Projekti Mažuranac

Putevima grada Đakova – projekt kuće u 2020./2021. pedagoškoj godini

DULJINA PROJEKTA: pedagoška godina 2020./2021.

IZVOĐAČ PROJEKTA: vrtićka kuća Mažuranac sa sljedeće dvije odgojno-obrazovne skupine:

 • Mješovita jaslička skupina „Smokvice“
 • Mješovita vrtićka skupina „Trešnjice“

CILJ PROJEKTA: omogućiti djeci upoznavanje grada u kojem žive, stjecanje određenih znanja i predodžbi o povijesti grada Đakova, važnijim gradskim ustanovama, osobama, tradiciji i običajima.

MJESTO PROVOĐENJA: vrtićka kuća, njen unutarnji i vanjski prostor, ulice i ustanove grada Đakova.

SURADNICI: stručna služba vrtića, roditelji, Grad Đakovo, Turistička zajednica grada Đakova, Državna Ergela Đakovo, Zajednica sportova Grada Đakova, muzej, obrtnici grada Đakova.

ZADACI PROJEKTA:

 • Upoznavanje djeteta s pojmovima grad, selo, gradonačelnik, karta grada, maketa grada, Slavonija, prigradska naselja.
 • Upoznavanje novih institucija, kao što su: zgrada općine, muzej, sud, osnovna i srednja škola
 • Očuvanje i upoznavanje djeteta s kulturno povijesnim znamenitostima grada, tradicijskim elementima i običajima.
 • Omogućiti djeci da upoznaju prepoznatljive motive grada Đakova (katedrala, rozeta, lipicanci, nošnja, Đakovački vezovi)
 • Upoznati djecu s neobičnim obrtima grada Đakova, kao što su: perjara, obućar, kovač
 • Stvoriti osjećaj pripadnosti i ljubavi prema gradu u kojem živimo

PLAN PROJEKTA:
Tjelesni i psihomotorni razvoj

 • Raditi i poticati na jačanje sposobnosti manipulacije šakom. S obje šake i prstima šake aktivnostima runjenja kukuruza, suncokreta, sadnja biljaka, rezanje škaricama, modeliranje tijestom i glinom, tkanje tradicijskih „krpara“.
 • Razvijati sposobnost koordinacije pokreta kod svih vrsta kretanja, a osobito naprijed, nazad, lijevo, desno u složenim vještinama, kroz igru košarke i nogometa.
 • Poticati pravilno držanje tijela, koordinaciju pokreta ruku i nogu putem ritma, glazbe i plesa narodnih plesova i tradicijskih pokretnih igara ( „Šokačko kolo“, „Sjedi Ćiro“, „Širi, širi“, „Skače vrabac po polju“, „Trule kobile“ itd.)
 • Razvijati tjelesnu izdržljivost duljim šetnjama gradom kroz posjete raznim gradskim ustanovama

Socio-emocionalni razvoj

 • Razvijati kooperativnost i suradništvo u skupnom radu i igri kroz aktivnosti pravljenja makete grada, izrade i nadopunjavanja karte grada, formiranja novog centra aktivnosti vezanog za projekt.
 • Razvijati i poticati pozitivna emocionalna stanja kao što su osjećaji pripadanja gradu u kojem živim, osjećaj sigurnosti i ljubavi prema svom grad i zajednici kojoj pripadamo putem pjevanja pjesme „Đakovo, Đakovo grade“, „Slavonijom najljepša zemlja si ti“, igranjem tradicijskih igara, plesanjem tradicijskih plesova kao što je „Šokačko kolo“.
 • Razvijati pozitivne stavove i odnose prema društvenoj okolini u kojoj živimo, prema tradiciji, baštini, kulturnoj i povijesnoj strani grada, sve to kroz razne posjete i terensko učenje, i to: gradonačelniku i zgradi općine, državnoj ergeli, muzeju, katedrali, malim obrtnicima (Protex – praonica perja, obućar, Vinković – kovački obrt)

