Projekti vrtićke kuće Mažuranac

U svijetu priča – projekt kuće u 2021./2022. pedagoškoj godini

DULJINA PROJEKTA: Pedagoška godina 2021./2022.

IZVOĐAČ PROJEKTA:

 • Mješovita jaslička skupina „Smokvice“
 • Mješovita vrtićka skupina „Trešnjice“

CILJ PROJEKTA: U odnosu na suvremeni ritam življenja na trenutke smo zadržali vrijeme, umirili ritam i uronili u svijet priča koji je obogati cijeli djetetov svijet. Kroz neposredni rad s djecom smo od najranije dobi integrirali priču, bajku, basnu i stihove kroz sva odgojno obrazovna područja, te tako utjecali na cjelovit razvoj djeteta uz njegovu aktivnu ulogu, podržavajući prirodu učenja djeteta projektnim pristupom rada.

MJESTO PROVOĐENJA: vrtićka kuća, njen unutarnji i vanjski prostor, Gradska knjižnica i čitaonica

SURADNICI: stručna služba vrtića, roditelji, Foto-kino klub, djelatnici Gradske knjižnice i čitaonice, TZ Đakovo, Tipografija i knjižara

ZADACI PROJEKTA:

 • poticati razvoj govora i bogaćenje rječnika
 • poticati razvoj pamćenja, mišljenja i zaključivanja
 • jačati djetetov identitet, te pozitivne osobine ličnosti kroz suradnju, toleranciju, solidarnost, poštivanje i uvažavanja drugih
 • jačati bliskost i produbljenje emocionalnih veza s osobom koja priča
 • razvijati komunikaciju, postavljanje pitanja, iznošenje mišljenja, pretpostavki
 • poticati na prepoznavanje svojih osjećaja i osjećaja drugih
 • poticati na razvoj mašte, uživljavanja u ulogu drugog, putem igre i igranja priča
 • poticati razumijevanje socijalnih odnosa, prihvaćanje pravila ponašanja, dobra i zla, pravde i nepravde
 • poticati zapažanje problemskih situacija, modela ponašanja i posljedice tog ponašanja
 • poticati razvoj mašte i kreativnog izražavanja
 • razvijati ljubav prema knjizi/slikovnici

PLAN PROJEKTA:

Aktivnosti i sadržaji vezani uz ovaj projekt planirani su po razvojnim područjima

Tjelesni i psihomotorni razvoj

 • poticati motoriku šake (listanje slikovnice)
 • poticati prirodno (pravilno) držanje tijela prilikom čitanja slikovnica za stolom
 • razvijati sposobnosti koordinacije pokreta kod svih vrsta kretanja, a osobito naprijed, nazad, lijevo i desno u složenim vještinama glumom i plesnim pokretima (kazalište)
 • razvijati i jačati snagu tijela, spretnosti i izdržljivosti u različitim položajima tijela i kombinacijama različitih pokreta
 • razvijati i poticati jačanje sposobnosti manipulacije šakom i fine motorike ruku izrađivanjem lutaka, šivanjem, modeliranjem plastelinom i glinamolom

Spoznajni razvoj

 • razvijati percepciju slušanja i gledanja
 • razvijati sposobnost razumijevanja
 • razvijati sposobnost prepričavanja
 • poticati istraživanje slikovnicama, usmjeravati pozornost na događaje i predmete zanimljive djeci, podupirati spontano izražavanje stvaralačkih mogućnosti djece

Socioemocionalni razvoj

 • poticati pozitivno okruženje, mirno slušanje priča i slikovnica
 • razvijati pozitivan stav prema čitanju i brizi o knjigama
 • razvijati osjećaj ugode za vrijeme gledanja i čitanja knjiga, probuditi zanimanje za slikovnice
 • poticati razvoj pozitivnih, poželjnih ponašanja (strpljenje, čekanje na red…)
 • razvijati sposobnosti za druženjem, dogovaranjem i suradnjom te podupirati i poticati dječju inicijativu u odabiru slikovnica, priča i igrokaza
 • razvijati dječju ustrajnost, kreativnost i uspješnost te samopouzdanje kroz igre i aktivnosti koje inicira, počne i završi

