Programi rada

U Dječjem vrtiću Đakovo realiziraju se sljedeći programi:

  • REDOVITI (PRIMARNI) PROGRAMI
  • POSEBNI PROGRAMI
  • PROGRAM PREDŠKOLE

REDOVITI (PRIMARNI) PROGRAMI

Dječji vrtić „Đakovo“ ustanova je u kojoj se provodi redoviti (cjelodnevni ili poludnevni) program predškolskog odgoja u dva osnovna organizacijska oblika:

  • jaslice – od prve do treće godine života djeteta
  • vrtić – od treće godine do polaska u školu

Odgojno-obrazovne skupine koje formiramo u Dječjem vrtiću Đakovo sastavljene su od djece različitih uzrasta, odnosno najčešće su mješovite. Broj formiranih jasličkih i vrtićkih skupina ovsi o potrebama za istima.

POSEBNI PROGRAMI

  • Program ranog učenja engleskog jezika za djecu predškolske dobi
  • Kraći program kreativnog stvaralaštva za djecu predškolske dobi

PROGRAM PREDŠKOLE

Program predškole osigurava svakom djetetu u godini dana prije polaska u osnovnu školu optimalne uvjete za razvijanje i unaprjeđivanje vještina, navika i kompetencija te stjecanje spoznaja i zadovoljavanje interesa koji će mu pomoći u prilagodbi na nove uvjete života, rasta i razvoja u školskom okruženju.

U organizaciji Dječjeg vrtića Đakovo, za djecu školske obveznike, planira se provođenje programa predškole na 18 mjesta održavanja u 19 odgojnih skupina za ukupno oko 160 polaznika.

Program će se provoditi na bazi 3 školska sata, od početka listopada do kraja svibnja, 250 sati po skupini, u pedagoškoj godini.

CIJENE PROGRAMA

Roditelj je dužan sudjelovati u naknadi cijene programa koje ostvaruje njegovo dijete u skladu s Odlukom osnivača – grada Đakova o utvrđivanju mjerila sudjelovanja roditelja – korisnika usluga u cijeni programa Dječjeg vrtića i jaslica u Dječjem vrtiću Đakovo (od 2000. g.) i Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Đakovo.

Mjesečna ekonomska cijena (stvarni troškovi) po djetetu za pojedine programe u Dječjem vrtiću Đakovo iznosi:
1.210,00 kn za primarni desetosatni program jaslica (za roditelja 605,00 kn)
1.000,00 kn za primarni desetosatni program vrtića (za roditelja 500,00 kn)
850,00 kn za primarni petosatni program vrtića (za roditelja 425,00 kn)

Naknada roditelja – korisnika usluga Dječjeg vrtića je 50% od utvrđene ekonomske cijene.

Roditelji korisnici usluga kraćeg programa kreativnog stvaralaštva predškolske djece (likovni i dramsko scenski program) plaćaju mjesečno iznos od 160,00 kn.

Programi rada
Scroll to top