2019. – Botić – MDOMSP

Projekt „Program podrške poboljšanju materijalnih uvjeta u predškolskim ustanovama/dječjim vrtićima“ prijavljen je Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku u ožujku 2018. godine. U svibnju je stigla pozitivna ocjena za projekt, potpisan je ugovor i realizacija je počela početkom proljeća 2019. godine.

Ukupna vrijednost projekta iznosila je 2.327.841,25 kn. Od toga je Ministarstvo za demografiju, mlade, obitelj i socijalnu politiku sufinanciralo sa 668.864,00 kn. Također, Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU sufinanciralo je projekt s 350.000,00 kn, a ostala potrebna financijska sredstva osigurao je Grad Đakovo. Grad Đakovo također je osigurao sredstva za opremanje katnog prostora vrtićke kuće Botić opremom, namještajem, didaktikom i ostalim potrebnim kako bi se do početka iduće pedagoške godine omogućio rad novog prostora.

U okviru istog projekta odobren nam je i odrađen potprojekt “Postavljanje ograde dvorišnog dijela na objektu Dječjeg vrtića Đakovo”. Dvorište je završeno u rujnu 2019. kada je postavljena nova ograda te su uklonjena oštećena i dotrajala igrala.

Nadogradnjom kata otvorio se prostor za primitak triju odgojno-obrazovnih skupina u nove i novoopremljene prostore soba dnevnog boravka, garderoba i sanitarnog čvora. Osim navedenoga, katni prostor sadrži i dvoranu, sobu za izolaciju, kotlovnicu, zbornicu/knjižnicu, ured psihologinje i ured pedagoginje. Svi prostoru u potpunosti su opremljeni namještajem, opremom, didaktikom, literaturom i ostalim potrebnim kako bi se svaki aspekt rada neometano odvijao.

Scroll to top