Dječji vrtić Đakovo
 

NATJEČAJI

  


              OBAVIJEST

o izboru kandidata temeljem natječaja od 25. 9. 2018..

Više pojedinosti u dolje priloženom dokumentu.

   - OBAVIJEST O IZBORU ZA RADNO MJESTO


              N A T J E Č A J - za prijem u radni odnos

Temeljem članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N. br. 10/97.,107/07. i 94/13.), članka 50. Statuta Dječjeg vrtića Đakovo, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Đakovo objavljuje

N A T J E Č A J
za prijem u radni odnos

 - ODGOJITELJ-ICA (PRIPRAVNIK/ICA) - 2 izvršitelja na određeno - puno radno vrijeme
  - ODGOJITELJ-ICA - 1 izvršitelj na određeno - nepuno radno vrijeme 24 sata tjedno, za provođenje kraćeg programa ranog učenja engleskog jezika za djecu predškolske dobi, probni rok 60 dana
  - SPREMAČ-ICA - 1 izvršitelj na neodređeno - puno radno vrijeme, probni rok 60 dana
 
 Natječaj vrijedi od od 6. 11. do 14. 11. 2018. godine.

Više pojedinosti u dolje priloženim dokumentima.
    -  Natječaj za prijem u radni odnos ODGOJITELJ-ICA (PRIPRAVNIK/ICA)
    -  
Natječaj za prijem u radni odnos ODGOJITELJ-ICA
    -  Natječaj za prijem u radni odnos SPREMAČ-ICA
    - Izjava


              N A T J E Č A J - za prijem u radni odnos

Temeljem članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N. br. 10/97.,107/07. i 94/13.), članka 50. Statuta Dječjeg vrtića Đakovo, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Đakovo objavljuje

N A T J E Č A J
za prijem u radni odnos

 - ODGOJITELJ-ICA - 1 izvršitelj na neodređeno - puno radno vrijeme, za provođenje odgojno-obrazovnih programa Dječjeg vrtića Đakovo, na terenu Općine Satniva đakovačka (0,50 v.r.) i Općine gorjani s (0,50 v.r.), probni rad 60 dana
 
 Natječaj vrijedi od od 17. 10. do 25. 10. 2018. godine.

Više pojedinosti u dolje priloženim dokumentima.
     - Natječaj za prijem u radni odnos

     - Izjava


              OBAVIJEST

o izboru kandidata temeljem natječaja za radna mjesta.

Više pojedinosti u dolje priloženom dokumentu.

   - OBAVIJEST O RADNOM MJESTU ODGOJITELJA

   - OBAVIJEST O IZBORU ZA RADNO MJESTO SPREMAČ-ICA


              N A T J E Č A J - za prijem u radni odnos

Temeljem članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N. br. 10/97.,107/07. i 94/13.), članka 50. Statuta Dječjeg vrtića Đakovo, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Đakovo objavljuje

N A T J E Č A J
za prijem u radni odnos

 - ODGOJITELJ-ICA (PRIPRAVNIK/ICA) - 1 izvršitelj na određeno - puno radno vrijeme
 
 Natječaj vrijedi od od 25. 9. do 3. 10. 2018. godine.

Više pojedinosti u dolje priloženom dokumentu.
     Natječaj za prijem u radni odnos


              OBAVIJEST

o izboru kandidata temeljem natječaja od 20. 8. 2018. godineza radna mjesta odgojitelja.

Više pojedinosti u dolje priloženom dokumentu.
    Obavijest


              N A T J E Č A J - za prijem u radni odnos

Temeljem članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N. br. 10/97.,107/07. i 94/13.), članka 50. Statuta Dječjeg vrtića Đakovo, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Đakovo objavljuje

N A T J E Č A J
za prijem u radni odnos

 - ODGOJITELJ-ICA - 3 izvršitelja na određeno - puno radno vrijeme, probni rok 60 dana
 
 Natječaj vrijedi od od 3. 9. do 11. 9. 2018. godine.

