👬 Igram se i učim 👭 – boje 🎨, oblici ⬜🔵🔻, brojevi 🔢 i slova 🔠

Tema za razdoblje od 27. 5. 2020. do 3. 6. 2020.

Umetni na odgovarajuće mjesto, spoznajna aktivnost

Zadaci: razvijati matematičke sposobnosti brojanja i prepoznavanja veličina geometrijskih oblika, razvijati logičko-matematičke sposobnosti, uspoređivati predmete po veličini i količini, prepoznavati vizualne simbole koji označavaju brojeve, razvijati vokabular vezan uz brojeve, razvijati vještinu koordinacije oka i ruke te poticati pozitivne emocije učenjem kroz igru.
Aktivnost je primjerena djeci u dobi od 1 do 3 godine.
Opis aktivnosti: za aktivnost će vam trebati kartonski papir, kolaž papir, ljepilo za papir, škare, skalpel i flomaster. Iz kartonskog papira skalpelom izrežite pet pravokutnika različitih veličina. Iz kolaž papira izrežite 15 malih kvadrata. Na najmanji pravokutnik zalijepite 1 kvadrat te na svakom sljedećem većem pravokutniku zalijepite za jedan kvadrat više nego na prethodnom. Flomasterom ispišite brojke od jedan do pet na odgovarajuće rupe u kartonu (pogledati sliku). Dijete treba umetnuti pravokutnike na odgovarajuće mjesto, pri tome pazeći na njegovu veličinu, broj kvadrata te broj upisan u kartonu. Aktivnost zahtijeva pomoć roditelja dok dijete ne usvoji potrebnu vještinu koordinacije oka i ruke.

Zakvači kvačicu, likovna aktivnost

Zadaci: razvijati koordinaciju oko-ruka, razvijati finu motoriku, razlikovati i imenovati boje te razvijati koncentraciju.
Aktivnost je primjerena djeci u dobi od 2 do 3 godine.
Za aktivnost je potrebno: papirnati tuljci (od ubrusa ili toalet papira), kolaž papir, vodene, tempere ili flomasteri, kvačice različitih boja te posuda ili kutija za kvačice.
Opis aktivnosti: papirnate tuljke oblijepiti kolaž papirom (ili ih obojiti), u posudu staviti kvačice i pokazati djetetu kako da ih zakvači na tuljak iste boje. Neka dijete imenuje boje, a može i brojiti koliko ima kvačica na svakom tuljku (ako zna brojiti do 5).

Zeleno-zeleno, glazbena aktivnost

Zadaci: razvijati zanimanje za glazbu, poticati na izražavanje plesnih koraka te poticati prepoznavanje boja.
Aktivnost je primjerena djeci u dobi od 2 do 4 godine.
Kroz glazbu se lakše izražavamo i lakše učimo boje, a zabava je zagarantirana ukoliko se roditelji uključe u aktivnost. Plešite i ponavljajte s djecom!

Skoči na boju, pokretna igra

Zadaci: razvijati prirodne oblike kretanja (skakanje), pokretnom igrom pozitivno djelovati na cjelokupni tjelesni razvoj, razvijati grubu motoriku, razvijati sposobnost prepoznavanja i imenovanja boja te razvijati spretnost i strpljivost čekajući u redu.
Aktivnost je primjerena djeci u dobi od 2 do 4 godine.
Opis aktivnosti: na veliki papir ili platno nacrtati 9 kvadrata i obojati ih u crvenu (2), žutu (2), plavu (2) i zelenu (3) boju. Papir ili platno zalijepiti na pod. Od manje kutije napraviti kocku s crvenim, zelenim, žutim i plavim stranicama. Ispred platna zalijepiti traku kao crtu s koje djeca kreću. Djeca stoje u “vlakiću” ispred crte, baci se kocka i koja se boja okrene na tu boju skače dijete koje je na redu. Igra traje dok sva djeca ne skoče na zadanu boju i dok traje interes djece.

