Opće informacije

Dječji vrtić Đakovo

Dječji vrtić Đakovo djeluje na tri lokacije, odnosno na tri vrtićke kuće: Botić, Vila i Mažuranac, s 15 odgojno-obrazovnih skupina u redovnom, desetosatnom programu. Sjedište Dječjeg vrtića Đakovo je u Luke Botića 7/A, Đakovo, a u njegovu sastavu nalaze se još dvije vrtićke kuće:
– Vila, K. P. Krešimira 2
– Mažuranac, I. Mažuranića 12
Osnivač vrtića je Grad Đakovo, a vrtić je osnovan 1951. godine.
U središtu predškolskog odgoja i obrazovanja u našem Gradu, u Dječjem vrtiću Đakovo, realiziraju se redoviti primarni programi rada, posebni programi i programi javnih potreba.
Primarni i posebni programi rada obuhvaćaju 330 djece predškolske dobi u 15 odgojno-obrazovnih skupina u postojećim prostorima vrtićkih kuća. Što se tiče programa javnih potreba rad se odvija u Gradu Đakovu i prigradskim naseljima, te u sedam susjednih općina, odnosno na 18 mjesta održavanja u 19 odgojno-obrazovnih skupina za ukupno oko 160 polaznika.

Vrtić je prvi, temeljni organizacijski oblik za provođenje predškolskog odgoja i obrazovanja koji osigurava potrebne uvjete za razvoj djetetovih postojećih i potencijalnih znanja, vještina, funkcija i sposobnosti. To je mjesto življenja i učenja djece i odraslih, stoga smo otvoreni prema potrebama roditelja i djece, kao i društvene i kulturne sredine u našem gradu.

Odgojno-obrazovni rad u DV Đakovo provodi se na temelju Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe te na temelju Kurikuluma i Godišnjeg plana i programa odgojno-obrazovnog rada za pedagošku godinu. Također, bazira se na humanističkoj razvojnoj koncepciji kojom se potiče unapređivanje kvalitete djetetova života u cjelini. S obzirom na to, dijete doživljavamo aktivnim čimbenikom svoga razvoja, sposobnim od rođenja komunicirati s drugima, stoga promatramo i pratimo djetetove potrebe i interese, razvijamo ih, bogatimo te stvaramo nove. Postavljeni ciljevi u našem kurikulumu su: podizanje stručnih kompetencija odgojitelja, kvalitetna suradnja na relaciji roditelji – vrtić, prepoznatljivost i podrška lokalne zajednice.

Scroll to top