KUĆNI RED DJEČJEG VRTIĆA ĐAKOVO

ORGANIZACIJA RADA

 • Radno vrijeme vrtićke kuće Botić, L. Botića 7/A,  je od 5:30 do 16:30
 • Radno vrijeme vrtićke kuće Mažuranac, I. Mažuranića 12, je od 5:30 do 16:30
 • Radno vrijeme vrtićke kuće Vila, K. P. Krešimira 2, je od 5:30 do 19:00 (smjenski program)
 • Dijete je potrebno dovesti u vrtić do 8:30, a odvesti iz vrtića iza 14:00. Ukoliko dijete neće ostati na popodnevnom odmoru, dužni ste ga odvesti do 12:30
 • Roditelji koji koriste smjenski program (vrtić Vila) dužni su dovesti dijete u 11:30 sati, a odvesti iz vrtića najkasnije do 19:00


PONAŠANJE I OBVEZE RODITELJA I DRUGIH ODRASLIH U VRTIĆU

 • Pri ulasku i izlasku iz vrtića iza sebe obavezno zatvarajte vrata zbog sigurnosti djece
 • Roditelji ili skrbnici dužni su na vrijeme izvršavati svoje obveze preuzete potpisivanjem ugovora s Vrtićem
 • Roditelji ili skrbnici i drugi odrasli dužni su se kulturno ponašati i pristojno ophoditi s odgojiteljima i ostalim zaposlenima te uvažavati njihovu stručnost
 • Roditelji ili skrbnici dužni su se pridržavati Pravilnika o obiteljskom zakonu:
  • Dijete u vrtić može dovesti i iz vrtića odvesti punoljetna osoba, u pravilu roditelj (prema navedenoj izjavi u kojoj se nalazi popis osoba koje će dolaziti po dijete)
  • Ukoliko dijete dovodi ili odvodi osoba koja nije roditelj ili ovlašteni skrbnik djeteta, a ne nalazi se na  izjavi, potrebno je naglasiti to odgojitelju ili ravnatelju
  • Osoba koja dovodi dijete obvezna je predati dijete njegovom ili dežurnom odgojitelju. Nije dopušteno dovesti dijete do ulaza ili dvorišta i pustiti ga da samo uđe
  • Ukoliko je roditelj u vidno alkoholiziranom stanju ili pod utjecajem drugih opojnih sredstava nije mu dopušteno odvesti dijete
  • Ukoliko dijete želi odvesti osoba koja po pravomoćnom rješenju Centra za socijalnu skrb ima zabranu ili zapreku kontakta sa djetetom, odvođenje joj neće biti dopušteno
 • Roditelji ili skrbnici ili drugi odrasli dužni su čuvati opremu i inventar vrtića te osobne predmete djece u vrtiću
 • Nije dozvoljeno ulaziti u prostor odgojnih skupina bez prisustva zaposlenih
 • Svaku promjenu telefonskog broja, adrese, zaposlenja i sl. roditelji ili skrbnici dužni su javiti odgojiteljima skupine
 • Vrijedne stvari nije poželjno donositi u vrtić. Za izgubljene igračke i predmete od kuće vrtić ne odgovara
 • Radi sigurnosti djece u vrtiću, važno je voditi računa da dijete u vrtić ne donosi opasne predmete (bombone, žvakaće gume, ukosnice, sitne igračke, lijekove i sl.) i neprimjerene predmete (novac, mobitel, nakit i sl.)
 • Roditelji su dužni obilježiti osobne stvari svoje djece
 • Roditelji su dužni odazvati se na roditeljske sastanke i pozive odgojitelja i/ili stručnih suradnika na individualne razgovore, a mogu ih i sami inicirati ukoliko se za to ukaže potreba ili interes
 • Roditelji su dužni pratiti informacije u kutićima za roditelje


ZDRAVLJE DJETETA

 • Ukoliko je dijete bolesno – ne smije boraviti u vrtićkoj skupini jer se povećava mogućnost obolijevanja ostale djece, a bolesnom djetetu treba pružiti posebnu njegu koju mu vrtić tada ne može pružiti
 • Roditelj ili skrbnik dužan je obavijestiti odgojitelje o izostanku djeteta zbog bolesti (naročito ako se radi o zaraznoj bolesti djeteta)
 • Nakon bolesti obavezno je donijeti liječničku potvrdu
 • U slučaju ozljeda i naglog pobolijevanja u vrtiću se pruža prva pomoć, odmah obavještava roditelj i ako postoji indikacija za dodatnu stručnu medicinsku pomoć dijete se upućuje liječniku
 • Ukoliko dijete ima akutne zarazne bolesti (vodene kozice, ospice, šarlah, gnojnu anginu…) ne smije boraviti u vrtiću, kao ni dijete koje povraća, ima proljev, povišenu tjelesnu temperaturu, osip ili uši u kosi. Ako su navedena stanja uočena tijekom boravka u vrtiću, odgojitelj će odmah obavijestiti roditelje, a pri ponovnom dolasku roditelj prilaže liječničku potvrdu o zdravstvenom stanju djeteta
 • Ukoliko dijete prima antibiotsku terapiju – ne smije boraviti u vrtićkoj skupini
 • U vrtiću se ne daju antibiotici, ni bilo koje vrste sirupa, kapi ili vitaminskih pripravaka
 • Lijekovi se u vrtiću ne daju, osim iznimno do dolaska roditelja, ukoliko je u međuvremenu roditelj isto dopustio
 • Ako je vašem djetetu propisana trajna terapija lijekovima obavezno o tome obavijestite zdravstvenog voditelja i odgojitelje
 • Ukoliko dijete boluje od neke kronične bolesti, smije boraviti u vrtiću tada kada je u stabilnom stanju, a uz dopuštenje liječnika. Ako zbog takve bolesti dijete treba uzimati lijekove, daje ih roditelj, a iznimno odgojitelj, uz pismenu uputu nadležnog liječnika i pismeno odobrenje roditelja
 • Ukoliko je utvrđeno da je dijete alergično na neku namirnicu ili lijek, o tome treba pravodobno obavijestiti zdravstvenu voditeljicu i odgojitelje
 • Roditelji su dužni pravovremeno obavijestiti odgojitelje ili članove stručno-razvojne službe o promjeni u obitelji koja može bitno utjecati na dijete ili njegov boravak u vrtiću
 • Prehrana djece u vrtiću usklađena je s važećim normativima i kontrolirana od strane Zavoda za javno zdravstvo

Poštujući navedena pravila naše kuće stvarate uvjete za ugodan boravak djeteta i pozitivnu suradnju između svih nas koji živimo i radimo u Vrtiću.

Molimo Vas za razumijevanje.

HVALA!

DJELATNICI VRTIĆA

KONTAKTI:

– e-mail: djecjivrticdakovo@gmail.com

– VRTIĆ BOTIĆ, UPRAVA                       031/811-305

– VRTIĆ VILA                                          095/3810-740

– VRTIĆ MAŽURANAC                           095/4810-740

KUĆNI RED DJEČJEG VRTIĆA ĐAKOVO
Scroll to top