Više pojedinosti u dolje priloženom dokumentu.
     Natječaj za prijem u radni odnos


              N A T J E Č A J - za prijem u radni odnos

Temeljem članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N. br. 10/97.,107/07. i 94/13.), članka 50. Statuta Dječjeg vrtića Đakovo, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Đakovo objavljuje

N A T J E Č A J
za prijem u radni odnos

 - ODGOJITELJ-ICA

  - 2 izvršitelja na neodređeno - puno radno vrijeme, probni rok 60 dana
  - 2 izvršitelja na određeno - puno radno vrijeme, do 31. 8. 2019. godine, probni rok 60 dana
  
  - SPREMAČ/ICA

  - 1 izvršitelj na neodređeno - puno radno vrijeme, probni rad 60 dana

 Natječaj vrijedi od 20. 8. 2018. do 28. 8. 2018. godine.

Više pojedinosti u dolje priloženom dokumentu.
     Natječaj za prijem u radni odnos

   - Izjava kandidata


              N A T J E Č A J - za prijem u radni odnos

Temeljem članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N. br. 10/97.,107/07. i 94/13.), članka 50. Statuta Dječjeg vrtića Đakovo , Upravno vijeće Dječjeg vrtića Đakovo objavljuje

N A T J E Č A J
za prijem u radni odnos

 ODGOJITELJ/ICA (PRIPRAVNIK/ICA - 2 izvršitelja na određeno - puno radno vrijeme

 - EKONOMIST - 1 izvršitelj/ica (VŠS, VSS) - stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja    radnog odnosa

 Natječaj vrijedi od 22. 3. 2018. do 30. 3. 2018. godine.

Uvjete natječaja i više pojedinosti u dolje priloženom dokumentu.
     Natječaj za prijem u radni odnos


              N A T J E Č A J - za prijem u radni odnos

Temeljem članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N. br. 10/97.,107/07. i 94/13.), članka 50. Statuta Dječjeg vrtića Đakovo , Upravno vijeće Dječjeg vrtića Đakovo objavljuje

N A T J E Č A J
za prijem u radni odnos

 PEDAGOG/INJA - 1 izvršitelj na neodređeno - puno radno vrijeme novootvoreni poslovi, probni rad 60 dana

PSIHOLOG/INJA - 1 izvršitelj na neodređeno - puno radno vrijeme, novootvoreni poslovi, probni rad 60 dana

ZDRAVSTVENI/A  VODITELJ/ICA - 1 izvršitelj na neodređeno - nepuno radno       
vrijeme 20 sati tjedno, novootvoreni poslovi, probni rad 60 dana

- VODITELJ/ICA RAČUNOVODSTVA - 1 izvršitelj na određeno- puno radno vrijeme povećan obim poslova, probni rad 60 dana

 Natječaj vrijedi od 28. 12. 2017. do 5. 1. 2018. godine.

Uvjete natječaja i više pojedinosti u dolje priloženom dokumentu.
     Natječaj za prijem u radni odnos


              N A T J E Č A J - za prijem u radni odnos

Temeljem članka 37. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N. br. 10/97.,107/07. i 94/13.), članka 53. i 60. stavka3. Statuta Dječjeg vrtića Đakovo (ur.br: 73/2014. od 6. veljače 2014.), Upravno vijeće Dječjeg vrtića Đakovo objavljuje

N A T J E Č A J
za izbor i imenovanje ravnatelja Dječjeg vrtića Đakovo

 Za ravnatelja dječjeg vrtića može biti imenovana osoba koja ispunjava uvjete za odgojitelja ili stručnog suradnika te ima najmanje 5. godina radnog staža u djelatnosti predškolskog odgoja.

 Natječaj vrijedi od 13. 12. 2017. do 21. 12. 2017. godine.

Više pojedinosti u dolje priloženom dokumentu.
     Natječaj za prijem u radni odnos


              N A T J E Č A J - za prijem u radni odnos

Temeljem članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N. br. 10/97.,107/07. i 94/13.), članka 50. Statuta Dječjeg vrtića Đakovo, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Đakovo objavljuje

N A T J E Č A J
za prijem u radni odnos

 - ODGOJITELJ-ICA

     - 1 izvršitelj na neodređeno - puno radno vrijeme, probni rok 60 dana

 Natječaj vrijedi od 13. 12. 2017. do 21. 12. 2017. godine.

