Projekti Vila

PROJEKT „JESEN“

Dječji vrtić Đakovo
Starija skupina „Bambi“
Vrtićka kuća Vila

Trajanja projekta 3.10. – 21.10.2022.
Nositelji projekta: Djeca u dobi od 5,5 i 6,5 godina (23 djece)
Odgojiteljice: Jadranka Bukvašević i Katarina Ljoljo

Opis projekta

Početkom jeseni smo razgovarali o povrću, voću, plodinama, žitaricama, radovima u vrtu i poljima, vremenskim promjenama i primijetile smo da djeca brzo zaboravljaju o svemu što smo razgovarali prošle jeseni. Roditelji su sudjelovali o projektu tako da su donosili povrće, voće, plodine, orašasto voće i sl. Promatrali smo promjene u prirodi šetajući oko vrtića, u parku. Od voća smo pravili voćnu salatu, od povrća povrtnu juhu, od žitarica (brašna) smo pravili bakine kolačiće, kiflice.

Cilj projekta

Omogućiti djeci da kroz igru bogate svoju spoznaju o voću, povrću, plodinama, njihovim oblicima, rastu i potrebama, te njihovim mogućnostima korištenja.

Razvojne zadaće

TJELESNI I PSIHOMOTORNI RAZVOJ

 • Zadovoljiti djetetovu potrebu za kretanjem, igrom i izražavanje kroz pokrete
 • Razvijati koordinaciju u baratanju predmetima ( nožići, pekač kolačića…)
 • Razvijati finu motoriku šake ( crtanjem, bojanje, rezanje nožićima, pečenje kolačića…)
 • Razvijati cjelokupnu muskulaturu ( šetnjom oko vrtića i do parka)
 • Poticati razvoj osnovnih higijenskih navika (pranje ruku sapunom, posuda, voća, povrća)

SOCIO-EMOCIONALNI RAZVOJ

 • Razvijati pozitivnu sliku o sebi ( ja znam držati nožić, ja mogu rezati mrkvu, uspjela sam ispeći kolačić…)
 • Razvijati kod djece maštu i kreativnost ponuđenim raznovrsnim prirodnim materijalima
 • Razvijati strpljenje kroz igru
 • Razvijati i regulirati emocije ( pravila, prihvaćanje neuspjeha, poštovanje…)

SPOZNAJNI RAZVOJ

 • Poticati razvoj taktilne percepcije, stjecanje iskustva dodirom ( oblici, osjeti, dodir, veličina…)
 • Poticati razvoj  vizualne percepcije, stjecanje vidom ( oblici, boje, veličine…)
 • Poticati razvoj percepcije okusa, stjecanje iskustva okusa (kušanje juhe, kolačića, kiflica…)

GOVOR, KOMUNIKACIJA, IZRAŽAVANJE I STVARALAŠTVA

 • Razvijati govorne vještine
 • Poticati razvoj likovnog senzibiliteta za različita likovna sredstva i materijale ( boje, olovka, prirodni materijali, neoblikovani materijali…)

PROVEDENE AKTIVNOSTI

 1. TJELESNE AKTIVNOSTI
 • ŠETNJA DO PARKA

 • IGRA I PROMATRANJE PROMJENA U PRIRODI

2. LIKOVNE AKTIVNOSTI

 • GLJIVE ( aplikacije gljiva, papir, kolaž papir, ljepilo, oči, vlažne maramice)
 • JEŽEVI ( kartonski papir, kolaž papir, ljepilo, crni flomaster)
 • JABUKA ( tvrdi papir, vuna)
 • VOĆE ( košara s voćem, papir, olovke u boji, flomasteri)
 • POVRĆE ( košara s povrćem, papir, flomasteri, olovka u boji)
 • ZAJEDNIČKI RAD – PUŽ ( hamer, papir u boji, kolaž papir, ljepilo, tempere, kistovi, crni flomaster)
 • ZAJEDNIČKI RAD DRVO U JESEN (hamer papir, tempere, kistovi, vlažne maramice, zaštita za stol)

3. ISTRAŽIVAČKO SPOZNAJNE, RADNO PRAKTIČNE AKTIVNOSTI

 • Pravimo voćnu salatu (plastične posude, razno voće, nožići, daščice, žlice)
 • POVRTNA JUHA (plastične posude, nožići, povrće, zaštita za stolove, lonac, daščice, indukcijska ploča, začini, tijesto, tanjuri i žlice)
 • BAKINI KOLAČIĆI ( tijesto, daščice, plastična posuda, pekač za kekse, vilica, tacna za kekse)

4. GOVORNE AKTIVNOSTI

 • VERBALNI POTICAJI ( poticajna pitanja, slike, aplikacije, opisivanje, imenovanje, zaključivanje)
 • SLIKOVNICE ( jesen, stigla nam je jesen)
 1. GLAZBENE AKTIVNOSTI
 2. PJEVANJE PJESMICA „Muhara“, „Jabuka, kruška šljiva“, „Veliki bratec Ivo“

VREDNOVANJE POSTIGNUĆA

Kroz razne aktivnosti bio nam je cilj proširiti znanja o jeseni (voće, povrće, plodine, žitarice, promjene u prirodi, vremenske promjene, radovi u vrtu, polju, voćnjaku i vinogradu…).
Djeca su najviše uživala u radno praktičnim aktivnostima i istraživanju.

