JAVNI POZIV za naknadni upisni rok: rujan 2022. godine

Javni poziv za naknadni upisni rok: rujan 2022. godine možete preuzeti klikom na sljedeću poveznicu:

REDOVITI CJELODNEVNI PROGRAM
– JASLICE I VRTIĆ –

Na upisnom roku u rujnu za polazak vrtića od 1. studenog 2022. god. planiramo upisati ukupno 8 djece. Utvrđeni broj slobodnih upisnih mjesta odnosi se na upis djece u vrtićke objekte, odnosno vrtićke kuće kako slijedi:

Zahtjevi i upisna dokumentacija podnose se elektronički, putem sustava e-Upisi preko linka https://vrtici.e-upisi.hr/ od 9. 9. do 16. 9. 2022. godine.

Za elektroničku predaju zahtjeva neophodna je važeća vjerodajnica u sustavu e-Građani sigurnosne razine 2, stoga obavještavamo sve roditelje koji još nisu prijavljeni na portal e-Građani da to učine u što kraćem roku. Dovoljno je da jedan roditelj ima važeću vjerodajnicu u sustavu e-Građani.

Na internet stranici Vrtića djecjivrticdjakovo.hr dostupne su upute za korištenje sustava.

Red prvenstva razrađuje se metodom bodovanja prednosti, odnosno kriterija koje je potrebno dokazati predajom upisne dokumentacije, a u skladu s Pravilnikom o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga Dječjeg vrtića Đakovo i Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju. Ukoliko roditelj ne priloži dokaz ispunjenja kriterija i isti ne bude vidljiv kroz sustav e-Upisi, tada bodovi po izabranom kriteriju neće biti priznati. Naknadne nadopune dokumentacije neće biti moguće.

Dokumenti, tj. dokazi se prilažu pod rubrikom „Odabir kriterija“. Roditeljima će kroz sustav e-Upisi biti vidljivi kriteriji koji se boduju te roditelji sami označavaju kriterije koje njihov zahtjev ostvaruje. Potrebno je priložiti propisanu upisnu dokumentaciju kojom se isti dokazuju, a koja je vidljiva u tablici niže (ukoliko se pod nekim kriterijem traži ista upisna dokumentacija koju ste već priložili kroz sustav, tada ne morate ponovo prilagati već priloženi dokument).

Iz uputa za korištenje sustava e-Upisi:
Roditelj može dati privolu za automatsko dohvaćanje podataka iz registara potrebnih za dokazivanje odabranih kriterija. Podaci za dokazivanje kriterija će se dohvatiti iz onih sustava za koje je korisnik dao privolu. Ukoliko korisnik nije dao privolu, bit će mu ponuđena mogućnost da priloži traženu dokumentaciju u zasebno predviđenom polju.
Postoji također mogućnost da zadovoljavanje kriterija u datom trenutku neće biti moguće dokazati podacima iz javnih registara te će i tada korisniku biti ponuđena mogućnost prilaganja tražene dokumentacije zasebno za svaki odabrani kriterij.

Rezultati bodovanja bit će vidljivi kroz sustav e-Upisi 23. 9. 2022.god. Moguće je uložiti prigovor na rezultate bodovanja putem e-maila upisiuvrtic@gmail.com do 26. 9. 2022.god.

Rezultati upisa bit će objavljeni i istaknuti 30. 9. 2022.godine na oglasnim pločama, odnosno ulaznim vratima svih vrtićkih objekata/kuća i mrežnim stranicama Vrtića www.djecjivrticdjakovo.hr.

Po prihvaćenom zahtjevu za upis, roditelj je dužan dostaviti potvrdu o sistematskom pregledu i fotokopiju Iskaznice imunizacije. Nakon verificiranja navedenog od strane Vrtića, roditelj i Vrtić sklopit će ugovor. Ugovor potpisuju oba roditelja osim u slučaju kad jedan roditelj ostvaruje roditeljsku skrb. Rok za sklapanje ugovora je 19. 10. 2022. god.

Roditelj koji nije zadovoljan rezultatima upisa može podnijeti žalbu Upravnom vijeću Vrtića u roku od 15 dana od dana objave rezultata upisa.

Prednosti, odnosno kriteriji i upisna dokumentacija:

Za pitanja ili pomoć obratite se na adresi L. Botića 7/a, Đakovo ili na 031/810-740, 031/811-305, 095/181-0740

JAVNI POZIV za naknadni upisni rok: rujan 2022. godine
Scroll to top