Govor, komunikacija, izražavanje i stvaranje

 • utjecati na povećanje i bogaćenje rječnika, na razumijevanje i korištenje novih riječi kroz gledanje i razgovor o viđenom, kod prerade iskustva, kroz slušanje priča i prepričavanje
 • razvijati artikulacije glasova
 • razvijati govorne vještine
 • razvijati vještine svladavanja različitih tehnika oblikovanja (slikanje kistom, slikanje na mokrom ili suhom papiru, mozaici od papira ili nekih drugih materijala, šivanje, oblikovanje neoblikovanim materijalom,…)
 • poticati dramske sposobnosti kod djece (dramatizacija nakon ispričane priče)
 • poticat senzibilitet za likovne materijale i izražavanje
 • proširivati dječji rječnik listanjem, gledanjem i opisivanjem

ZADAĆE ODGOJITELJA NA PROJEKT:

 • osmisliti bogatu i poticajnu materijalnu sredinu te stvarati ozračje koje će osigurati realizaciju cilja projekta
 • osmisliti kreativne oblike informiranja roditelja i način njihovog aktivnog uključivanja u realizaciju projekta (putem roditeljskih sastanaka, individualnih razgovora i preko kutića za roditelje)
 • ostvariti dobre interakcije svih sudionika u procesu, odgojitelj – odgojitelj, odgojitelj  -stručni suradnici i drugi djelatnici, odgojitelj – roditelj
 • omogućiti postavljanje izložbe dječjih slikovnica u Gradskoj knjižnici i čitaonici

Suradnja s roditeljima

 • na roditeljskim sastancima, putem individualnih razgovora, i kutića za roditelje te posebnog mjesta u hodnicima vrtića obavještavati roditelje o potrebnoj suradnji, o ostvarenosti projekta u raznim fazama
 • potaknuti roditelje na prikupljanje slikovnica i neoblikovanog materijala
 • motivirati roditelje na suradnju na način da svaki tjedan drugi roditelj/obitelj ponese kući „putujuću pričaonicu“ (torba napunjena odabranim slikovnicama)

Vrednovanje aktivnosti

 • projekt ćemo podijeliti na faze, završetak svake faze obilježit ćemo na panou koji je predodređen samo za projekt, i to izložbama dječjih radova vezanih uz projekt
 • završetak projekta obilježit ćemo izložbom dječjih slikovnica u Gradskoj knjižnici i čitaonici

Putevima grada Đakova – projekt kuće u 2020./2021. pedagoškoj godini

DULJINA PROJEKTA: pedagoška godina 2020./2021.

IZVOĐAČ PROJEKTA: vrtićka kuća Mažuranac sa sljedeće dvije odgojno-obrazovne skupine:

 • Mješovita jaslička skupina „Smokvice“
 • Mješovita vrtićka skupina „Trešnjice“

CILJ PROJEKTA: omogućiti djeci upoznavanje grada u kojem žive, stjecanje određenih znanja i predodžbi o povijesti grada Đakova, važnijim gradskim ustanovama, osobama, tradiciji i običajima.

MJESTO PROVOĐENJA: vrtićka kuća, njen unutarnji i vanjski prostor, ulice i ustanove grada Đakova.

SURADNICI: stručna služba vrtića, roditelji, Grad Đakovo, Turistička zajednica grada Đakova, Državna Ergela Đakovo, Zajednica sportova Grada Đakova, muzej, obrtnici grada Đakova.