Učim boje uz kockice, konstruktivna igra

Zadaci: imenovati i prepoznavati boje, razvijati finu motoriku prstiju i šake i koordinaciju oko-ruka te poticati bogaćenje rječnika, pažnju i koncentraciju.
Aktivnost je primjerena djeci u dobi od 2 do 4 godine.
Potrebni materijal: veći bijeli papir, olovka, bojice, kockice u boji (dugmad, izrezani kolaž, papir i sl.).
Opis aktivnosti: ocrtajte velike krugove uz pomoć zdjelice (tanjura, šalice i sl.) Obojite je bojama kockica, pokažite djetetu koja kockica ide u koji krug. Imenujte boje kockica, primjerice: „Plava kockica u plavi krug“.
Zabavno je s djecom razvrstavati kockice i na taj način približiti im svijet boja. Dijete se može zabaviti te kroz ovakvu aktivnost učenja boja biti izuzetno ponosno na sebe. Uživajte u zanimljivoj igri!

Priča „Vuk koji je želio biti druge boje“, govora aktivnost

Zadaci: razvijati jezik i govorne vještine (bogaćenje rječnika, korištenje novih riječi, uporaba monologa i dijaloga), poticati izgradnju samosvijesti i samopouzdanja kod djece te razvijati sposobnosti doživljavanja i razumijevanja priče kroz prepričavanje, uočavanje detalja i pamćenje boja.
Aktivnost je primjerena djeci u dobi od 3 do 6 godina.
Opis aktivnosti: priča prati vuka kojemu se nije sviđala crna boja njegova krzna. Zato je odlučio da će promijeniti boju. Ali, to nije tako jednostavno kako je mislio! Kroz duhovite preobrazbe u različite boje, vuk će naučiti važnu životnu lekciju o samopoštovanju.
Nakon poslušane priče, potaknite dijete da pokuša prepričati priču. Za mlađu djecu ovo će biti dobar način upoznavanja s bojama, a za one starije prilika nešto novo spoznati. Nakon poslušane priče, postavite im poticajna pitanja, primjerice: – Što ti se najviše svidjelo u priči?, – Zašto je vuk želio biti drugačiji?, – Bi li ti volio/voljela biti drugačiji/a? Zašto? -Trebamo li biti drugačiji da bi nas netko prihvatio?
Ukoliko dijete želi, zamolite ga da nacrta najdraži dio priče. 🖌️🖍️

Stare dobre igre, igra s pravilima

Zadaci: razvijati jezik i govorne vještine (bogaćenje rječnika, korištenje novih riječi, uporaba monologa i dijaloga), uočavati i razlikovati glasove, razvijati pozornost i strpljenje (čekanje na red), poticati na imenovanje i prepoznavanje boja te pravilno brojanje i upoznavati tradiciju igre svog naroda.
Aktivnost je primjerena djeci u dobi od 4 do 7 godina.
Opis aktivnosti: svaki kraj gaji svoje izrazito prepoznatljive dječje igre. Ne postoji bolji način od povezivanja i druženja s djecom od igre. Ispričajte djetetu kako su neke od ovih igara obilježile vaše djetinjstvo, ali i djetinjstvo njihovih baka i djedova. Naučite ga/ju igrati te uživajte u igrama koje su zabavne i poticajne za razvoj Vašeg djeteta.

Pom pom loptica, istraživačko-spoznajna aktivnost

Zadaci: razvijati koordinaciju, finu motoriku, pincetni hvat te raspoznavati boje.
Aktivnost je primjerena djeci u dobi od 5 do 7 godina.
Za ovu aktivnost potrebne su kutije od jaja, pom pom loptice i pinceta.
Opis aktivnost: obojite mjesta gdje su bila jaja različitim bojama. Dijete neka pincetom uzima pom pom loptice i pridružuje odgovarajućoj boji u kutiji.

Šarene slamke, kreativno-spoznajna aktivnost

Zadaci: razvijati preciznost i koordinaciju te maštu i kreativnost. Aktivnost je primjerena djeci u dobi od 5 do 7 godina.
Opis aktivnost: zarežite slamku s donje strane (suprotna od dijela gdje se pije) te pripremite ljepljivu vrpcu izrezanu na dijelove (ako poželite zalijepiti više objekata). Zarezani dio slamke ugurajte u dio slamke koji služi za ispijanje. Pustite mašti na volju i kreirajte različite objekte.