Putovanje Europom – projekt kuće u 2021./2022. pedagoškoj godini

„Putovanja vas prvo ostave bez riječi, a onda vas pretvore u pripovjedača!“
Ibn Battuta, arapski putnik i istraživač

PROJEKT: Ideja projekta „Putovanje Europom“ nastao je na kraju prošle pedagoške godine kada je jedno dijete pitalo svoju odgojiteljicu što je to „Država“. Budući da nije bilo dovoljno vremena kvalitetno se posvetiti ovoj temi, prolongirali smo ju na ovu pedagošku godinu. Svaka odgojna skupina će tijekom rujna i do sredine listopada odabrati primarnu državu koju će obrađivati tijekom ove pedagoške godine.

DULJINA PROJEKTA: početak projekta je rujan 2021. godine, a završetak se planira sredinom srpnja 2022. godine.

IZVOĐAČ PROJEKTA: djeca svih odgojnih skupina i odgojitelji vrtićke kuće Vila

CILJ PROJEKTA: upoznati djecu s drugim kulturama i narodima kao i razvijati djetetov identitet, suradničko ponašanje, razvijati pozitivne stavove prema sebi i okolini. Bitan cilj je i razvijati socijalne i komunikacijske vještine i prosocijalno ponašanje.

MJESTO PROVOĐENJA: sobe dnevnog boravka, garderobni prostori, hodnik vrtića s centralnim dijelom i vanjski prostori vrtića (dvorište i parkiralište).

SURADNICI: ravnateljica, pedagoginja, psihologinja, zdravstvena voditeljica, roditelji, svo tehničko osoblje i vanjski suradnici važni za realizaciju projekta (Turistička zajednica grada Đakova, Putnička agencija u Đakovu, Gradska knjižnica i čitaonica, Muzej grada Đakova i suvenirnica).

ZADACI PROJEKTA:

 • poticati radoznalost
 • razvijati svijest o vrijednostima mjesta u kojem živimo
 • upoznavati našu zemlju i ostale zemlje Europe
 • bogatiti dječji rječnik novim pojmovima (npr. putovnica, himna, zastava, gejzir, sirtaki, gondola,…)
 • razvijati psihičke funkcije mišljenja i pamćenja (npr. zapamtiti poneku stranu riječ)
 • upoznati djecu s tradicionalnim jelima drugih zemalja
 • obogatiti dječja iskustva i spoznaje o predmetima, prirodi i društvenoj sredini (što je slično, a što različito u odnosu naše zemlje s drugim zemljama)
 • razvijati finu motoriku šake i prstiju raznim aktivnostima
 • razvijati osjećaj za likovno izražavanje različitim likovnim sredstvima (olovka, tuš, pastele, akvarel, kreda, tempere,…)
 • oblikovati vrtićko okruženje bogato obrazovnim i odgojnim potencijalima (fragmentarna uprizorenja odabranih država Europe)
 • razvijati artikulaciju, jezik i govorne vještine vlastitim jezičnim bogatstvom kao i riječima drugih zemalja
 • upoznati djecu s igrama i sportovima drugih zemalja (specifičnih za pojedinu zemlju)
 • otkrivati povezanost između zemalja te prijevozna sredstva kojima je moguće otputovati u pojedine države
 • razvijati slušnu osjetljivost za glazbu drugih naroda

PLAN PROJEKTA:

Aktivnosti i sadržaji vezani uz ovaj projekt planirani su po razvojnim područjima

Tjelesni i psihomotorni razvoj

 • razvijati finu motoriku šake (pri izradi raznih modela znamenitosti pojedinih država i europskih gradova, rezati škaricama i nožićem, lijepiti, oblikovati papirom, ambalažom, tijestom, prirodnim materijalnom i sitnim predmetima – izrada Eiffelovog tornja, Tower Bridgea ili klompi)
 • razvijati složene senzorne vještine i preciznost (rezati škaricama lik po obrisu, vezati u čvor, otkopčavati-zakopčavati, slagati niz sitnih predmeta – Kolosej, presavijati papir – španjolske lepeze)
 • razvijati vještine baratanja predmetima i alatima (zabijati čavliće čekićem – u plutenu ploču po ocrtanom obrisu u obliku željene zemlje, razbijati orahe – za izradu turske baklave, spajati klamericom, bušiti rupe bušaćem papira i šivati iglom i koncem)
 • razvijati psihomotoričke sposobnosti u složenim vještinama (raznim sportskim igrama, klizanju, stvaranju pokreta uz ritam, glazbu i ples na primjer uz ritam jednog zanimljivog naroda – Roma, uz njihovu himnu Đelem, đelem (Idem, idem))
 • razvijati koordinaciju i ravnotežu pri pokretima i kretanju (hodati po suženoj površini – ocrtana površina parkirališnog prostora vrtića bojom za beton ili kredom, u obliku Europe s pripadajućim zemljama)
 •  razvijati pokretljivost i spretnost pri kretanju (inscenirano putovanje avionom na primjer u Irsku ili putovanje brodom na primjer u Italiju)