ZADACI PROJEKTA:

 • Upoznavanje djeteta s pojmovima grad, selo, gradonačelnik, karta grada, maketa grada, Slavonija, prigradska naselja.
 • Upoznavanje novih institucija, kao što su: zgrada općine, muzej, sud, osnovna i srednja škola
 • Očuvanje i upoznavanje djeteta s kulturno povijesnim znamenitostima grada, tradicijskim elementima i običajima.
 • Omogućiti djeci da upoznaju prepoznatljive motive grada Đakova (katedrala, rozeta, lipicanci, nošnja, Đakovački vezovi)
 • Upoznati djecu s neobičnim obrtima grada Đakova, kao što su: perjara, obućar, kovač
 • Stvoriti osjećaj pripadnosti i ljubavi prema gradu u kojem živimo

PLAN PROJEKTA:
Tjelesni i psihomotorni razvoj

 • Raditi i poticati na jačanje sposobnosti manipulacije šakom. S obje šake i prstima šake aktivnostima runjenja kukuruza, suncokreta, sadnja biljaka, rezanje škaricama, modeliranje tijestom i glinom, tkanje tradicijskih „krpara“.
 • Razvijati sposobnost koordinacije pokreta kod svih vrsta kretanja, a osobito naprijed, nazad, lijevo, desno u složenim vještinama, kroz igru košarke i nogometa.
 • Poticati pravilno držanje tijela, koordinaciju pokreta ruku i nogu putem ritma, glazbe i plesa narodnih plesova i tradicijskih pokretnih igara ( „Šokačko kolo“, „Sjedi Ćiro“, „Širi, širi“, „Skače vrabac po polju“, „Trule kobile“ itd.)
 • Razvijati tjelesnu izdržljivost duljim šetnjama gradom kroz posjete raznim gradskim ustanovama

Socio-emocionalni razvoj

 • Razvijati kooperativnost i suradništvo u skupnom radu i igri kroz aktivnosti pravljenja makete grada, izrade i nadopunjavanja karte grada, formiranja novog centra aktivnosti vezanog za projekt.
 • Razvijati i poticati pozitivna emocionalna stanja kao što su osjećaji pripadanja gradu u kojem živim, osjećaj sigurnosti i ljubavi prema svom grad i zajednici kojoj pripadamo putem pjevanja pjesme „Đakovo, Đakovo grade“, „Slavonijom najljepša zemlja si ti“, igranjem tradicijskih igara, plesanjem tradicijskih plesova kao što je „Šokačko kolo“.
 • Razvijati pozitivne stavove i odnose prema društvenoj okolini u kojoj živimo, prema tradiciji, baštini, kulturnoj i povijesnoj strani grada, sve to kroz razne posjete i terensko učenje, i to: gradonačelniku i zgradi općine, državnoj ergeli, muzeju, katedrali, malim obrtnicima (Protex – praonica perja, obućar, Vinković – kovački obrt)

Spoznajni razvoj

 • Utjecati na razvoj percepcije, prije svega vizualne promatranjem raznih fotografija, pregledavanjem kalendara, monografija grada, fotomonografija, turističkih kataloga.
 • Omogućiti stjecanje iskustva i spoznaja o predmetnoj, prirodnoj i društvenoj sredini, raznim posjetama, istraživanjem karte grada, Slavonije i prigradskih naselja, izradom makete grada s najvažnijim ustanovama i ulicama u gradu
 • Razvijati sposobnost uočavanja veza među predmetima i ljudima, putem slikovnica o selu i gradu, maketama grada i sela, istraživanjem karte grada, Slavonije i prigradskih naselja, izradom makete grada s najvažnijim ustanovama i ulicama u gradu.
 • Razvijati sposobnost uočavanja veza među predmetima i ljudima, putem slikovnica o selu i gradu, maketama grada i sela, istraživanjem i bilježenjem o zanimanjima ljudi pomoću posjeta gradonačelniku, malim obrtima grada Đakova
 • Razvijati prostornu percepciju stjecanjem iskustva kretanjem ulicama grada.
 • Proširivati spoznaje o tradiciji i običajima pjevanjem pjesama, plesanjem tradicijskih plesova, istraživanjem i promatranjem tradicijskih predmeta kao što su: narodna nošnja, staro glačalo, „krpare“.
 • Razvijati taktilnu i vizualnu percepciju putem manipuliranja s raznovrsnim plodinama koje rastu u Slavoniji (žito, suncokret, kukuruz, orašasti plodovi, voće i povrće).
 • Zadovoljiti dječju inicijativu i znatiželju poticanjem na razmišljanje o gradu Đakovu, povezivanje poznatog s nepoznatim, zaključivanje na osnovi provedenih aktivnosti.

