REZULTATI UPISA U PRIMARNI PROGRAM DJEČJEG VRTIĆA ĐAKOVO U 2020./2021. PEDAGOŠKOJ GODINI

Pozivamo roditelje čija su djeca primljena u DV Đakovo da u srpnju dođu potpisati Ugovor.

Upisana djeca polaze Vrtić od 1. rujna 2020. (UTORAK).

Rezultati upisa u 2020./2021. pedagošku godinu koji sadrže imena i prezimena djece uklonjeni su iz ove obavijesti dana 24. 8. 2020. zbog Zakona o zaštiti osobnih podataka.

Radovi na vrtićkoj kući Piškorevci napreduju predviđenom dinamikom i ukoliko ne dođe do zastoja, očekujemo da će novi vrtić početi s radom od 1. rujna 2020. Ukoliko bi došlo do promjena, obavijest će biti objavljena na našoj internet stranici odmah po saznanju.

Djeca koja su upisana u drugu vrtićku kuću od željene, razmještaju se do 1.9. u skladu sa oslobođenim mjestima u željene vrtićke kuće.

Djeca koja nisu upisana u Vrtić, vode se na listi prioriteta i upisuju u/kroz pedagošku godinu u skladu sa oslobođenim mjestima. Lista prioriteta se do 1.9. ne nadopunjava Zahtjevima za upis pristiglima nakon službenih upisa. Svi Zahtjevi pristigli u razdoblju od završetka službenih upisa do 1.9. uvrštavaju se na listu prioriteta koja se tada korigira.

Ukoliko kod roditelja čija se djeca nalaze na listi prioriteta dođe do promjena koje utječu na ostvareni broj bodova, molimo da promjenu,
odmah po nastanku, jave u Vrtić.

U Dječji vrtić Đakovo u pedagošku godinu 2020./2021. upisano je 121 novo dijete. Lista prioriteta broji 64-ero djece. Postojeći roditelji-korisnici usluga Vrtića potvrdili su nastavak polaska vrtića za 245-ero djece pa je ukupan broj polaznika primarnog programa DV-a Đakovo 366 za pedagošku godinu 2020./2021.

Upisna mjesta za upis djece u DV Đakovo nastala su ispisom djece koja iduću pedagošku godinu kreću u školu i otvaranjem nove vrtićke kuće, tj. područnog vrtića Piškorevci koji je omogućio upis dviju odgojno-obrazovnih skupina djece.
Za upis u Dječji vrtić Đakovo u pedagošku godinu 2020./2021. razmotreno je ukupno 185 zahtjeva za upis djece. U datume službenih upisa zaprimljeno je 75 Zahtjeva za upis, ostali su predani prije službenih upisa, ali pravovremeno potvrđeni kao važeći za upise u 2020./2021. pedagošku godinu. 
Svi razmotreni zahtjevi bodovani su te su prema redu prvenstva koje roditelji ostvaruju temeljem zakonskih i dodatnih prednosti djeca raspoređena u 15 odgojno-obrazovnih skupina u Đakovu na tri vrtićke kuće i u dvije odgojno-obrazovne skupine u područnom vrtiću Piškorevci.

REZULTATI UPISA U PRIMARNI PROGRAM DJEČJEG VRTIĆA ĐAKOVO U 2020./2021. PEDAGOŠKOJ GODINI
Scroll to top