Spoznajni razvoj

 • Utjecati na razvoj percepcije, prije svega vizualne promatranjem raznih fotografija, pregledavanjem kalendara, monografija grada, fotomonografija, turističkih kataloga.
 • Omogućiti stjecanje iskustva i spoznaja o predmetnoj, prirodnoj i društvenoj sredini, raznim posjetama, istraživanjem karte grada, Slavonije i prigradskih naselja, izradom makete grada s najvažnijim ustanovama i ulicama u gradu
 • Razvijati sposobnost uočavanja veza među predmetima i ljudima, putem slikovnica o selu i gradu, maketama grada i sela, istraživanjem karte grada, Slavonije i prigradskih naselja, izradom makete grada s najvažnijim ustanovama i ulicama u gradu.
 • Razvijati sposobnost uočavanja veza među predmetima i ljudima, putem slikovnica o selu i gradu, maketama grada i sela, istraživanjem i bilježenjem o zanimanjima ljudi pomoću posjeta gradonačelniku, malim obrtima grada Đakova
 • Razvijati prostornu percepciju stjecanjem iskustva kretanjem ulicama grada.
 • Proširivati spoznaje o tradiciji i običajima pjevanjem pjesama, plesanjem tradicijskih plesova, istraživanjem i promatranjem tradicijskih predmeta kao što su: narodna nošnja, staro glačalo, „krpare“.
 • Razvijati taktilnu i vizualnu percepciju putem manipuliranja s raznovrsnim plodinama koje rastu u Slavoniji (žito, suncokret, kukuruz, orašasti plodovi, voće i povrće).
 • Zadovoljiti dječju inicijativu i znatiželju poticanjem na razmišljanje o gradu Đakovu, povezivanje poznatog s nepoznatim, zaključivanje na osnovi provedenih aktivnosti.

Govor, komunikacija, izražavanje i stvaralaštvo

 • Utjecati na povećanje i bogaćenje rječnika, na razumijevanje i korištenje novih riječi kroz gledanje i razgovor o viđenom, kod prerade iskustva, kroz slušanje povijesnih priča i prepričavanje.
 • Upoznati djecu s novim likovnim tehnikama: tkanje, karton tisak, mozaik, monotipija i sitotisak.
 • Omogućiti djeci manipuliranje novim likovnim materijalom: glinom.
 • Razvijati sposobnost doživljavanja i razumijevanja tradicijskih pjesama i igara, putem slušanja glazbe, igara s pjevanjem, pjevanjem pjesmica s ponavljanjem stihova u svrhu bolje slušne osjetljivosti („Ja sam muzikaš“, Seljančice malena“, „Ja posijah lan“, „Jež u oranju“).
 • Poticati na kreativno likovno izražavanje i stvaranje koristeći raznovrsnije likovne materijale: olovku, neoblikovani materijal, karton, prirodnine, keramičke pločice, akrilne boje, ugljene štapiće.
 • Razvijati osjetljivost za oblikovanje na velikoj plohi izradom makete grada i sela od raznog neoblikovanog materijala.

ZADAĆE ODGOJITELJA NA PROJEKTU

 • Osmisliti bogatu i poticajnu materijalnu sredinu te stvarati ozračje koje će osigurati realizaciju cilja projekta.
 • Skupiti relevantne podatke o povijesti i nastanku grada te prilagoditi događaje dobnom uzrastu djece.
 • Osmisliti kreativne oblike informiranja roditelja i način njihovog aktivnog uključivanja u realizaciju projekta.
 • Ostvariti dobre interakcije svih sudionika u procesu, odgojitelj – odgojitelj, odgojitelj – stručni suradnici i drugi djelatnici, odgojitelj – roditelj.
 • Omogućiti virtualnu šetnju gradom (u slučaju izvanrednih epidemioloških mjera)

Suradnja s roditeljima

 • Na roditeljskim sastancima, putem individualnih razgovora, i kutića za roditelje te posebnog mjesta u hodnicima vrtića obavještavati roditelje o potrebnoj suradnji, o ostvarenosti projekta u raznim fazama.
 • U suradnji s roditeljima, koji su zaposlenici gradskih ustanova pokušati realizirati posjete tim ustanovama.
 • Potaknuti roditelje da zajedno s djecom istraže i pokušaju pronaći stare predmete, slike, fotografije, monografije, sve vezano uz grad Đakovo.
 • Zajedno s roditeljima osmisliti i ukrasiti vrtić tradicijskim predmetima u vrijeme Đakovačkih vezova.
 • Potaknuti roditelje na prikupljanje neoblikovanog materijala, raznih plodova i plodina.