Govor, komunikacija, izražavanje i stvaralaštvo

 • Utjecati na povećanje i bogaćenje rječnika, na razumijevanje i korištenje novih riječi kroz gledanje i razgovor o viđenom, kod prerade iskustva, kroz slušanje povijesnih priča i prepričavanje.
 • Upoznati djecu s novim likovnim tehnikama: tkanje, karton tisak, mozaik, monotipija i sitotisak.
 • Omogućiti djeci manipuliranje novim likovnim materijalom: glinom.
 • Razvijati sposobnost doživljavanja i razumijevanja tradicijskih pjesama i igara, putem slušanja glazbe, igara s pjevanjem, pjevanjem pjesmica s ponavljanjem stihova u svrhu bolje slušne osjetljivosti („Ja sam muzikaš“, Seljančice malena“, „Ja posijah lan“, „Jež u oranju“).
 • Poticati na kreativno likovno izražavanje i stvaranje koristeći raznovrsnije likovne materijale: olovku, neoblikovani materijal, karton, prirodnine, keramičke pločice, akrilne boje, ugljene štapiće.
 • Razvijati osjetljivost za oblikovanje na velikoj plohi izradom makete grada i sela od raznog neoblikovanog materijala.

ZADAĆE ODGOJITELJA NA PROJEKTU

 • Osmisliti bogatu i poticajnu materijalnu sredinu te stvarati ozračje koje će osigurati realizaciju cilja projekta.
 • Skupiti relevantne podatke o povijesti i nastanku grada te prilagoditi događaje dobnom uzrastu djece.
 • Osmisliti kreativne oblike informiranja roditelja i način njihovog aktivnog uključivanja u realizaciju projekta.
 • Ostvariti dobre interakcije svih sudionika u procesu, odgojitelj – odgojitelj, odgojitelj – stručni suradnici i drugi djelatnici, odgojitelj – roditelj.
 • Omogućiti virtualnu šetnju gradom (u slučaju izvanrednih epidemioloških mjera)

Suradnja s roditeljima

 • Na roditeljskim sastancima, putem individualnih razgovora, i kutića za roditelje te posebnog mjesta u hodnicima vrtića obavještavati roditelje o potrebnoj suradnji, o ostvarenosti projekta u raznim fazama.
 • U suradnji s roditeljima, koji su zaposlenici gradskih ustanova pokušati realizirati posjete tim ustanovama.
 • Potaknuti roditelje da zajedno s djecom istraže i pokušaju pronaći stare predmete, slike, fotografije, monografije, sve vezano uz grad Đakovo.
 • Zajedno s roditeljima osmisliti i ukrasiti vrtić tradicijskim predmetima u vrijeme Đakovačkih vezova.
 • Potaknuti roditelje na prikupljanje neoblikovanog materijala, raznih plodova i plodina.

Vrednovanje aktivnosti

 • Projekt ćemo podijeliti na faze, završetak svake faze obilježit ćemo na panou koji je predodređen samo za projekt, i to izložbama dječjih radova, te fotografijama ustanova koje smo posjetili.
 • Završetak projekta obilježit ćemo na završnoj priredbi izvedbom naučenih pjesama i recitacija

Moj grad u srcu Slavonije – projekt kuće

PROJEKT: „Moj grad u srcu Slavonije“

TRAJANJE PROJEKTA: Pedagoška godina 2019./2020.

PROJEKT PROVODE: skupina „Smokvice“, skupina „Trešnjice“, roditelji, djelatnici dječjeg vrtića, ravnateljica, ST i ostali…

CILJ PROJEKTA: omogućiti djeci da upoznaju grad u kojemu žive, steknu određena znanja i predodžbe o povijesti grada Đakova, važnijim gradskim ustanovama, osobama, tradiciji i običajima.

