Radovi na vrtićkoj kući Mažuranac

Na vrtićkoj kući Mažuranac Dječjeg vrtića Đakovo u tijeku su radovi sanacije dotrajalog krova. Stari krov, po završetku radova, bit će zamijenjen novim krovom. Za vrijeme izvođenja radova, dvije skupine djece, Smokvice i Trešnjice, i dalje neometano pohađaju svoj vrtić.
Ako vrijeme dozvoli, radovi će se izvesti do kraja tjedna i vrtićka kuća Mažuranac zasjat će ispod svog novog krova.

Radovi na vrtićkoj kući Mažuranac
Scroll to top