JAVNI POZIV za upis djece u 2022./2023. pedagošku godinu

Upisni rok: svibanj 2022. godine, izmjene i dopune*

Javni poziv za upis djece u 2022./2023. pedagošku godinu možete preuzeti klikom na sljedeću poveznicu:

1. REDOVITI CJELODNEVNI PROGRAM
– JASLICE I VRTIĆ –

Na upisnom roku u svibnju za polazak vrtića od 1. rujna 2022. god., odnosno od početka 2022./2023. pedagoške godine, planiramo upisati ukupno 74 djece. Utvrđeni broj slobodnih upisnih mjesta odnosi se na upis djece u vrtićke objekte, odnosno vrtićke kuće kako slijedi:

Zahtjevi i upisna dokumentacija podnose se elektronički, putem sustava
e-Upisi preko linka https://vrtici.e-upisi.hr/
od 12. 5. do 20. 5. 2022. godine.

Za elektroničku predaju zahtjeva neophodna je važeća vjerodajnica u sustavu e-Građani sigurnosne razine 2, stoga obavještavamo sve roditelje koji još nisu prijavljeni na portal e-Građani da to učine u što kraćem roku. Dovoljno je da jedan roditelj ima važeću vjerodajnicu u sustavu e-Građani.
Bilo bi dobro da roditelji prije upisa provjere podatke koji su od značaja za upis (da u sustavu e-Građani vide djecu, da im je prijavljena ispravna adresa i slično).

Na internet stranici Vrtića djecjivrticdjakovo.hr dostupne su upute za korištenje sustava.

Red prvenstva razrađuje se metodom bodovanja prednosti, odnosno kriterija koje je potrebno dokazati predajom upisne dokumentacije, a u skladu s Pravilnikom o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga Dječjeg vrtića Đakovo od 3. svibnja 2022. god. Pravilnik možete pronaći na sljedećoj poveznici: https://djecjivrticdjakovo.hr/dokumenti/.

Dokumenti se prilažu pod rubrikom „Odabir kriterija“. Roditeljima će kroz sustav e-Upisi biti vidljivi kriteriji koji se boduju te roditelji sami označavaju kriterije koje njihov zahtjev ostvaruje. Potrebno je priložiti propisanu upisnu dokumentaciju kojom se isti dokazuju, a koja je vidljiva u tablici niže (ukoliko se pod nekim kriterijem traži ista upisna dokumentacija koju ste već priložili kroz sustav, tada ne morate ponovo prilagati već priloženi dokument).

Iz uputa za korištenje sustava e-Upisi:
Roditelj može dati privolu za automatsko dohvaćanje podataka iz registara potrebnih za dokazivanje odabranih kriterija. Podaci za dokazivanje kriterija će se dohvatiti iz onih sustava za koje je korisnik dao privolu. Ukoliko korisnik nije dao privolu, bit će mu ponuđena mogućnost da priloži traženu dokumentaciju u zasebno predviđenom polju.
Postoji također mogućnost da zadovoljavanje kriterija u datom trenutku neće biti moguće dokazati podacima iz javnih registara te će i tada korisniku biti ponuđena mogućnost prilaganja tražene dokumentacije zasebno za svaki odabrani kriterij.

Rezultati bodovanja bit će vidljivi kroz sustav e-Upisi 6. 6. 2022.god.
Rezultati upisa bit će objavljeni i istaknuti na oglasnim pločama, odnosno ulaznim vratima svih vrtićkih objekata/kuća i mrežnim stranicama Vrtića www.djecjivrticdjakovo.hr 17. 6. 2022.godine.

          Po prihvaćenom zahtjevu za upis, roditelj je dužan dostaviti potvrdu o sistematskom pregledu i fotokopiju Iskaznice imunizacije. Nakon verificiranja navedenog od strane Vrtića, roditelj i Vrtić sklopit će ugovor. Ugovor potpisuju oba roditelja osim u slučaju kad jedan roditelj ostvaruje roditeljsku skrb. Rok za sklapanje ugovora je 1. 7. 2022. god.

          Roditelj koji nije zadovoljan rezultatima upisa može podnijeti žalbu Upravnom vijeću Vrtića u roku od 15 dana od dana objave rezultata upisa.

Prednosti, odnosno kriteriji i upisna dokumentacija:

2. IGRAONICA
Kraći dramsko-scenski program rada
– program se provodi od 3. 10. 2022. do 31. 5. 2023. godine –

Zahtjeve za upis djece u igraonicu za pohađanje od početka programa roditelji podnose u razdoblju
od 12. 5. do 20. 5. 2022. god.

Zahtjev je moguće preuzeti i predati u upravnoj zgradi vrtića (L. Botića 7/A, između 8 i 15 sati) ili ga pronaći na našoj internet stranici www.djecjivrticdakovo.hr i poslati na e-mail adresu upisiuvrtic@gmail.com.

Ako se ukaže potreba za prilaganjem dodatne dokumentacije, Vrtić će o tome osobno obavijestiti roditelje koji su predali Zahtjev.

Po prihvaćanju zahtjeva za upis djeteta u igraonicu, roditelj je dužan dostaviti potvrdu o sistematskom pregledu i fotokopiju Iskaznice imunizacije te nakon toga sklopiti s Vrtićem ugovor. Ugovor potpisuju oba roditelja, osim u slučaju kad jedan roditelj ostvaruje roditeljsku skrb.

