Kontakt

DJEČJI VRTIĆ ĐAKOVO
OIB: 57259710858
Adresa: Luke Botića 7/A, 31 400 Đakovo
Telefon: 031/811-305

Ravnateljica:
Ambra Kordić
Mob: 095 181 0740
Tel: 031/810-740
e-mail: djecjivrticdakovo@gmail.com

Tajnica:
Katarina Nađ Žeravica
Tel: 031/811-305
e-mail: djecjivrticdakovo@gmail.com

Voditeljica računovodstva:
Mirta Miličević
Tel: 031/811-305
e-mail: dvdakovo123@gmail.com

Pedagoginja:
Ivana Radnić
Mob: 095 6810 740
e-mail: pedagoginja.vrticdjakovo@gmail.com 

Psihologinja:
Mirta Funarić, zamjena za
psihologinju Barbaru Šimić Gams
Mob: 095 6810 742
e-mail: psihologinja.dvdj@gmail.com

Zdravstvena voditeljica:
Sanja Miloš
Mob: 095 6810 741
e-mail: zdravstvena.vrticdjakovo@gmail.com

Vrtićka kuća Botić
Radno vrijeme: 05:30 – 16:30
Voditeljica: Monika Martinović
Tel: 031/811-305 

Vrtićka kuća Vila
Radno vrijeme: 05:30 – 19:00
Voditeljica: Danijela Pilipović
Mob: 095 381 0740

Vrtićka kuća Mažuranac
Radno vrijeme: 05:30 – 16:30
Voditeljica: Gordana Stjepanović
Mob: 095 481 0740

Vrtićka kuća Piškorevci
Radno vrijeme: 06:00 – 16:00
Voditeljica: Mirna Rašić
Mob: 095 399 8774

Scroll to top