Šareni makaroni, spoznajna aktivnost

Zadaci: prepoznavati i imenovati boje, poticati i razvijati strpljenje i koncentraciju te razvijati finu muskulaturu ruke i šake.
Aktivnost je primjerena djeci u dobi od 5 do 7 godina.
Potrebni materijal: šareni makaroni (mogu i “obični”, ali ih treba obojiti vodenim bojama u nekoliko boja), drveni štapići i plastične zdjelice.
Opis aktivnosti: na radnu plohu istresti šarene makarone, pripremiti zdjelice i štapiće za svakog “igrača”. Štapićem trebamo “uloviti” (kao na slici) jedan makaron određene boje i odložiti ga u posudicu. Postupak ponavljamo sve dok ne skupimo sve makarone iste boje. Zatim prelazimo na drugu, treću i svaku sljedeću boju, dok ne skupimo sve makarone sa stola. U aktivnosti može sudjelovati više djece (maksimalno onoliko koliko ima boja) te se mogu natjecati tko će prije skupiti sve makarone u “svojoj” boji! Moramo istaknuti da se smije koristiti samo štapić, a ne si pomagati prstima! Dobru zabavu!!!

Šarena slova kao rublje, spoznajna aktivnost

Zadaci: njegovati misaone operacije, finu motoriku šake i prstiju vješajući kartone i kvačice, povezivati slova u riječi i bogatiti dječji rječnik novim riječima.
Aktivnost je primjerena djeci u dobi od 5 do 7 godina.
Potreban materijal: uže i kvačice, karton za slova, kolaž papir, flomasteri, škare i ljepilo.
Opis aktivnosti: šarena slova zalijepiti na malo veće kartonske podloge (15×20) koje djeca mogu vješati poput rublja na uže pokušavajući tako napisati poneku riječ. Riječi mogu biti i zadane na karticama koje izvlače iz kutije. Igrajte se slovima!

Šareni brojevi, matematičko-spoznajna aktivnost

Cilj ove aktivnosti je pobuditi dječju znatiželju za matematikom u svijetu oko nas.
Aktivnost je primjerena djeci u dobi od 5 do 7 godina.
Zadaci: razvijati predmatematičke vještine i logičko razmišljanje te imenovati i prepoznavati boje i brojeve.
Potrebni materijal: veći papir, olovka, bojica i kockice (drvene, plastične, lego kockice, šareni bomboni 😊 i sl.)
Opis aktivnosti: na papiru napišite brojeve po redu, počevši od broja 1. Brojeve obojite u šarene boje, jer su vesele boje privlačne oku i zanimljive djeci. Pored papira postavite dovoljan broj kockica i izazov može započeti.
Dijete treba samo pokušati izbrojiti točan broj kockica koje idu uz odgovarajući broj.

Brojke i slova, spoznajna aktivnost

Zadaci: prepoznavati i imenovati brojke i slova, razvijati strpljenje i koncentraciju te razvijati finu motoriku šake.
Aktivnost je primjerena djeci u dobi od 5 do 7 godina.
Za aktivnost vam je potrebna tjestenina “Slova i brojke” i drveni štapići.
Opis aktivnost: na radnu plohu istresite tjesteninu. Uz pomoć drvenog štapića izdvajamo pojedine brojke i slova, prepoznajemo ih i imenujemo. “Slažemo” abecedu i pojedine riječi kao i brojevni niz 1-10. U igri može sudjelovati više djece, zato se igrajmo i učimo!