Spoznajni razvoj

 • razvijati taktilnu percepciju, stjecati iskustvo dodirom (strukture, teksture, prirodna sredina, oblici, predmeti, materijali,…)
 • razvijati vizualnu percepciju, stjecati iskustva vidom (simboli – zastave i grbovi, priroda, ljudi, sličnosti i razlike, određivanje odoka – mjerenje na karti Europe, uočavanje, prepoznavanje – pomoću povećala „proučavati“ posebnosti država)
 • razvijati slušnu percepciju, stjecati iskustvo sluhom (dinamika i ritam na primjer himne određene zemlje kao i tradicionalna glazba pojedine zemlje)
 • razvijati percepciju mirisa, stjecati iskustvo njuhom (mirisi jela i začina našega kraja i drugih zemalja)
 • razvijati percepciju okusa, stjecanje iskustva kušanjem (u suradnji s kuharicom našeg vrtića osmisliti tradicionalna jela nekih zemalja Europe pa ponuditi djeci)
 • stjecati iskustva istraživanjem odnosa i veza među pojavama (moguća usporedba vremenskih prilika na sjeveru i jugu Europe, potkrijepljena eksperimentima prilagođenim dobi djece i videozapisima na tu temu)
 • razvijati pamćenje (informacije, slike, povezivanje slike i riječi – na primjer povezati grb i zastavu ili jela s odgovarajućom državom)
 • razvijati sposobnost prilagođavanja novim promjenjivim situacijama (u aktivnostima, igrama koje znaju i u novim igrama drugih naroda, istraživanju, oblikovanju, u spoznavanju poznatoga na drugačiji način, prilagođavanje novom iskustvu)
 • razvijati sposobnost rješavanja problema (uočavanje, pretpostavljanje, procjenjivanje, grupiranje prema zadanom kriteriju, razvrstavanje, sparivanje, pridruživanje – razvrstavanje poznatih znamenitosti u odgovarajuće zemlje)
 • razvijati pozornost (usmjeravanje na jedan, dva ili više predmeta, promatranje, planiranje)
 • razvijati pozitivne stavove prema predmetnoj, prirodnoj i društvenoj okolini (priroda, obitelj, domovina, tradicija, spomenici kulture, umjetnost, znanje, znameniti ljudi, etničke manjine, drugi narodi)

Socioemocionalni razvoj

 • razvijati pozitivna emocionalna stanja (pripadanje, privrženost, osjećaj povjerenja, ljubavi, ugodno i opušteno ozračje na primjer u uprizorenju razdoblja adventa većih europskih zemalja – Beč, Budimpešta, ali i Zagreb i Đakovo kao i u svakodnevnim uobičajenim aktivnostima)
 • razvijati sposobnost donošenja samostalnih odluka (samoinicijativa, samoprocjena, samostalni izbor igre, aktivnosti, igračke, suigrača, prostora, vremena i materijala)
 • razvijati odnos s vršnjacima (moguć zajednički rad i trud oko nekih zadataka vezanih uz projekt)
 • razvijati toleranciju (uočavanje i poštivanje drugih naroda, poštivanje tuđih prava, želja i potreba, rješavanje sukoba mirnim putem)
 • razvijati pozitivne stavove i odnose prema okolini (prirodna i društvena okolina, kultura naše domovine i drugih naroda, odnos prema drugima, osobama drukčijeg izgleda, jezika, potreba – sve navedeno njegovati prema djetetu druge narodnosti koje ide u naš vrtić i u suradnji s njegovim roditeljima osmisliti aktivnosti kojima bi djeci približili način života u zemlji iz koje dolaze)

Govor, komunikacija, izražavanje i stvaranje

 • razvijati slušanje i razumijevanje govora (uočavanje i razlikovanje zvukova, glasova, kvalitete govora, glasnoće, visine, intonacije, ritma…, u rečenicama, dijalektu, stranom jeziku, emotivnim stanjima)
 • razvijati artikulaciju glasova (ispravan izgovor, govor prema modelu, usavršavanje izgovora u igrama, pjevanju i sl. – poticati djecu da izgovore nešto na stranom jeziku)
 • razvijati vještine slušanja i razgovaranja (poticati na postavljanje pitanja nakon dramatizacije ili pročitane priče nekog drugog naroda Europe)
 • razvijati sposobnost doživljavanja i razumijevanja literarnih i scenskih djela (naših i stranih)
 • razvijati glazbeno pamćenje (himne drugih zemalja i njihova tradicijska glazba – motiviranje djecu da nauče kratku pjesmu na jeziku zemlje koju obrađuju)
 • razvijati osjetljivost za oblikovanje na plohi (ponuditi djeci ilustracije slika slavnih europskih slikara da izaberu koju žele „replicirati“, prvo gledajući, a zatim zatvorenim očima; na primjer Suncokrete ili autoportret Vincenta van Gogha, Vrisak Edvarda Muncha ili nešto iz opusa Pabla Picassa)

ZADAĆE ODGOJITELJA NA PROJEKT:

