbu projekta po razvojnim zadaćama
 • sudjelovati u osmišljavanju i izvedbi senzorne staze i ploče koje bi se trebale protezati hodnicima vrtića kao stazom koja vodi do vrtićkih vrata i na dijelu parkirališta
 • uputiti roditelje u projekt kuće i dogovoriti s njima na koji način mogu biti aktivni sudionici projekta
 • sudjelovati u organiziranju dana otvorenih vrata vrtića

SURADNJA S RODITELJIMA

 • razgovorom poticati/utjecati na roditelje da i u vlastitom domu potiču dijete na kretanje te na bavljenje sportom osobnim primjerom
 • dogovoriti s roditeljima da na dan otvorenih vrata vrtića sudjeluju u organiziranju zajedničkih igara (roditelji, djeca, odgojitelji)
 • poticati ih da pronalaze, osmišljavaju ili se prisjete nekih igara svoga djetinjstva i pokažu svome djetetu/djeci
 • ohrabriti ih da se igraju sa svojim djetetom

VREDNOVANJE AKTIVNOSTI

Praćenje aktivnosti djece kroz evidencijske obrasce. Provjera usvojenosti kroz individualne i grupne razgovore.

Scroll to top