Matematika u boji, radni listić

Zadaci: razvijati vizualnu percepciju te orijentaciju u prostoru (lijevo-desno, gore-dolje), razvijati pažnju, mišljenje i logičko zaključivanje, razvijati samopouzdanje i poticati osjećaj zadovoljstva zbog uspjeha u rješavanju zadataka.
Aktivnost je primjerena djeci u dobi od 5 do 7 godina.
Klikom na sljedeće poveznice otvaraju se radni listovi:

Vesela gusjenica, radno-praktična aktivnost

Zadaci: njegovati koncentraciju, pažnju i pamćenje, prepoznavati i imenovati slova abecede te stjecati iskustva o zapažanju i imenovanju boja.
Aktivnost je primjerena djeci u dobi od 5 do 7 godina.
Potreban materijal: papir u boji, ljepilo, škare i kockica s brojevima od 1-6. Opis aktivnosti: papir u boji izrežite na kružiće i od njega napravite gusjenicu. Svaki kružić može biti u drugoj boji. Na svaki kružić napišite po jedno slovo. Djeca naizmjenično bacaju kockicu, prelaze 1-6 polja na gusjeničinu tijelu i zaustavljaju se na određenom slovu. Trebaju ga imenovati i sjetiti se neke riječi koja počinje tim slovom.

Šarena mozgalica – TANGRAM, matematičko-istraživačka aktivnost

Zadaci: razvijati osjetljivost za kombinacije (spajanje, sastavljanje, domišljanje, izmjena elemenata), poticati sposobnost rješavanja problema, tražiti jedan ili više rješenja (isprobavanje) te poticati prepoznavanje i imenovanje boja i brojeva.
Aktivnost je primjerena djeci u godini pred polazak u školu.
Opis aktivnosti: od kolaž papira raznih boja izrežite različite geometrijske oblike. Ova matematička zagonetka sastoji se od 7 standardnih dijelova od kojih se slažu slike različitih oblika. Slika koja se slaže može biti unaprijed zadana prema predlošku, ali i s likovima i figurama prema vlastitoj zamisli. Ako igru želite učiniti zanimljivijom u njoj može sudjelovati više igrača, a kako bi vam bila zanimljiva morate se pridržavati nekoliko pravila:

  1. Uvijek se mora upotrijebiti svih sedam dijelova;
  2. Dijelovi se postavljaju jedan do drugog, ne smiju se preklapati;
  3. Dijelovi se, po potrebi, mogu preokrenuti na drugu stranu.

Vesela abeceda, tjelesno-spoznajna aktivnost

Zadaci: razvijati grubu motoriku, prirodne oblike kretanja i koordinaciju pokreta, imenovati i prepoznavati slova i brojeve kroz igru te poticati svijest o zdravom načinu života kroz vježbu.
Aktivnost je primjerena djeci u dobi od 6 godina nadalje.
U ovoj igri “Svako slovo, izvježbaj nešto novo” djeca će uživati svakog dana iznova. Djeca će vježbati, učiti slova i brojke i još mnogo toga.
Možete isprintati veselu abecedu i djeci zadati zadatak, primjerice zadanim pokretima “napiši” svoje ime, ili ono što najviše voliš jesti, ili ime svoje najdraže igrače, prijatelja…
3, 2, 1, Kreni!

Priča “Ljubičice”, govorna aktivnost

Zadaci: razvijati komunikaciju i postavljanje pitanja, proširiti vokabular uvođenjem novih pojmova te poticati uporabu monološkog govora (prepričavanje).
Aktivnost je primjerena djeci u dobi od 6 do 7 godina.
Ljubičasta boja nastaje kombinacijom crvene i plave boje, a naša priča je “ljubičasta” kao Ljubičica.
Slušanje priča ima posebnu ulogu u dječjem životu i nezamjenjiv su dio svakog odrastanja.
Možete priču o ljubičici pažljivo pročitati svojoj djeci i nakon toga im postaviti zadana pitanja da vidite jesu li razumjeli i slušali ono što ste im pročitali. Primjer poticajnih pitanja: Kako se zove priča? Koje je boje ljubičica? Nabroji mi još četiri boje? Što je djevojčica poželjela učiniti s ljubičicama? Zašto je leptir htio poštedjeti ljubičice? Tko je ubrao ljubičice?

Po završetku aktivnosti, predlažemo vam da se zabavite uz sljedeću pjesmicu 🎶

Veselimo se primitku vaših vrijednih radova koje možete slati u Viber ili Messenger grupe vaših skupina.

👬 Igram se i učim 👭 – boje 🎨, oblici ⬜🔵🔻, brojevi 🔢 i slova 🔠
Scroll to top