 • neizravno i diskretno poticati djecu za rad na projektu
 • dogovarati sa svim sudionicima u vezi projekta i pribavljati materijale potrebne za ostvarivanje
 • nastojati tematski planirane sadržaje povezati kroz usmjerenost i otvorenost za situacijske poticaje
 • pokušati ispuniti dječje želje i interese vezane uz projekt
 • oblikovati, graditi, nadograđivati sadržaje i aktivnosti i pratiti samorefleksiju i zajedničku refleksiju situacije u skupini
 • dizajnirati prostorno okruženje i stvarati cjelokupno ozračje u vrtiću

Suradnja s roditeljima

 • tijekom rujna, na roditeljskim sastancima uputiti roditelje u projekt kuće za ovu pedagošku godinu i dogovoriti s roditeljima mogućnost sudjelovanja u istom
 • nastaviti dogovaranje i komunikaciju s roditeljima preko Viber grupa

Vrednovanje aktivnosti

 • nekoliko puta tijekom pedagoške godine procijeniti kolika je realiziranost, koliko je obrađena ovogodišnja tema i je li postignut cilj
 • u razgovoru s djecom doznati koja je njihova procjena uspješnosti rada – što im je bilo zanimljivo, što bi još željela i sl.

🦋 Leptirići 🦋 u projektu o zanimanjima

Djeca i odgojiteljice skupine Leptirići odradili su dvotjedni projekt o zanimanjima, koja su u današnje vrijeme pomalo zaboravljena.
Uz mnogo poticaja te kroz razne odgojno-obrazovne aktivnosti odgojiteljice su djeci pokušale približiti zanimanja urara, postolara, cvjećara, krojača i električara.
Djeca su istražujući naučila puno novih stvari, a da su se pri aktivnostima dobro zabavljali, vidi se i na priloženim fotografijama 😉

Vrtićki etno kutak – projekt kuće u 2020./2021. pedagoškoj godini

„Nemoj bježati od onoga što jesi“ – čovjek koji ne zna svoje podrijetlo izgubljen je i zbunjen i to nikako ne želimo svojoj djeci. Tradicija je važna jer nas može poučiti vrijednostima potrebnima za sretan suživot s bližnjima i u isto vrijeme nam pripovijeda o našem podrijetlu. Izreka Narod bez tradicije je narod bez identiteta savršeno opisuje važnost provođenja projekta ovoga naziva.

PROJEKT: „Vrtićki etno kutak kroz godinu“

DULJINA PROJEKTA: početak projekta je drugi tjedan mjeseca rujna 2020. g., a završetak je planiran do sredine srpnja 2021. g.

IZVOĐAČ PROJEKTA: vrtićka kuća Vila. U projektu će sudjelovati djeca svih odgojnih skupina sa svojim odgojiteljicama. Planirana je i suradnja s roditeljima i zajednicom.

CILJ PROJEKTA: približiti djeci važnost očuvanja tradicije i kroz aktivnosti uprizoriti određene slavonske običaje kroz godinu.

MJESTO PROVOĐENJA: Dječji vrtić Đakovo, vrtićka kuća Vila. Unutarnji i vanjski prostor DV-a, sobe dnevnog boravka, garderobni prostor, hodnici vrtića, vrtićko dvorište i parkiralište.

SURADNICI:

 • ravnateljica
 • pedagoginja
 • psihologinja
 • zdravstvena voditeljica
 • roditelji
 • svo tehničko osoblje
 • vanjski suradnici važni za realizaciju projekta (Muzej grada Đakova, Turistička zajednica, privatni kolekcionari starina, Gradska knjižnica i čitaonica, Grad Đakovo, suvenirnica i obrti u gradu)

ZADACI PROJEKTA:

 • osvijestiti djeci činjenicu da se nekada živjelo potpuno drugačije
 • poticati interes za zdravu prehranu i upoznati djecu s tradicionalnim jelima našega kraja
 • obogatiti dječja iskustva i spoznaje o predmetnoj, prirodnoj i društvenoj sredini (npr. upoznavanje s ljudima, zanimanjima, prirodnom okolinom, predmetima, alatima, jelima,…)
 • oblikovati vrtićko okruženje bogato obrazovnim i odgojnim potencijalima (etno uprizorenja)
 • razvijati samostalnost i neovisnost u zadovoljavanju potreba
 • razvijati suradništvo i kooperativnost u skupnom radu i igri
 • razvijati pozitivne stavove i odnose prema okolini (tradicija, baština, kultura, proslave, blagdani, …)
 • razvijati pozornost, pamćenje i sposobnost rješavanja problema
 • razvijati artikulaciju, jezik i govorne vještine kroz dramske aktivnosti (igrokazi, recitacije, pjesme)
 • razvijati osjećaj za likovno izražavanje različitim likovnim sredstvima (olovka, tuš, kreda, ugljen, akvarel, tempere,…) raznih motiva (starine)
 • razvijati finu motoriku šake i prstiju aktivnostima poput vezenja, šivanja, „krunjenja“ kukuruza

PLAN PROJEKTA:
Aktivnosti i sadržaji vezani uz ovaj projekt planirani su po razvojnim područjima