Više pojedinosti u dolje priloženom dokumentu.
     Natječaj za prijem u radni odnos


              N A T J E Č A J - za prijem u radni odnos

Temeljem članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N. br. 10/97.,107/07. i 94/13.), članka 50. Statuta Dječjeg vrtića Đakovo i Godišnjeg plana i programa rada Dječjeg vrtića Đakovo za 2017/2018. pedagošku godinu, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Đakovo objavljuje

N A T J E Č A J
za prijem u radni odnos

 - ODGOJITELJ-ICA

  - 2 izvršitelja na neodređeno - puno radno vrijeme, probni rok 60 dana
  - 4 izvršitelja na određeno - puno radno vrijeme, probni rok 60 dana
  - 1 izvršitelj na određeno - nepuno radno vrijeme, probni rok 60 dana

 Natječaj vrijedi od 16. 10. 2017. do 24. 10. 2017. godine.

Više pojedinosti u dolje priloženom dokumentu.
     Natječaj za prijem u radni odnos


              N A T J E Č A J - za prijem u radni odnos

Temeljem članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N. br. 10/97.,107/07. i 94/13.), članka 50. Statuta Dječjeg vrtića Đakovo i Godišnjeg plana i programa rada Dječjeg vrtića Đakovo za 2017/2018. pedagošku godinu, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Đakovo objavljuje

N A T J E Č A J
za prijem u radni odnos

 - SPREMAČ-ICA

jedan izvršitelj na nedređeno-puno radno vrijeme uz probni rad 60 dana

 Natječaj vrijedi od 11. 10. 2017. do 19. 10. 2017. godine.

Više pojedinosti u dolje priloženom dokumentu.
     Natječaj za prijem u radni odnos              N A T J E Č A J - za prijem u radni odnos

Temeljem članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N. br. 10/97.,107/07. i 94/13.), članka 50. Statuta Dječjeg vrtića Đakovo i Godišnjeg plana i programa rada Dječjeg vrtića Đakovo za 2016/2017. pedagošku godinu, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Đakovo objavljuje

N A T J E Č A J
za prijem u radni odnos

 - ODGOJITELJ-ICA

Više izvršitelja na određeno - puno radno vrijeme i na određeno nepuno radno vrijeme.

 Natječaj vrijedi od 11. 11. 2016. do 19. 11. 2016. godine.

Više pojedinosti u dolje priloženom dokumentu.
     Natječaj za prijem u radni odnos


              N A T J E Č A J - prijem na poslove pomagača u     nastavi

Temeljem članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N. br. 10/97.,107/07. i 94/13.) i članka 50. Statuta Dječjeg vrtića Đakovo , Upravno vijeće Dječjeg vrtića Đakovo objavljuje

N A T J E Č A J
za prijem na poslove pomagača u nastavi

 Dječji vrtić Đakovo iskazuje interes i potrebu za primanje šest (6) polaznika programa    „Mladi za mlade“- pomagači u nastavi- javni radovi za mlade, na razdoblje do 10 mjeseci u punom radnom vremenu, na poslovima  pomagača u nastavi.

 Natječaj vrijedi od 18. 08. 2016. do 26. 08. 2016. godine.

Više pojedinosti u dolje priloženoom dokumentu.
     Natječaj za prijem u radni odnos


              N A T J E Č A J - za prijem u radni odnos

Temeljem članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N. br. 10/97.,107/07. i 94/13.) i članka 50. Statuta Dječjeg vrtića Đakovo , Upravno vijeće Dječjeg vrtića Đakovo objavljuje

N A T J E Č A J - za prijem u radni odnos

-  ODGOJITELJ-ICA: - 1  izvršitelj – puno radno vrijeme (zamjena za bolovanje) u programu predškole u Gradu Đakovu pri Osnovnoj školi J.A.Ćolinića i prigradskim naseljima Kuševcu i Širokom Polju te u drugim vrtićkim programima, uz probni rad  od 60 dana

 Natječaj vrijedi od 8. 04. 2016. do 16. 04. 2016. godine.