Vrednovanje aktivnosti

 • Projekt ćemo podijeliti na faze, završetak svake faze obilježit ćemo na panou koji je predodređen samo za projekt, i to izložbama dječjih radova, te fotografijama ustanova koje smo posjetili.
 • Završetak projekta obilježit ćemo na završnoj priredbi izvedbom naučenih pjesama i recitacija

Moj grad u srcu Slavonije – projekt kuće

PROJEKT: „Moj grad u srcu Slavonije“

TRAJANJE PROJEKTA: Pedagoška godina 2019./2020.

PROJEKT PROVODE: skupina „Smokvice“, skupina „Trešnjice“, roditelji, djelatnici dječjeg vrtića, ravnateljica, ST i ostali…

CILJ PROJEKTA: omogućiti djeci da upoznaju grad u kojemu žive, steknu određena znanja i predodžbe o povijesti grada Đakova, važnijim gradskim ustanovama, osobama, tradiciji i običajima.

MJESTO PROVOĐENJA: dječji vrtić – soba dnevnog boravka, dvorište, ulice i ustanove grada Đakova.

SURADNICI: stručna služba vrtića, roditelji, Grad Đakovo, Turistička zajednica grada Đakova, Državna Ergela Đakovo, Zajednica sportova Grada Đakova, muzej, obrti u gradu Đakovu.

ZADACI PROJEKTA:

 • Upoznavanje djeteta s pojmovima grad, selo, gradonačelnik, karta grada, maketa grada, Slavonija, prigradska naselja.
 • Upoznavanje novih institucija, kao što su: zgrada općine, muzej, sud, osnovna i srednja škola.
 • Očuvanje i upoznavanje djeteta s kulturno povijesnim znamenitostima grada, tradicijskim elementima i običajima.
 • Omogućiti djeci da upoznaju prepoznatljive elemente grada Đakova (katedrala, rozeta, lipicanci, nošnja, Đakovački vezovi)
 • Upoznati djecu s neobičnijim obrtima grada Đakova, kao što su: obrt za pranje perja, obućar, kovač.
 • Stvoriti osjećaj pripadnosti i ljubavi prema gradu u kojem živimo.

PLAN PROJEKTA

Aktivnosti i sadržaji vezani uz ovaj projekt planirani su po razvojnim područjima.

Tjelesni i psihomotorni razvoj

 • Raditi i poticati na jačanje sposobnosti manipulacije šakom. S obje šake i prstima šake aktivnostima runjenja kukuruza, suncokreta, sadnja biljaka, rezanje škaricama, modeliranje tijestom i glinom, tkanje tradicijskih „krpara“.
 • Razvijati sposobnost koordinacije pokreta kod svih vrsta kretanja, a osobito naprijed, nazad, lijevo, desno  u složenim vještinama, kroz igru košarke i nogometa.
 • Poticati pravilno držanje tijela, koordinaciju pokreta ruku i nogu putem ritma, glazbe i plesa narodnih plesova i tradicijskih pokretnih igara ( „Šokačko kolo“, „Sjedi Ćiro“, „Širi, širi“, „ Skače vrabac po polju“, „Trule kobile“ itd.)
 • Razvijati tjelesnu izdržljivost duljim šetnjama gradom kroz posjete raznim gradskim ustanovama.

Socioemocionalni razvoj

 • Razvijati kooperativnost i suradništvo u skupnom radu i igri kroz aktivnosti pravljenja makete grada, izrade i nadopunjavanja karte grada, formiranja novog centra aktivnosti vezanog za projekt.
 • Razvijati i poticati pozitivna emocionalna stanja kao što su osjećaji pripadanja gradu u kojem živim, osjećaj sigurnosti i ljubavi prema svom gradu i zajednici kojoj pripadamo putem pjevanja pjesme „Đakovo, Đakovo grade“, „Slavonijo, najljepša zemlja si ti“, igranjem tradicijskih igara, plesanjem tradicijskih plesova kao što je „Šokačko kolo“.
 • Razvijati pozitivne stavove i odnose prema društvenoj okolini u kojoj živimo, prema tradiciji, baštini, kulturnoj i povijesnoj strani grada, sve to kroz razne posjete i terensko učenje, i to: gradonačelniku i zgradi općine, državnoj ergeli, muzeju, katedrali, malim obrtnicima (Protex- praonica perja, obućar, Vinković- kovački obrt).

