Događanja i sudjelovanja

Inovativne edukativne radionice u Đakovu

Dječji vrtić Đakovo sudjelovao je u virtualnoj edukaciji Suvremeni koncept rane intervencije u djetinjstvu u organizaciji Hrvatske udruge za ranu intervenciju u djetinjstvu (HURID). Edukacija je u okviru trogodišnjeg programa Obitelji usmjerena rana intervencija u djetinjstvu, s partnerima iz Zagreba i Đakova (Centar za socijalnu skrb Zagreb, Centar za socijalnu skrb Đakovo, Dječji dom Zagreb […]

Scroll to top