Dječji vrtić Đakovo

VRTIĆ DANAS

imageDJEČJI VRTIĆ ĐAKOVO ima sjedište u ulici Luke Botića 7 A.
Osim upravne zgrade, posjedujemo još dvije zgrade na lokacijama K. P. Krešimira 1 (VILA I ) i Ivana Mažuranića 12.
Osnivač vrtića je Grad Đakovo , a vrtić je osnovan 1951. godine.
Ukupna površina unutrašnjeg prostora 1.361 m2.
Površina ukupnog vanjskog prostora 6.273,50 m2
U središtu predškolskog odgoja i naobrazbe u našem Gradu, u Dječjem vrtiću Đakovo, u 2012. — 2013. pedagoškoj godini planiramo realizirati redovite, primarne programe rada, posebne programe i programe javnih potreba, za svu djecu koja to žele.
Navedeni programi rada obuhvatili bi oko 618 djece predškolske dobi u 38 odgojnih skupina.
Rad bi se odvijao u Gradu Đakovu i prigradskim naseljima, te u sedam (7) susjednih općina.
Vrtić je prvi, temeljni organizacijski oblik za provođenje predškolskog odgoja naobrazbe koji osigurava potrebne uvjete za razvoj djetetovih postojećih i potencijalnih znanja, vještina, funkcija i sposobnosti.
To je mjesto življenja i učenja djece i odraslih, stoga smo otvoreni prema potrebama roditelja i djece, kao i društvene i kulturne sredine u našem gradu.
Aktivno smo uključeni u sva važna događanja u gradu.
Dijete doživljavamo aktivnim čimbenikom svoga razvoja, sposobnim od rođenja komunicirati s drugima. Dijete je osobnost u razvoju, koja posjeduje urođenu potrebu za osjećajem, spoznajom i učenjem.
Neprestano uvođenje poboljšanja u području odgoja i naobrazbe traži usmjerenu aktivnost u jačanju sposobnosti provođenja raznovrsnih programa.
Kako bi vrtić ostvario svoje djelovanje u kojoj će se dijete osjećati kao u dječjoj kući, u kojoj vlada radost, neophodno je doživljavati vrtić kao djetetovu, roditeljsku i društvenu potrebu koja učinkovito i pravovremeno odgovara na zahtjeve roditelja i djece.
Promatramo i pratimo djetetove potrebe i interese, razvijamo ih, bogatimo, stvaramo nove.
Djetetu odgojitelj pomaže, podržava ga i slijedi zamisli u postizanju određenih znanja i vještina na način primjeren njemu samome i dobno i individualno.