MJESTO PROVOĐENJA: dječji vrtić – soba dnevnog boravka, dvorište, ulice i ustanove grada Đakova.

SURADNICI: stručna služba vrtića, roditelji, Grad Đakovo, Turistička zajednica grada Đakova, Državna Ergela Đakovo, Zajednica sportova Grada Đakova, muzej, obrti u gradu Đakovu.

ZADACI PROJEKTA:

 • Upoznavanje djeteta s pojmovima grad, selo, gradonačelnik, karta grada, maketa grada, Slavonija, prigradska naselja.
 • Upoznavanje novih institucija, kao što su: zgrada općine, muzej, sud, osnovna i srednja škola.
 • Očuvanje i upoznavanje djeteta s kulturno povijesnim znamenitostima grada, tradicijskim elementima i običajima.
 • Omogućiti djeci da upoznaju prepoznatljive elemente grada Đakova (katedrala, rozeta, lipicanci, nošnja, Đakovački vezovi)
 • Upoznati djecu s neobičnijim obrtima grada Đakova, kao što su: obrt za pranje perja, obućar, kovač.
 • Stvoriti osjećaj pripadnosti i ljubavi prema gradu u kojem živimo.

PLAN PROJEKTA

Aktivnosti i sadržaji vezani uz ovaj projekt planirani su po razvojnim područjima.

Tjelesni i psihomotorni razvoj

 • Raditi i poticati na jačanje sposobnosti manipulacije šakom. S obje šake i prstima šake aktivnostima runjenja kukuruza, suncokreta, sadnja biljaka, rezanje škaricama, modeliranje tijestom i glinom, tkanje tradicijskih „krpara“.
 • Razvijati sposobnost koordinacije pokreta kod svih vrsta kretanja, a osobito naprijed, nazad, lijevo, desno  u složenim vještinama, kroz igru košarke i nogometa.
 • Poticati pravilno držanje tijela, koordinaciju pokreta ruku i nogu putem ritma, glazbe i plesa narodnih plesova i tradicijskih pokretnih igara ( „Šokačko kolo“, „Sjedi Ćiro“, „Širi, širi“, „ Skače vrabac po polju“, „Trule kobile“ itd.)
 • Razvijati tjelesnu izdržljivost duljim šetnjama gradom kroz posjete raznim gradskim ustanovama.

Socioemocionalni razvoj

 • Razvijati kooperativnost i suradništvo u skupnom radu i igri kroz aktivnosti pravljenja makete grada, izrade i nadopunjavanja karte grada, formiranja novog centra aktivnosti vezanog za projekt.
 • Razvijati i poticati pozitivna emocionalna stanja kao što su osjećaji pripadanja gradu u kojem živim, osjećaj sigurnosti i ljubavi prema svom gradu i zajednici kojoj pripadamo putem pjevanja pjesme „Đakovo, Đakovo grade“, „Slavonijo, najljepša zemlja si ti“, igranjem tradicijskih igara, plesanjem tradicijskih plesova kao što je „Šokačko kolo“.
 • Razvijati pozitivne stavove i odnose prema društvenoj okolini u kojoj živimo, prema tradiciji, baštini, kulturnoj i povijesnoj strani grada, sve to kroz razne posjete i terensko učenje, i to: gradonačelniku i zgradi općine, državnoj ergeli, muzeju, katedrali, malim obrtnicima (Protex- praonica perja, obućar, Vinković- kovački obrt).

