Marljiv kao mrav ?

Danas smo se u skupini Leptirići bavili temom Mrav. Djecu smo kroz priču i dramatizaciju uveli u temu. Pokušali smo im kroz razne aktivnosti prikazati izgled, život i navike mrava.

Pripremili smo likovno-kreativnu aktivnost izrade mrava od kikirikija. Zatim aktivnost čitanja i pisanja u kojoj im je bila ponuđena kartica na kojoj su imali sliku i riječ koju se onda mogli složiti od ponuđenih slova na mravlji “veš-štrik”.
Ponuđen im je i “terarij” s mravima te povećala. U ovoj aktivnosti bavili su se istraživanjem kretanja i izgleda mrava. Na pripremljeni papir su, potom, crtali mrave.
U matematičkoj aktivnosti Mravi na pikniku djeca su prebrojavala mrave na tanjuru i izvan tanjura te ih zbrajali.
U centru građenja ponuđen im je neoblikovani materijal poput cjepanica, daščica, lišća, slame i dvije kartonske kutije od čega su djeca napravila Hotel za mrave.
U improviziranom Mravinjaku imali su priliku istraživati svjetlost. Ponuđeni su im tuljci s izrezanim likovima mrava, lista, drveta i svjetiljke.

Da je vladalo veselo i opušteno raspoloženje, možete vidjeti na fotografijama ?

Marljiv kao mrav ?
Scroll to top