Spoznajni razvoj

 • Utjecati na razvoj percepcije, prije svega vizualne promatranjem raznih fotografija, pregledavanjem kalendara, monografija grada, fotomonografija, turističkih kataloga.
 • Omogućiti stjecanje iskustva i spoznaja o predmetnoj, prirodnoj i društvenoj sredini, raznim posjetama, istraživanjem karte grada, Slavonije i prigradskih naselja, izradom makete grada s najvažnijim ustanovama i ulicama u gradu.
 • Razvijati sposobnost uočavanja veza među predmetima i ljudima, putem slikovnica o selu i gradu, maketama grada i sela, istraživanjem i bilježenjem o zanimanjima ljudi pomoću posjeta gradonačelniku, malim obrtima grada Đakova.
 • Razvijati prostornu percepciju stjecanjem iskustva kretanjem ulicama grada.
 • Proširivati spoznaje o tradiciji i običajima pjevanjem pjesama, plesanjem tradicijskih plesova, istraživanjem i promatranjem tradicijskih predmeta kao što su: narodna nošnja, staro glačalo, „krpare“.
 • Razvijati taktilnu i vizualnu percepciju putem manipuliranja s raznovrsnim plodinama koje rastu u Slavoniji (žito, suncokret, kukuruz, orašasti plodovi, voće i povrće).
 • Zadovoljiti dječju inicijativu i znatiželju poticanjem na razmišljanje o gradu Đakovu, povezivanje poznatog s nepoznatim, zaključivanje na osnovi provedenih aktivnosti.

Govor, komunikacija, izražavanje i stvaranje

 • Utjecati na povećanje i bogaćenje rječnika, na razumijevanje i korištenje novih riječi kroz gledanje i razgovor o viđenom, kod prerade iskustva, kroz slušanje povijesnih priča i prepričavanje.
 • Upoznati djecu s novim likovnim tehnikama: tkanje, karton tisak, mozaik, monotipija i sitotisak.
 • Omogućiti djeci manipuliranje novim likovnim materijalom: glinom.
 • Razvijati sposobnost doživljavanja i razumijevanja tradicijskih pjesama i igara, putem slušanja glazbe, igara s pjevanjem, pjevanjem pjesmica s ponavljanjem stihova u svrhu bolje slušne osjetljivosti („Ja sam muzikaš“, „Seljančice malena“, „Ja posijah lan“, Jež u oranju“).
 • Poticati na kreativno likovno izražavanje i stvaranje koristeći raznovrsnije likovne materijale: olovku, neoblikovani materijal, karton, prirodnine, keramičke pločice, akrilne boje, ugljene štapiće.
 • Razvijati osjetljivost za oblikovanje na velikoj plohi izradom makete grada i sela od raznog neoblikovanog materijala.

ZADAĆE ODGOJITELJA NA PROJEKT:

 • Osmisliti bogatu i poticajnu materijalnu sredinu, te stvarati ozračje koje će osigurati realizaciju cilja projekta.
 • Skupiti relevantne podatke o povijesti i nastanku grada te prilagoditi događaje dobnom uzrastu djece.
 • Osmisliti kreativne oblike informiranja roditelja i način  njihovog aktivnog uključivanja u realizaciju projekta.
 • Ostvariti dobre interakcije svih sudionika u procesu, odgojitelj-odgojitelj, odgojitelj- stručni suradnici i drugi djelatnici, odgojitelj-roditelj.

Suradnja s roditeljima

 • Na roditeljskim sastancima, putem individualnih razgovora i  kutića za roditelje te posebnog mjesta u hodnicima vrtića obavještavati roditelje o potrebnoj suradnji, o ostvarenosti projekta u raznim fazama.
 • U suradnji s roditeljima, koji su zaposlenici gradskih ustanova pokušati realizirati posjete tim ustanovama.
 • Potaknuti roditelje da zajedno s djecom istraže i pokušaju pronaći stare predmete, slike, fotografije, monografije, sve vezano uz grad Đakovo.
 • Zajedno s roditeljima osmisliti i ukrasiti vrtić tradicijskim predmetima u vrijeme Đakovačkih vezova.
 • Potaknuti roditelje na prikupljanje neoblikovanog materijala, raznih prirodnina i plodova.

Vrednovanje aktivnosti

 • Projekt ćemo podijeliti na faze, završetak svake faze obilježiti ćemo na panou koji je predodređen samo za projekt, i to izložbama dječjih radova te fotografijama ustanova koje smo posjetili.
 • Završetak projekta obilježit ćemo na završnoj priredbi izvedbom naučenih pjesama i recitacija.

Scroll to top