Spoznajni razvoj

 • Utjecati na razvoj percepcije, prije svega vizualne promatranjem raznih fotografija, pregledavanjem kalendara, monografija grada, fotomonografija, turističkih kataloga.
 • Omogućiti stjecanje iskustva i spoznaja o predmetnoj, prirodnoj i društvenoj sredini, raznim posjetama, istraživanjem karte grada, Slavonije i prigradskih naselja, izradom makete grada s najvažnijim ustanovama i ulicama u gradu.
 • Razvijati sposobnost uočavanja veza među predmetima i ljudima, putem slikovnica o selu i gradu, maketama grada i sela, istraživanjem i bilježenjem o zanimanjima ljudi pomoću posjeta gradonačelniku, malim obrtima grada Đakova.
 • Razvijati prostornu percepciju stjecanjem iskustva kretanjem ulicama grada.
 • Proširivati spoznaje o tradiciji i običajima pjevanjem pjesama, plesanjem tradicijskih plesova, istraživanjem i promatranjem tradicijskih predmeta kao što su: narodna nošnja, staro glačalo, „krpare“.
 • Razvijati taktilnu i vizualnu percepciju putem manipuliranja s raznovrsnim plodinama koje rastu u Slavoniji (žito, suncokret, kukuruz, orašasti plodovi, voće i povrće).
 • Zadovoljiti dječju inicijativu i znatiželju poticanjem na razmišljanje o gradu Đakovu, povezivanje poznatog s nepoznatim, zaključivanje na osnovi provedenih aktivnosti.

Govor, komunikacija, izražavanje i stvaranje

 • Utjecati na povećanje i bogaćenje rječnika, na razumijevanje i korištenje novih riječi kroz gledanje i razgovor o viđenom, kod prerade iskustva, kroz slušanje povijesnih priča i prepričavanje.
 • Upoznati djecu s novim likovnim tehnikama: tkanje, karton tisak, mozaik, monotipija i sitotisak.
 • Omogućiti djeci manipuliranje novim likovnim materijalom: glinom.
 • Razvijati sposobnost doživljavanja i razumijevanja tradicijskih pjesama i igara, putem slušanja glazbe, igara s pjevanjem, pjevanjem pjesmica s ponavljanjem stihova u svrhu bolje slušne osjetljivosti („Ja sam muzikaš“, „Seljančice malena“, „Ja posijah lan“, Jež u oranju“).
 • Poticati na kreativno likovno izražavanje i stvaranje koristeći raznovrsnije likovne materijale: olovku, neoblikovani materijal, karton, prirodnine, keramičke pločice, akrilne boje, ugljene štapiće.
 • Razvijati osjetljivost za oblikovanje na velikoj plohi izradom makete grada i sela od raznog neoblikovanog materijala.

ZADAĆE ODGOJITELJA NA PROJEKT:

 • Osmisliti bogatu i poticajnu materijalnu sredinu, te stvarati ozračje koje će osigurati realizaciju cilja projekta.
 • Skupiti relevantne podatke o povijesti i nastanku grada te prilagoditi događaje dobnom uzrastu djece.
 • Osmisliti kreativne oblike informiranja roditelja i način  njihovog aktivnog uključivanja u realizaciju projekta.
 • Ostvariti dobre interakcije svih sudionika u procesu, odgojitelj-odgojitelj, odgojitelj- stručni suradnici i drugi djelatnici, odgojitelj-roditelj.

Suradnja s roditeljima

 • Na roditeljskim sastancima, putem individualnih razgovora i  kutića za roditelje te posebnog mjesta u hodnicima vrtića obavještavati roditelje o potrebnoj suradnji, o ostvarenosti projekta u raznim fazama.
 • U suradnji s roditeljima, koji su zaposlenici gradskih ustanova pokušati realizirati posjete tim ustanovama.
 • Potaknuti roditelje da zajedno s djecom istraže i pokušaju pronaći stare predmete, slike, fotografije, monografije, sve vezano uz grad Đakovo.
 • Zajedno s roditeljima osmisliti i ukrasiti vrtić tradicijskim predmetima u vrijeme Đakovačkih vezova.
 • Potaknuti roditelje na prikupljanje neoblikovanog materijala, raznih prirodnina i plodova.

Vrednovanje aktivnosti

 • Projekt ćemo podijeliti na faze, završetak svake faze obilježiti ćemo na panou koji je predodređen samo za projekt, i to izložbama dječjih radova te fotografijama ustanova koje smo posjetili.
 • Završetak projekta obilježit ćemo na završnoj priredbi izvedbom naučenih pjesama i recitacija.

Scroll to top