Programi

U Dječjem vrtiću Đakovo realiziraju se sljedeći programi:

 • REDOVITI (PRIMARNI) PROGRAMI
 • POSEBNI PROGRAMI
 • PROGRAM PREDŠKOLE

REDOVITI (PRIMARNI) PROGRAMI

Dječji vrtić „Đakovo“ ustanova je u kojoj se provodi redoviti (cjelodnevni ili poludnevni) program predškolskog odgoja u dva osnovna organizacijska oblika:

 • jaslice – od prve do treće godine života djeteta
 • vrtić – od treće godine do polaska u školu

Organiziran je i smjenski boravak (tjedni ili dnevni boravak do 19:00) koji se provodi u vrtićkoj kući Vila. Odgojno-obrazovne skupine koje formiramo u Dječjem vrtiću Đakovo sastavljene su od djece različitih uzrasta, odnosno najčešće su mješovite. Broj formiranih jasličkih i vrtićkih skupina ovisi o potrebama za istima.

Upisi djece rane i predškolske dobi u redoviti program vrše se svake godine u mjesecu svibnju, tijekom dva tjedna. Detaljnije informacije o upisima, kao i točan datum, objavit će se na oglasnim pločama i web stranici Vrtića.

Obavijest o upisima u 2021./2022. pedagošku godinu možete vidjeti klikom na sljedeću poveznicu: https://djecjivrticdjakovo.hr/upis-djece-u-djecji-vrtic-dakovo-za-2021-2022-pedagosku-godinu/

Potrebna dokumentacija za upis u redoviti (primarni) program

Zahtjev za upis djeteta u primarni program

Odluka o upisu za 2021./2022. pedagošku godinu

POSEBNI PROGRAMI

 • Program ranog učenja engleskog jezika za djecu predškolske dobi
 • Kraći program kreativnog stvaralaštva za djecu predškolske dobi – igraonica
Upisi djece u igraonicu vrše se tijekom mjeseca svibnja, dok se upisi u program ranog učenja engleskog jezika odvijaju početkom pedagoške godine, u rujnu i listopadu. Detaljnije informacije o upisima, kao i točan datum, objavit će se na oglasnim pločama i web stranici Vrtića.
 

PROGRAM PREDŠKOLE

Program predškole osigurava svakom djetetu u godini dana prije polaska u osnovnu školu optimalne uvjete za razvijanje i unaprjeđivanje vještina, navika i kompetencija te stjecanje spoznaja i zadovoljavanje interesa koji će mu pomoći u prilagodbi na nove uvjete života, rasta i razvoja u školskom okruženju.

U organizaciji Dječjeg vrtića Đakovo, za djecu školske obveznike, program predškole provodi se na 18 mjesta održavanja u 19 odgojno-obrazovnih skupina za ukupno oko 160 polaznika.

Program se provodi na bazi 3 školska sata, od početka listopada do kraja svibnja, 250 sati po skupini, u pedagoškoj godini.

Upisi djece u program predškole za djecu školske obveznike vrše se svake godine krajem mjeseca svibnja i početkom lipnja. Detaljnije informacije o upisima, kao i točan datum, objavit će se na oglasnim pločama i web stranici Vrtića.

Obavijest o upisima u 2021./2022. pedagošku godinu možete vidjeti klikom na sljedeću poveznicu: https://djecjivrticdjakovo.hr/upis-djece-u-djecji-vrtic-dakovo-za-2021-2022-pedagosku-godinu/

Zahtjev za upis djeteta u program predškole

ISPIS DJETETA

Za ispis djeteta iz vrtića potrebno je ispuniti Zahtjev.

Zahtjev za ispis djeteta

PROMJENA PROGRAMA

Za promjenu programa potrebno je ispuniti Zahtjev.

Zahtjev za promjenu programa

 

CIJENE PROGRAMA

Roditelj je dužan sudjelovati u naknadi cijene programa koje ostvaruje njegovo dijete u skladu s Odlukom osnivača – grada Đakova o utvrđivanju mjerila sudjelovanja roditelja – korisnika usluga u cijeni programa Dječjeg vrtića i jaslica u Dječjem vrtiću Đakovo (iz 2017. g. i Izmjene Odluke iz 2018. g.) i Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Đakovo.

Mjesečna ekonomska cijena (stvarni troškovi) po djetetu za pojedine programe u Dječjem vrtiću Đakovo iznosi:

• 1.210,00 kn za primarni desetosatni program jaslica (za roditelja 605,00 kn)
• 1.000,00 kn za primarni desetosatni program vrtića (za roditelja 500,00 kn)
• 850,00 kn za primarni petosatni program vrtića (za roditelja 425,00 kn)

Naknada roditelja – korisnika usluga Dječjeg vrtića je 50% od utvrđene ekonomske cijene.

Udio roditelja u cijeni redovitih programa Dječjeg vrtića Đakovo smanjuje se:

 • samohranim roditeljima/jednoroditeljskim obiteljima za 20% od cijene,
 • samohranim roditeljima/jednoroditeljskim obiteljima za drugo dijete za 30% od cijene,
 • roditeljima s više djece u vrtiću, za drugo dijete za 20% od cijene,
 • roditeljima s djecom s težim smetnjama u razvoju koja pohađaju redoviti program za 50% od cijene.

Svi roditelji s troje i više djece iz istog obiteljskog domaćinstva koji koriste redoviti program Dječjeg vrtića Đakovo plaćaju za dvoje djece sukladno Odluci, a za treće i svako slijedeće dijete oslobađaju se plaćanja. 

Roditelji korisnici usluga kraćeg programa kreativnog stvaralaštva predškolske djece (igraonice) plaćaju mjesečno iznos od 160,00 kn.

Temeljem odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Đakovo, cijena kraćeg programa ranog učenja engleskog jezika za djecu predškolske dobi iznosi 50,00 kn mjesečno za polaznike koji pohađaju program jednom tjedno, odnosno 100,00 kn mjesečno za polaznike koji pohađaju program dva puta tjedno.

Svoje uplate do 31. 12. 2020. možete izvršiti općom uplatnicom ili putem Internet bankarstva na način da ispunite sljedeće podatke:

Platitelj – ime i prezime djeteta

IBAN primatelja – HR2825000091102051573

Naziv primatelja – Dječji vrtić Đakovo

Model plaćanja – HR00

Poziv na broj primatelja – svako dijete ima svoj broj kojega upisujete (ukoliko ne znate broj pod kojim se vrši plaćanje za Vaše dijete, u rubriku napišite broj 0700)

Opis plaćanja – plaćanje vrtića za ime i prezime djeteta za mjesec/godina

 

Scroll to top