Tjelesni i psihomotorni razvoj

 1. Razvijati sposobnost koordinacije pokreta ruku, nogu i cijeloga tijela prema modelu.
 • Pokretna igra „Lončići“: djeca sjede u kolu, dijele se na „lončiće“ i „kume“. Lončići stoje ispred svoje kume, a kuma na dijete, koje je lončić, polaže desnu ruku. Tada kuma obilazi kolo i traži novi lončić. Kada odabere, želi ga kupiti i pita: „Pošto kumo lončić?“ Kuma odgovara: „Po petak, po šestak, niže ti ga ne dam“. Na to obje kume potrče oko kola, a ona koja prva dođe do lončića i stavi ruku na njega, pobjeđuje i osvaja lončić.
 1. Razvijati finu motoriku šake i prstiju.
 • „Krunjenje“ (runjenje) kukuruza.
 1. Razvijati pokretljivost i spretnost pri kretanju.
 • Skakanje u vreći
 • Tko će brže donijeti jabuku u kuhači
 • Gađanje limenki krpenom loptom
 • Guranje obruča štapom
 1. Razvijati psihomotorne sposobnosti.
 • Igra s pjevanjem „Ide majka s kolodvora“
 • Ples s metlom
 • „Igra kolo“

Spoznajni razvoj

 1. Razvijati taktilnu percepciju, stjecati iskustva dodirom.
 • Oslikavanje bočica
 • Zlatovez i drugi načini vezenja
 • Izrada ukrasa od orasa, folije, kokica. Sijanje žita.
 • Izrada krpenih lutki
 1. Razvijati spoznaje i sposobnosti manipuliranja i kombiniranja elemenata s obzirom na njihove specifične karakteristike te proučavanje krajnjeg rezultata.
 • Izrada tjestenine: zamijesiti tijesto i izraditi ga „mašinicom“ za izradu tjestenine. Gotovu tjesteninu ostaviti na vidljivom mjestu u sobi dnevnog boravka.
 1. Stjecati iskustva i spoznaje o predmetnoj, prirodnoj i društvenoj sredini.
 • Običaj položaja – drevni slavonski običaj na Badnjak koji počinje pozdravom domaćinima, a zatim se čestita Adam i Eva. Daljnje čestitanje se nastavlja stihovima: „Kucilo se, macilo se, prasilo se, teljilo se, jarilo se, janjilo se, ždrebilo se, prodalo se, rodilo se, sve vam zdravo i čestito bilo….“

Socio-emocionalni razvoj

 1. Razvijati spoznaje o socijalnim ulogama i članova djetetove socijalne sredine, u prošlosti i danas, prema spolu.
 • Igra „Sijelo“. U prošlosti su se nekada žene okupljale na tzv. „sijelima“ gdje su radile ručne radove dok su muškarci radili fizičke poslove (cijepanje drva npr.). Cilj igre je zamijeniti uloge te ponuditi dječacima iglu, konac i platno, a djevojčicama dati posao koji je u prošlosti bio isključivo „muški posao“ (izgradnja šupe za drva od velikih plastičnih kocaka i slaganje drvenih kocaka u istu).
 1. Razvijati samostalnost i neovisnost u zadovoljavanju potreba
 • Izrada krpenih lutaka i lutaka od prirodnog materijala
 1. Razvijati sposobnost prepoznavanja i izražavanja emocija
 • Izrada maski u pokladno vrijeme – bušari

Govor, komunikacija, izražavanje i stvaranje

 1. Razvijati slušnu osjetljivost za glazbu i ritam; razvijati kreativno izražavanje i stvaranje.
 • Usvajati pokrete i tekst dječjeg kola „Naše kolo veselo“ te poticati djecu na samostalno izmišljanje pokreta tijekom plesanja.
 1. Razvijati gramatički književni jezik i usporediti ga sa starim načinom govora.
 • Pokazati djeci aplikacije i slike određenih predmeta te svaki određeni predmet imenovati književnim rječnikom, ali i starim slavonskim izričajem (npr. stol/astal, zavjesa/firanga, dvorište/avlija,…)
 1. Razvijati artikulaciju glasova, razvijati jezik i govorne vještine te razvijati sposobnost doživljavanja i razumijevanja literarnih i scenskih djela-
 • Razne pjesmice, recitacije i igrokazi iz bogate slavonske prošlosti.
 • Primjer jednoga teksta za scensku izvedbu u prilogu.

ZADAĆE ODGOJITELJA NA PROJEKT:

 • uložiti trud, rad i angažman kako bi vrtić funkcionirao kao jedinstvena i cjelovita institucija
 • ostvariti dobru suradnju sa svim sudionicima projekta koji će prenositi svoje znanje i vještine na djecu svih naših odgojnih skupina
 • pomoći djeci tražiti izvore informacija
 • dati djetetu značajnu ulogu u planiranju, organiziranju, provođenju aktivnosti te vrednovanju učinjenog
 • dizajnirati prostorno okruženje, prikupljati materijale, osmišljavati aktivnosti, stvarati cjelokupno ozračje u vrtiću

U projektu je naveden djelić onoga što se može i što ćemo raditi s djecom u ovoj pedagoškoj godini. Pregršt primjera za sve razvojne zadaće moguće je naći knjizi Mirjane Duran „Dijete i igra“, u priručniku „Igre na otvorenom“ i, naravno, na Internetu. Osim navedenih izvora, svatko od nas nosi u sebi dio prošlosti kojim može obogatiti dječji život.

