Obilježavanje Dana planeta Zemlje 🌎

Svake se godine 22. travnja, na svim kontinentima, obilježava Dan planeta Zemlje kojim se želi istaknuti važnost očuvanja prirode, a svjesnost o tome razvija se od malih nogu.
U našem vrtiću, na sve 4 vrtićke kuće, svakodnevno stavljamo naglasak na važnost brige o biljkama i životinjama, o očuvanju okoliša koji nas okružuje; te kako mi, iako mali, možemo pomoći našoj planeti da živi zdravo i sretno. 

Zemlja je naš dom i za nju smo svi mi, mali i veliki, odgovorni. Dužni smo o njoj brinuti i čuvati ju.
S obzirom na to, skupine Trešnjice i Smokvice provele su različite aktivnosti. Cilj je bio potaknuti djecu da svojim ponašanjem i postupcima brinu o očuvanju prirode i okoliša koji nas okružuje. A, kako možete vidjeti na fotografijama, djeca su uživala u brojnim aktivnostima, zabavnim zadacima, pričama i pjesmama, vezanim uz tu temu, koje su za njih pripremile odgojiteljice 😍

Također su nam Pčelice, Sovice i Tintilinići, raznim aktivnostima (eko pričama, izradi plakata, pručavanjem našega planeta i sl.), obilježile ovaj važan dan.
Naša budućnost je u rukama naše djece i zato je važna edukacija od najranije dobi. Na fotografijama pogledajte kako su dječica obilježila, svima nama, taj važan dan 🍀 ☀️

Na kraju dana su nam poslali važnu eko poruku:

Poruka ljudima cijelog svijeta: 
Čuvajte prirodu našeg planeta.
Ne zagađujte šume i polja, 
čuvajte rijeke i mora.
Sadite drveće i cvijeće
i naš planet blistat će od sreće!

Obilježavanje Dana planeta Zemlje 🌎
Scroll to top