Obavijest roditeljima o plaćanju usluga Dječjeg vrtića Đakovo od lipnja 2020.

Poštovani roditelji,

od lipnja 2020. godine pa nadalje, sudjelujete u cijeni korištenja usluga Vrtića kao i prije proglašenja epidemije bolesti COVID-19, odnosno roditelj-korisnik usluga vrtića dužan je sudjelovati u naknadi cijene programa koje ostvaruje njegovo dijete u skladu s Odlukom osnivača – grada Đakova o utvrđivanju mjerila sudjelovanja roditelja – korisnika usluga u cijeni programa Dječjeg vrtića i jaslica u Dječjem vrtiću Đakovo (iz 2017 god., i Izmjene Odluke iz 2018. god.).

Mjesečna ekonomska cijena (stvarni troškovi) po djetetu za pojedine programe u Dječjem vrtiću Đakovo iznosi:

• 1.210,00 kn za primarni desetosatni program jaslica (za roditelja 605,00 kn)
• 1.000,00 kn za primarni desetosatni program vrtića (za roditelja 500,00 kn)
• 850,00 kn za primarni petosatni program vrtića (za roditelja 425,00 kn)

Naknada roditelja – korisnika usluga Dječjeg vrtića je 50% od utvrđene ekonomske cijene.

Udio roditelja u cijeni redovitih programa Dječjeg vrtića Đakovo smanjuje se:

  • samohranim roditeljima/jednoroditeljskim obiteljima za 20% od cijene,
  • samohranim roditeljima/jednoroditeljskim obiteljima za drugo dijete za 30% od cijene,
  • roditeljima s više djece u vrtiću, za drugo dijete za 20% od cijene,
  • roditeljima s djecom s težim smetnjama u razvoju koja pohađaju redoviti program za 50% od cijene.

Svi roditelji s troje i više djece iz istog obiteljskog domaćinstva koji koriste redoviti program Dječjeg vrtića Đakovo plaćaju za dvoje djece sukladno Odluci, a za treće i svako sljedeće dijete oslobađaju se plaćanja. 

Obavijest roditeljima o plaćanju usluga Dječjeg vrtića Đakovo od lipnja 2020.
Scroll to top