Suradnja s roditeljima

 • uputiti/informirati roditelje na roditeljskim sastancima ili individualnim razgovorima o provođenju projekta u vrtiću
 • ostvariti komunikaciju i preko Viber grupe u kojoj ćemo izmjenjivati informacije vezane uz projekt
 • uključiti roditelje u rad na realizaciji projekta

Vrednovanje aktivnosti

 • procijeniti kolika je realiziranost i koliko je obrađena naša ovogodišnja tema i procijeniti je li postignut postavljeni cilj
 • razgovarati s djecom o provedenim aktivnostima i doznati kako su djeca doživjela realizaciju projekta i koja je njihova procjena uspješnosti rada – što su naučila, koja im je aktivnost bila najzanimljivija, koja najlakša, koja najteža, i slično

Prilog:
DRUGE
ANA: O, faljen Isus
MARIJA: Faljen Isus
ANA: Kud si naumila?
MARIJA: Ne pitaj ništa, idemmm…
ANA: Ma šta si tako čudna?
MARIJA: A joj drugo, imam problema
ANA: Kakih?
MARIJA: Reći ću ti, ali nemoj nikom kast.
ANA: Pa, drugo, znaš mene, di bi ja kom kazala.
MARIJA: Eto, neki dan sam ošla u školu, da vidim ocjene moga Ive, a moram biti iskrena, dugo nisam bila, jer kako ću kad su u nezgodno vrijeme ta primanja, ujutro rano kad još spavam, a poslijepodne baš u vrijeme serije.
ANA: Eto i men se tako potrefi, ali ja ti odem kad idem po kruh, onako usput. Nego kakve su Ivine ocjene? Jel ko šokačko kolo, vako je, dva, jen, dva.
MARIJA: Još i gore, sličnije ovome: jen, jen, jen, jen, jooj.
ANA: Pa pritisni ga, da ugrije stolicu.
MARIJA: E lako je to kast, znaš da bi moj Iva cijeli da trko za prascima, nego uvatio knjigu u ruku.
ANA: Drugo, pa onda je on puno više fizikalac nego intelektualac.
MARIJA: Ma kaki fizikalac, ni fizika mu ne ide.
ANA: Nego šta ti je to u torbi?
MARIJA: Spakovala sam malo milošća učiteljima da mom Ivi progledaju kroz prste. I da vide da mi imamo svega i bez škole.
ANA: Drugo pa ne nosi se više učiteljima ko što su tvoj mama i dado za tebe nosili.
MARIJA: A štaš, za mene su nosili i mama i dado, a za tebe drugo cijela familija.
ANA: Ma ajd, bilo pa prošlo, nećemo spominjat, na nama se vidi da smo telegentne.
MARIJA: E jesmo baš. Ako im ne odnese, šta će mi bit s Ivom?
ANA: Ta pustit će ga, dat će mu dva, nisu ludi da si upropaste godišnji.
MARIJA: Ne znam.
ANA: Drugo kako oš, al´ da se mene pita, ja im ne bi ništa dala, imaje oni dosta.
MARIJA: Baš, koliko rade imaje oni dosta, imaš ti pravo. Ajmo mi načet ovu rakijicu.
ANA: A rakijicu si ponijela?
MARIJA: Ajde probaj.
ANA: Dobra drugo, dobra.
MARIJA: U baš je dobra.
(Sjedaju na klupu)
MARIJA: Al te drugarice, ovaj oću reći učiteljice, uvik su napirlitane.
ANA: Pa drugo moraju, ta svaki dan ih kamere snimaju, ima ih po cijeloj školi ko u big brother kući.
MARIJA: A kad će bit na televiziji?
ANA: E to nitko ne zna, zato one moraju bit dotjerane.
MARIJA: Joj drugo, dobro da si mi to rekla, drugi put ću se više dotjerat staviti ću novu maramu, a mogla bi i koji dukat oko vrata.
ANA: Drugo, pa ti ne pratiš modu, ne nose se više dukati oko vrata, već broševi.
MARIJA: Aha, broševi, znaš drugo ajmo mi ovo pojest.
ANA: Ajd.
(Vade hranu iz košara i jedu uz zvuk glazbe)
MARIJA: Znaš drugo strogi su ti učitelji, moj Iva stalno dobiva jedinice iz matematike, kaže ne zna množenje, al zna, ja ga pitala. Na primjer pet puta osam, učiteljica oće da on odma kaže, ne da ni da razmisli. Al moraš razmislit.
ANA: Pet puta osam, moraš razmisliti.
(Stoje i razmišljaju o rezultatu i broje na prste)
MARIJA: I kad razmisliš pa znaš da je pet puta osam četrdeset i dva.
ANA: Je, je. A moj dobio jedinicu iz glazbenog, kaže ne zna neku so so solinzaciju.
MARIJA: a štaj je to?
ANA: To ti je ono s notama, ideš odzdo prema gore, pa se vratiš. Ko da će mu to trebat, baš će solemizirat do gore.
MARIJA: Baš. Učiteljica uvijek potrefi pitat mog Ivu ono što nije učio. Ah, valjda će mu poklonit dva jer je pristojan.
ANA: Ta oće. Dobri su oni, nije ni njima lako, ima svakakve djece, a roditelja.
MARIJA: Je, je drugo, malo je vakih ko mi, fini i telegentni.
(nastavljaju jesti luk klimajući glavom)

Moje tijelo u pokretu – projekt kuće

„ŽIVOT JE POPUT VOŽNJE BICIKLOM, DA BISTE ODRŽALI RAVNOTEŽU MORATE SE STALNO KRETATI“, Albert Einstein.

