🚀 Radovi o svemiru lete u svemir 🚀

Djeca iz skupina “Sovice” i “Pčelice” uključila su se u kampanju koju organizira SESA ( Svemirska asocijacija jugoistočne Europe) “Šaljemo dječju maštu u svemir”. Velik poticaj bili su nam plakati koje je nabavio i poklonio nam Danko Kočiš- glavni tajnik Jadranske aero-svemirske asocijacije i predsjednik Svjetskog tjedna svemira Hrvatske.
Po prvi puta dječji radovi putuju u svemir na zajednički satelit cijele regije.

Junak jednog dijela naše priče je Adam.

Dječak pun znanja i podataka o svemiru (tata Jura ga informirao).
Evo dijaloga između prijatelja;
Nikola: “Ja sam vidio crnu rupu!”
Adam: “Ne možeš vidjeti crnu rupu, ona je daleko 500 dana. Do crne rupe je nemoguće doći. Ako te crna rupa ulovi gotov si do kraja života!”

Dobro motivirani, likovno smo se izrazili. Tehnike su flomasteri i vodene boje.

Gotovi radovi su prekrasni!

Ako se može odabrati najljepši između ovih umjetničkih dijela, možda je rad naše umjetnice Vanese.

Naše “Sovice” su odradile cijeli projekt pod nazivom “Svemir”. Možda će ovih nekoliko dječjih radova dati uvid o čemu su sve govorili i kojim aktivnostima su se sve bavili. Bilo je tu svih likovnih tehnika, crtanja, slikanja, izrada maketa, kaširanje, rad s kolaž papirom…Pogledajte!

“Sovice” lete u svemir…

Naše radove smo fotografirali i poslali na internetsku stranicu!
Da… naši radovi idu u svemir.

🛸🚀 Ovaj “izlet” u svemir je bio divan! Dao nam je poticaj da malo proširimo naša znanja! Hvala svima na suradnji! 🛸🚀

Za kraj bismo citirali gospodina Danka Kočiša!

🚀 Radovi o svemiru lete u svemir 🚀
Scroll to top