Projekti vrtićke kuće Piškorevci

Život na selu – projekt kuće u 2021./2022. pedagoškoj godini

DULJINA PROJEKTA: pedagoška godina 2021./2022.

IZVOĐAČ PROJEKTA: vrtićka kuća “Piškorevci” s dvije odgojno-obrazovne skupine: 
– mješovita jaslička skupina “Zvjezdice”
– mješovita vrtićka skupina “Tigrići”

CILJ PROJEKTA: približiti djeci način života na selu te važnost očuvanja tradicije i običaja

MJESTO PROVOĐENJA: vrtićka kuća “Piškorevci”, unutarnji i vanjski prostor  DV-a, sobe dnevnog boravka, garderobni prostor, hodnici vrtića, vrtićko dvorište, selo Piškorevci.

SURADNICI:
– ravnatelj
– stručni suradnici
– odgojitelji
– administrativno i tehničko osoblje
– vanjski suradnici važni za realizaciju projekta
– roditelji

ZADACI PROJEKTA:

– približiti djeci različitost življenja na selu i u gradu
– poticati interes za zdravu prehranu i upoznati djecu s uzgojem voća i povrća,obradom zemlje kroz posjete lokalnim domaćinstvima i imanjima
– obogatiti dječja iskustva i spoznaje o predmetnoj,prirodnoj i društvenoj sredini (upoznavanje s ljudima, zanimanjima,prirodnom okolinom,predmetima,alatima,jelima i sl.)
– obogatiti i oblikovati vrtićko okruženje obrazovnim i odgojnim potencijalima (jesenski plodovi,razni slikovni materijal,izrada seoskih kućica od raznog neoblikovanog materijala…)
– razvijati pozitivne stavove i odnose prema okolini (tradicija,baština,kultura,proslave,blagdani)
– razvijati artikulaciju,jezik i govorne vještine kroz dramske aktivnosti (igrokazi,recitacije,pjesme…)
– razvijati osjećaj za likovno izražavanje različitim likovnim sredstvima (olovka,kreda,akvarel,tempera,pastele,kolaž papir,ugljen…)raznih seoskih motiva
– razvijati finu motoriku šake i prstiju aktivnostima poput “krunjenja” kukuruza,rezanja voća i povrća,sadnje cvijeća…

PLAN PROJEKTA:

Aktivnosti i sadržaji vezani uz ovaj projekt planirani su po razvojnim područjima

Tjelesni i psihomotorni razvoj

– raditi i poticati na jačanju sposobnosti manipulacije šakom, s dvije šake i prstima ruke (aktivnost runjenja kukuruza, sadnje biljaka, rezanje škarama, modeliranje tijestom i glinamolom, tucanje oraha)
– razvoj psihomotoričkih sposobnosti u složenim vještinama kroz igre poput “nogomet s krpenom loptom”,skakanje u vrećama…
– razvoj okulomotorne koordinacije,fine motorike kroz aktivnosti vezenja,šivanja,pletenja,pisanja
– razvijati tjelesnu izdržljivost duljim šetnjama selom i kroz posjete raznim ustanovama
– poticati pravilno držanje tijela,koordinaciju pokreta ruku i nogu putem ritma,folklorne glazbe i plesa

Spoznajni razvoj

– utjecati na razvoj percepcije, prije svega vizualne, promatranjem raznog slikovnog materijala, selo u prošlosti, selo sada, poljoprivredna pomagala i strojevi, vozila…
– omogućiti stjecanje iskustva i spoznaje o predmetnoj,prirodnoj i društvenoj sredini raznim posjetama, pravljenjem jela na tradicionalan način (Dani kruha i plodova zemlje, blagdanska trpeza…)
– razvijati prostornu percepciju stjecanjem iskustva (šetnja selom,posjet poljoprivrednom imanju,posjet farmi,manifestacija “Pokladno jahanje”,posjet folklornom kudu “Piškorevci”)
– proširivati spoznaje o tradiciji i običajima pjevanjem pjesama, plesanjem tradicijskih plesova, istraživanjem i promatranjem tradicijskih predmeta kao što su narodna nošnja, kočija, seoska kuća, đeram…
– zadovoljiti dječju inicijativu i znatiželju poticanjem na razmišljanje o životu na selu, domaćim životinjama, obradi zemlje…
– razvijati spoznaje i sposobnosti manipuliranja i kombiniranja elemenata s obzirom na njihove specifične karakteristike te proučavanje krajnjeg rezultata (izrada tjestenine: zamijesiti tijesto i izraditi ga “mašinicom” za izradu tjestenine. Gotovu tjesteninu staviti na vidljivo mjesto u sobi dnevnog boravka)

Socioemocionalni razvoj

– razvijati pozitivne stavove i odnose prema načinu života na selu te tradiciji
– razvijati sposobnost prepoznavanja i izražavanja emocija kroz aktivnosti izrade lutaka,izrade masaka u pokladno vrijeme,dramatizaciju…
– razvijati samostalnost i neovisnost u zadovoljavanju potreba

Govor, komunikacija, izražavanje i stvaranje

– utjecati na povećanje i bogaćenje rječnika, na razumijevanje i korištenje novih riječi kroz gledanje i razgovor o viđenom, kod prerade iskustva, kroz slušanje priča i prepričavanje
– poticati na kreativno likovno izražavanje i stvaranje koristeći raznovrsne likovne materijale: olovku, neoblikovani materijal, karton, prirodnine, akrilne boje, ugljene štapiće, temperu…
– razvijati slušnu osjetljivost za glazbu i ritam, razvijati kreativno izražavanje i stvaranje
– razvijati artikulaciju glasova, jezik i govorne vještine te razvijati sposobnost doživljavanja i razumijevanja literarnih i scenskih djela (recitacije, tekstovi, priče…)

ZADAĆE ODGOJITELJA NA PROJEKTU:

– osmisliti bogatu i poticajnu materijalnu sredinu te stvarati pozitivno ozračje koje će osigurati realizaciju cilja projekta
– osmisliti kreativne oblike informiranja roditelja i način njihovog aktivnog uključivanja u realizaciju projekta
– dati djetetu značajnu ulogu u planiranju, organiziranju, provođenju aktivnosti te vrednovanje učinjenog
– ostvariti dobre interakcije svih sudionika u procesu odgojitelj-odgojitelj, odgojitelj-stručni suradnici i drugi djelatnici, odgojitelj-roditelj
– pronaći alternativna rješenja kako bi sve aktivnosti bile provedene u skladu s epidemiološkim mjerama

Suradnja s roditeljima

– uputiti/informirati roditelje na roditeljskim sastancima ili individualnim razgovorima o provođenju projekta u vrtiću
– ostvariti komunikaciju preko Viber grupe i kutića za roditelje u kojoj ćemo izmjenjivati informacije vezane uz projekt

Vrednovanje aktivnosti

– procijeniti kolika je realiziranost i koliko je obrađena naša ovogodišnja tema te procjeniti je li postignut postavljeni cilj
– razgovarati s djecom o provedenim aktivnostima i doznati kako su djeca doživjela realizaciju projekta i koja je njihova procjena uspješnosti rada – što su naučila, koja im je aktivnost bila najzanimljivija, koja najlakša, koja najteža i slično.

Scroll to top