Potpisan Ugovor o dodjeli financijskih sredstava gradovima – Potpore za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti

Središnji državni ured pozvao je gradove s područja Republike Hrvatske razvrstane od I. do IV. skupine indeksa razvijenosti sukladno Odluci o razvrstavanju jedinica lokalne i (područne) regionalne samouprave prema stupnju razvijenosti i koji su osnivači dječjeg vrtića utvrđeni Odlukom o donošenju mreže dječjih vrtića.

Poziv je objavljen sukladno Programu potpore za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u gradovima Republike Hrvatske u 2021. godini i Provedbenom programu Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade za razdoblje 2021. – 2024.

Ova mjera podrazumijeva osiguravanje financijske potpore iz Državnog proračuna kako bi se doprinijelo u postizanju što većeg institucijskog zbrinjavanja djece predškolske dobi u gradovima s potpomognutih područja, a posebno manje razvijenih područja Republike Hrvatske u kojima nedostaje i/ili je slabo razvijena institucionalna podrška za djecu rane i predškolske dobi.

Grad Đakovo je u suradnji sa Središnjim državnim uredom za demografiju i mlade, u studenom 2021., potpisao Ugovor o dodjeli financijskih sredstava gradovima, kako bismo nastavili s održavanjem i razvojem predškolske djelatnosti u Dječjem vrtiću Đakovo. Ugovorom je Gradu Đakovu dodijeljeno 220.000,00 kn u prethodno navedenu svrhu.

Potpisan Ugovor o dodjeli financijskih sredstava gradovima – Potpore za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti
Scroll to top