J A V N I   P O Z I V, listopad 2023. g.

1. REDOVITI CJELODNEVNI PROGRAM – VRTIĆ –

Na naknadnom upisnom roku u listopadu za polazak vrtića od 15. studenoga 2023. god., planiramo upisati petero djece. Utvrđeni broj slobodnih upisnih mjesta odnosi se na upis djece u vrtićke objekte, odnosno vrtićke kuće kako slijedi:

Zahtjevi i upisna dokumentacija podnose se elektronički, putem sustava

e-Upisi na internet stranici

https://vrtici.e-upisi.hr/

od 6.10. do 13.10.2023. god.

Za elektroničku predaju zahtjeva neophodna je važeća vjerodajnica u sustavu e-Građani sigurnosne razine 2, stoga obavještavamo sve roditelje koji još nisu prijavljeni na portal e-Građani da to učine u što kraćem roku. Dovoljno je da jedan roditelj ima važeću vjerodajnicu u sustavu e-Građani.

 Bilo bi dobro da roditelji prije upisa provjere podatke koji su od značaja za upis (da u sustavu e-Građani vide djecu, da im je prijavljena ispravna adresa i slično).

Na internet stranici Vrtića djecjivrticdjakovo.hr dostupne su upute za korištenje sustava.

Red prvenstva razrađuje se metodom bodovanja prednosti, odnosno kriterija koje je potrebno dokazati predajom upisne dokumentacije, a u skladu s Pravilnikom o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga Dječjeg vrtića Đakovo. U istom je moguće pronaći sve detalje provedbe upisa.

Roditeljima će kroz sustav e-Upisi biti vidljivi kriteriji koji se boduju te roditelji sami označavaju kriterije koje njihov zahtjev ostvaruje. Potrebno je priložiti propisanu upisnu dokumentaciju kojom se isti dokazuju, a koja je vidljiva u tablici niže (ukoliko se pod nekim kriterijem traži ista upisna dokumentacija koju ste već priložili kroz sustav, tada ne morate ponovo prilagati već priloženi dokument). Upisna dokumentacija se prilaže pod rubrikom „Odabir kriterija“. Ukoliko roditelj ne priloži dokaz ispunjenja kriterija i isti ne bude vidljiv kroz sustav e-Upisi, tada bodovi po izabranom kriteriju neće biti priznati. Naknadne nadopune dokumentacije neće biti moguće.

Rezultati bodovanja bit će vidljivi kroz sustav e-Upisi 20.10.2023. god. Moguće je uložiti prigovor na rezultate bodovanja na e-mail upisiuvrtic@gmail.com do 23.10.2023. u 9 sati.

Rezultati upisa bit će objavljeni na internet stranici Vrtića

www.djecjivrticdjakovo.hr, ulaznim vratima svih vrtićkih objekata/kuća i glavnoj oglasnoj ploči u upravnoj zgradi Vrtića dana 24.10.2023. god.

Po prihvaćenom zahtjevu za upis, roditelj je dužan dostaviti fotokopiju Iskaznice imunizacije, a prije polaska djeteta u Vrtić potvrdu o obavljenom sistematskom pregledu djeteta dobivenu od djetetova pedijatra.

Roditelji su dužni sklopiti ugovor s Vrtićem najkasnije do 31.10.2023. Ugovor potpisuju oba roditelja, osim u slučaju kad jedan roditelj ostvaruje roditeljsku skrb.

         Roditelj koji nije zadovoljan rezultatima upisa može podnijeti žalbu Upravnom vijeću Vrtića u roku od 15 dana od dana objave rezultata upisa.

Prednosti, odnosno kriteriji i upisna dokumentacija:

Za pitanja ili pomoć obratite se na

adresi L. Botića 7/a, Đakovo

ili pozivom na broj 031/810-740.

Cjelovit tekst Javnog poziva:

J A V N I   P O Z I V, listopad 2023. g.
Scroll to top