PROJEKT: „Moje tijelo u pokretu“ – Zbog životnog ritma nametnutog roditeljima te informatike, koja se uvukla u sva područja načina života djeca se odgajaju uz minimalno kretanja. Znamo da je pravilan psihofizički rast i razvoj preduvjet dobrog zdravlja djeteta. Redovitim kretanjem i vježbanjem potiče se rad imunološkog sustava. Kako kretanje spada u jednu od osnovnih potreba ljudskog organizma, tema projekta se sâma nametnula.

TRAJANJE PROJEKTA:  Početak projekta je sredina rujna 2019. godine, a završetak projekta planira se u lipnju 2020. godine.

PROJEKT PROVODE:  Vrtićka kuća „Vila“. U projektu će sudjelovati djeca svih odgojno-obrazovnih skupina sa svojim odgojiteljicama. Planirana je i suradnja s roditeljima i zajednicom.

CILJ PROJEKTA:  Istraživanje, učenje, stjecanje (i proširivanje postojećih) novih znanja, vještina i ponašanja kroz pokret kao i uključivanje cijelog tijela s osjetilima.

MJESTO PROVOĐENJA:  Dječji vrtić Đakovo, vrtićka kuća Vila. Unutarnji i vanjski prostor DV-a, sobe dnevnog boravka, garderobni prostor, hodnici vrtića, dvorište, parkiralište i sportska dvorana.

SURADNICI:

 • ravnateljica i psihologinja
 • pedagoginja
 • roditelji
 • svo tehničko osoblje
 • vanjski suradnici važni za realizaciju projekta (organizatori Dječje olimpijade (sudjelovanje), Sitotisak (pomoć pri izradi materijala potrebnih za izradu senzomotorne staze), treneri, studentica farmacije Anđela Begonja (predavanje o pravilnom pranju ruku), Univerzal Đakovo (pomoć u materijalu za izradu senzorne staze u vanjskom dijelu vrtića), Jazz dance sekcija KUD- a “Sklad” (povodom Dana plesa),…

ZADACI PROJEKTA:

 • briga za zdravlje djece i njihov normalan tjelesni razvoj (kretanje utječe na pojačan rad organa za disanje što povećava izmjenu tvari u organizmu, a pokreti pridonose razvoju središnjeg živčanog sustava)
 • podržavanje prirodnih oblika kretanja (puzanje, hodanje, trčanje, penjanje, skakanje, provlačenje…)
 • usavršavanje djetetovih psihomotornih sposobnosti (koordinacija, ravnoteža, preciznost, gipkost, psihomotorna brzina i snaga)
 • razvoj i jačanje velikih mišićnih skupina (širenje grudnog koša i jačanje ruku, jačanje trbušnih i leđnih mišića i nogu, gipkost kralježnice)
 • razvoj i jačanje sitnih mišićnih skupina (šake i prstiju)
 • razvoj vanjskih osjetila (taktilno, vizualno, auditivno, vestibularno i proprioceptivno osjetilo)

PLAN PROJEKTA:

Aktivnosti i sadržaji vezani uz ovaj projekt planirani su po razvojnim područjima

Tjelesni i psihomotorni razvoj

 • razvijati motoričke sposobnosti nogu, stopala i prstiju stopala igrama “Podigni igračku prstima nogu” i “Obuj svog prijatelja”
 • razvijati sposobnost koordinacije i ravnoteže pri pokretima i kretanju igrama „Tu, tu ide vlak“ i „Ples stolica“ kao i raznim drugim igrama i aktivnostima koje uključuju hodanje s predmetom, nošenje bez prolijevanja, hodanje unatrag, guranje, vučenje,…
 • razvijati finu motoriku šake aktivnostima koje uključuju rezanje škaricama/nožićem, lijepljenje, oblikovanje papirom, modeliranje,…
 • razvijati psihomotorne sposobnosti uključivanjem djece u igre košarke, nogometa, klizanje i stvaranje pokreta uz ritam, glazbu, ples
 • razvijati složene senzorne vještine i preciznost rezanjem škaricama zadane oblike (krug, trokut, lik po obrisu…), presavijanje papira (jednostavniji origami), vezanje u čvor, otkopčavanje –zakopčavanje…
 • razvijati sposobnost koordinacije pokreta i ritmičkih pokreta igrama „Požurite ruke male“, „Tko će brže?“, „Vesela gusjenica“, … raznim poligonima i šetnjom
 • razvijati sposobnost ravnoteže različitim oblicima kretanja, npr. pantomima, imitiranje/ oponašanje kretanja životinja
 • poticati raznolike načine kretanja, kretanje sa zadatkom, svladavanjem prepreka: prelaženje preko, između, ispod, kroz…, mijenjanjem smjera kretanja, naglo zaustavljanje, izvijanje…

