Podaci za plaćanje Vrtića putem opće uplatnice ili Internet bankarstva

S ciljem smanjenja izravnog kontakta sa strankama zbog novonastale situacije, svoje uplate možete izvršiti i općom uplatnicom ili putem Internet bankarstva na način da ispunite sljedeće podatke:
Platitelj – ime i prezime djeteta
IBAN primatelja – HR2825000091102051573
Naziv primatelja – Dječji vrtić Đakovo
Model plaćanja – HR00
Poziv na broj primatelja – svako dijete ima svoj broj kojega upisujete (ukoliko ne znate broj pod kojim se vrši plaćanje za Vaše dijete, u rubriku napišite broj 0700)
Opis plaćanja – plaćanje vrtića za ime i prezime djeteta za mjesec/godina

Podaci za plaćanje Vrtića putem opće uplatnice ili Internet bankarstva
Scroll to top