Vesela farma u Zvjezdicama 🐓🐑🐣🐖

U sklopu projekta “Život na selu” vrtićke kuće Piškorevci, skupina Zvjezdice je, protekla 2 tjedna, provodila aktivnosti na temu “Farma”.
Temom “Farma” nastojali smo kod djece razviti ljubav i pozitivne stavove prema životinjama koje žive u našem kraju te pozitivan odnos između životinja i ljudi. Kroz brojne aktivnosti, učili smo o domaćim životinjama koje su nam poznate, no upoznali smo i neke nove. Proširivali smo i obogaćivali dječji rječnik novim riječima te poticali govorno stvaralaštvo kroz recitacije, pjesme (Vesela farma, Koka snijela jaje itd.), priče, zagonetke i dramatizacije. Poticali smo i razvijali dječju maštu i kreativnost kroz likovne aktivnosti različitim tehnikama i materijalima. Budući da djeca i dalje pokazuju veliki interes za temu projekta, Zvjezdice nastavljaju sa sličnim aktivnostima i u narednom periodu.

Što smo sve radili, pogledajte na fotografijama ispod 😊

Vesela farma u Zvjezdicama 🐓🐑🐣🐖
Scroll to top