Moguć je i naknadni upis tijekom pedagoške godine u skladu s pristiglim zahjevima.

Rezultati upisa objavljuju se na ulaznim vratima svih vrtićkih objekata/kuća i mrežnim stranicama Vrtića www.djecjivrticdjakovo.hr. do 8. srpnja 2022. godine.

3. PROGRAM PREDŠKOLE
za djecu rođenu od 1. 4. 2016. god. do 31. 3. 2017. god.
– program predškole provodi se od 3. 10. 2022. do 31. 5. 2023. godine –

Program je namijenjen djeci koja nisu obuhvaćena redovitim programom predškolskog odgoja. Program traje do 250 sati kroz godinu, odnosno dva ili tri puta tjedno po dva i pol sata.

Rezultati upisa objavljuju se na ulaznim vratima svih vrtićkih objekata/kuća i mrežnim stranicama Vrtića www.djecjivrticdjakovo.hr do 8. srpnja 2022. godine.

ZA DJECU S PODRUČJA GRADA ĐAKOVA I PRIGRADSKOG NASELJA PIŠKOREVCI Zahtjev za upis djeteta u program predškole roditelji podnose u razdoblju od
12. 5. do 20. 5. 2022. god.

Zahtjev je moguće preuzeti i predati u upravnoj zgradi vrtića (L. Botića 7/A, između 8 i 15 sati) ili ga pronaći na našoj internet stranici www.djecjivrticdakovo.hr i poslati na e-mail adresu upisiuvrtic@gmail.com.

Ostalu dokumentaciju roditelji donose u listopadu; Rodni list djeteta, Potvrdu o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu predškolskog djeteta i fotokopiju Iskaznice imunizacije.

          ZA DJECU IZ PRIGRADSKIH NASELJA Budrovci, Đurđanci, Kuševac, Široko Polje, Ivanovci i Selci Đakovački Zahtjev za upis djeteta u program predškole roditelji podnose u razdoblju
od 12. 5. do 20. 5. 2022. god.
putem e-maila na adresu upisiuvrtic@gmail.com (moguće ga je pronaći na internet stranici www.djecjivrticdjakovo.hr) ili u prostorima održavanja programa predškole prema rasporedu u tablici:

MJESTO DATUM VRIJEME
BUDROVCI 25. 5. 2022. 12:30-13:30
ŠIROKO POLJE 25. 5. 2022. 12:00-13:00
KUŠEVAC 27. 5. 2022. 12:00-13:00
SELCI ĐAKOVAČKI 31. 5. 2022. 12:30-13:30
ĐURĐANCI 31. 5. 2022. 12:00-13:00
IVANOVCI 25. 5. 2022. 11:00-12:00

Ostalu dokumentaciju roditelji donose u listopadu; Rodni list djeteta, Potvrdu o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu predškolskog djeteta i fotokopiju Iskaznice imunizacije.

ZA DJECU IZ OPĆINA U KOJIMA DV ĐAKOVO PROVODI PROGRAM PREDŠKOLE  Zahtjev za upis djeteta u program predškole roditelji podnose u razdoblju
od 12. 5. do 20. 5. 2022. god.
putem e-maila na adresu upisiuvrtic@gmail.com (moguće ga je pronaći na internet stranici www.djecjivrticdjakovo.hr) ili u prostorima održavanja programa predškole prema rasporedu u tablici:

MJESTO DATUM VRIJEME
TRNAVA 31. 5. 2022. 12:00-13:00
LEVANJSKA VAROŠ 25. 5. 2022. 13:00-14:00
VIŠKOVCI 25. 5. 2022. 12:30-13:30
DRENJE 31. 5. 2022. 12:30-13:30
POTNJANI 25. 5. 2022. 12:00-13:00

Ostalu dokumentaciju roditelji donose u listopadu; Rodni list djeteta, Potvrdu o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu predškolskog djeteta i fotokopiju Iskaznice imunizacije.

Za pitanja ili pomoć obratite se na adresi L. Botića 7/a, Đakovo ili pozivom na brojeve 031/811-305 i 031/810-740.

*Obrazloženje

            Javni poziv za upis djece u 2022./2023. pedagošku godinu, upisni rok: svibanj 2022. godine (KLASA: 007-04/22-01/12 URBROJ: 2121-35-04-22-3), donesen je na sjednici Upravnog vijeća 5. svibnja 2022. god. i objavljen dana 6. svibnja 2022. godine. U njemu dio koji se mijenja glasi:

            Izmjene i dopune navedenoga donesene su na sjednici Upravnog vijeća 16. svibnja 2022. god. Glase:

            Posljedično su izmijenjeni i podaci o ukupnom broju upisnih mjesta pri vrtićkom objektu/kući Botić, kao i sveukupni broj upisnih mjesta za predmetni upisni rok.

            Do mogućnosti za izmjenama i dopunama došlo je iz dva razloga;

1. Upisna mjesta za djecu rođenu od 1. 9. 2019. do 31. 8. 2021. god. osigurana su nakon utvrđivanja da će do rujna 2022. god. biti ispunjeni uvjeti za početak rada i ostvarivanje programa u sobi za boravak djece koja je bila predmet rekonstrukcije prizemlja u vrtićkoj kući Botić.

2. Upisno mjesto za dijete rođeno od 1. 4. 2015. do 31. 3. 2017. nastalo je ispisom djeteta-korisnika.

JAVNI POZIV za upis djece u 2022./2023. pedagošku godinu
Scroll to top