Spoznajni razvoj

 • razvijati spoznaje i sposobnosti opažanja usporednih odnosa elemenata prirodnog okruženja aktivnostima za razvijanje sposobnosti prostorne orijentacije i operiranja prostornim odnosima (npr. pokreti u prostoru, snalaženje- orijentacija, gore, dolje, između, lijevo, desno…, uređenje i organizacija prostora – pr. igra „Desno – lijevo“)
 • razvijati taktilnu percepciju, stjecati iskustva dodirom putem senzorne staze i senzorne ploče
 • razvijati pamćenje aktivnostima ponavljanja određenog glazbenog ritma, tjelesnim aktivnostima u kojima dijete treba zapamtiti i ponoviti određene pokrete zadanim redoslijedom i intenzitetom (npr. igra „Školice“)
 • stjecati iskustva istraživanjem odnosa i veza među predmetima aktivnostima u kojima se daje naglasak na oblike, veličine, materijale, konstrukcije, detalje,… pr. igra „Geometrijska staza“
 • razvijati sposobnost rješavanja problema putem raznih didaktičkih igara i rješavanja/ svladavanja poligona

Socioemocionalni razvoj

 • omogućiti samostalnost djeteta u odlučivanju i vođenju aktivnosti u cilju razvijanja osjećaja individualne odgovornosti putem igara u kojima dijete bira i biva birano, i u kojima odlučuje o dodjeljivanju uloga suigrača (npr. „Care, care koliko je sati“, „Crvena kraljica 1,2,3“, „Ovako se…..“,…) i omogućiti slobodan izbor različitih sadržaja i aktivnosti
 • ostvarivati kontinuirani posredni kontakt s djetetom kroz sve aktivnosti
 • ostvariti uvjete za međusobnu komunikaciju i suradnju djece nudeći razne problemske zadatke/aktivnosti, istraživačke aktivnosti i društvene igre
 • poticati dijete da sâmo odlučuje o trajanju aktivnosti
 • poticati suradnju među djecom putem radne aktivnosti „Skupljamo igračke“- djeca stoje jedno pored drugoga, te dodaju jedno drugome igračke kako bi ih pospremili na predviđeno mjesto
 • utjecati na razvijanje socijalizacije djeteta pomoću organiziranih zajedničkih igara, npr. „Obuj svoga prijatelja“, „Volim svoga susjeda“

Govor, komunikacija, izražavanje i stvaranje

 • razvijati likovne invencije aktivnostima u kojima do izražaja dolazi domišljatost u izražavanju: različitim ili točno određenim materijalima, ali na drugačije načine, za različitu primjenu – npr. otisak guma/kotača raznim igračkama vozila i otisak geometrijskog oblika u pokretu
 • razvijati osjetljivost za oblikovanje na plohi omogućavanjem ponude raznih ploha: papir, karton, pijesak, beton, zemlja,…
 • razvijati kreativno izražavanje i stvaranje govorom tijela – tijelo kao glazbeni instrument (Body percussion), igrama s pjevanjem ili uz glazbu, ritmom, u paru, u kolu, slobodno, jednostavnim ritmom, zadanim ritmom, složenijim ritmom
 • poticati izražavanje i stvaranje tjelesnim pokretima u dramskom izrazu pomoću dramskih aktivnosti, pr. recitacija s pokretom „Ja sam mali čajnik“, pjesmica s pokretom „Muhara“
 • razvijati usklađenost pokreta i glazbe, održavanje ritma, koreografije kroz plesne aktivnosti
 • raditi na stvaralačkom stvaranju i izražavanju modeliranjem aktivnostima modeliranja prema predlošku, rukama, pomoćnim sredstvima, prema doživljaju – mašti, različitim materijalima

ZADAĆE ODGOJITELJA NA PROJEKT:

 • osmisliti aktivnosti za provedbu projekta po razvojnim zadaćama
 • sudjelovati u osmišljavanju i izvedbi senzorne staze i ploče koje bi se trebale protezati hodnicima vrtića kao stazom koja vodi do vrtićkih vrata i na dijelu parkirališta
 • uputiti roditelje u projekt kuće i dogovoriti s njima na koji način mogu biti aktivni sudionici projekta
 • sudjelovati u organiziranju dana otvorenih vrata vrtića

SURADNJA S RODITELJIMA

 • razgovorom poticati/utjecati na roditelje da i u vlastitom domu potiču dijete na kretanje te na bavljenje sportom osobnim primjerom
 • dogovoriti s roditeljima da na dan otvorenih vrata vrtića sudjeluju u organiziranju zajedničkih igara (roditelji, djeca, odgojitelji)
 • poticati ih da pronalaze, osmišljavaju ili se prisjete nekih igara svoga djetinjstva i pokažu svome djetetu/djeci
 • ohrabriti ih da se igraju sa svojim djetetom

VREDNOVANJE AKTIVNOSTI

Praćenje aktivnosti djece kroz evidencijske obrasce. Provjera usvojenosti kroz individualne i grupne razgovore.

Scroll to top