Počeo je program predškole u organizaciji DV Đakovo

U organizaciji Dječjeg vrtića Đakovo, nositeljima stručne provedbe programa predškole u Đakovu, prigradskim naseljima i susjednim općinskim središtima, za djecu školske obveznike, početkom listopada, počelo je provođenje programa predškole na 16 mjesta održavanja i isto toliko odgojno-obrazovnih skupina za ukupno oko 150 polaznika.

Predškola je poprilično velika promjena u životu mališana koji nisu pohađali vrtić. Za većinu djece to je prvi put da su odvojeni od svojih roditelja, prvi iskorak u svijet izvan obitelji te prvi susret s većim brojem nepoznatih osoba. No, kako bi im olakšali prilagodbu, tu su za njih stručni odgojitelji koji su ih dočekali vedro i veselo te su rad tijekom prilagodbe usmjerili u cilju podrške i pomoći djeci kako bi što lakše prevladali krizu odvajanja.

U godini prije polaska u školu, program predškole razvija u djeteta njegove osobne potencijale i interese, što omogućava stjecanje znanja, vještina i navika, koje će doprinijeti uspješnijoj prilagodbi u školi. Sam se program provodi na bazi 3 školska sata, od početka listopada do kraja svibnja, 250 sati po skupini, u pedagoškoj godini. Mogućnost i način realizacije programa usklađujemo s uputama i preporuka nadležnih vezano za epidemiju bolesti COVID-19 i organizacije svakog pojedinog mjesta održavanja programa.

Također, program predškole integriran je i u primarni program rada Vrtića s 85 djece. Tijekom predviđenog programa djeca usvajaju osnovne pojmove o vremenskim i prostornim odnosima, razvijaju predčitalačke vještine, stvaraju radne navike i socijaliziraju se. Sve se to postiže kroz druženje i igru uz korištenje suvremenih didaktičkih pomagala. 

Počeo je program predškole u organizaciji DV Đakovo
Scroll to top