Više pojedinosti u dolje priloženoom dokumentu.
     Natječaj za prijem u radni odnos


              N A T J E Č A J - za prijem u radni odnos

Temeljem članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N. br. 10/97.,107/07. i 94/13.) i članka 50. Statuta Dječjeg vrtića Đakovo , Upravno vijeće Dječjeg vrtića Đakovo objavljuje

N A T J E Č A J - za prijem u radni odnos

-  ODGOJITELJ-ICA: - 1  izvršitelj – puno radno vrijeme na određeno u programu predškole Općine Strizivojna uz probni rad 60 dana 

 - POMOĆNI-A  KUHAR-ICA:   - 1 izvršitelj - na neodređeno - puno radno vrijeme uz probni rad 60 dana

Natječaj vrijedi od 12. 02. 2016. do 20. 02. 2016. godine.

Više pojedinosti u dolje priloženoom dokumentu.
     Natječaj za prijem u radni odnos


JAVNI  NATJEČAJ

DJEČJI VRTIĆ ĐAKOVO objavljuje,

                                       JAVNI  NATJEČAJ
ZA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE ZA RAD BEZ ZASNIVANJA
RADNOG ODNOSA

 - POMOĆNIK  TAJNIKA – 1 izvršitelj
 - POMOĆNIK VODITELJ A  RAČUNOVODSTVA – 1 izvršitelj
 - ODGOJITELJ - 2 izvršitelja  

Natječaj vrijedi od 05. 02. 2016. do 13. 02. 2016. godine.

Više pojedinosti u dolje priloženoom dokumentu.

    >>> JAVNI NATJEČAJ ZA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE


              N A T J E Č A J - za prijem u radni odnos

Temeljem članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N. br. 10/97.,107/07. i 94/13.) i članka 50. Statuta Dječjeg vrtića Đakovo , Upravno vijeće Dječjeg vrtića Đakovo objavljuje

N A T J E Č A J - za prijem u radni odnos

 - POMOĆNI-A  KUHAR-ICA:   - 1 izvršitelj - na neodređeno - puno radno vrijeme uz probni rad 60 dana

Natječaj vrijedi od 08. 01. 2016. do 15. 01. 2016.godine.

Više pojedinosti u dolje priloženoom dokumentu.
     Natječaj za prijem u radni odnos


              N A T J E Č A J - za prijem u radni odnos

Temeljem članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N. br. 10/97.,107/07. i 94/13.) i članka 50. Statuta Dječjeg vrtića Đakovo , Upravno vijeće Dječjeg vrtića Đakovo objavljuje

N A T J E Č A J - za prijem u radni odnos

 -  ODGOJITELJ-ICA    
- 1  izvršitelj – na određeno – nepuno radno vrijeme (0,75)
za program predškole na terenu Općine Drenje 0,50 radnog vremena i Općine Viškovci s 0,25 radnog vremena
- 1 izvršitelj - na određeno - nepuno radno vrijeme (0,50) za  program predškole na terenu Općine Levanjska Varoš s 0,25 radnog vremena i Općine Trnava  s 0,25 radnog vremena
- 1 izvršitelj – na određeno – puno radno vrijeme (zamjena za odsutnu radnicu) za program predškole na terenu Općine Satnica Đakovačka s 0,50 radnog vremena i Općine Gorjani s 0,50 radnog vremena

Natječaj vrijedi od 08. 01. 2016. do 15. 01. 2016.godine.

Više pojedinosti u dolje priloženoom dokumentu.
     Natječaj za prijem u radni odnos


Upravno vijeće Dječjeg vrtića Đakovo objavljuje

                                    N A T J E Č A J
                             za prijem u radni odnos

1. ODGOJITELJ-ICA 
    - 1  izvršitelj–na određeno–nepuno radno vrijeme (0,75)
za program predškole u prigradskom naselju Selci Đakovački  i  kraći program ranog učenja engleskog jezika u gradu Đakovu
    - 1 izvršitelj-na određeno-nepuno radno vrijeme (0,50)
za  program predškole i kraći program kreativnog stvaralaštva predškolske djece u gradu Đakovu
    - 1 izvršitelj–na određeno–nepuno radno vrijeme (0,50)
za program predškole u prigradskom naselju  Budrovci i Đurđanci
    - 1 izvršitelj-na određeno-nepuno radno vrijeme (0,25)
za program predškole u prigradskom naselju Ivanovci Đakovački

2. POMOĆNI-A  KUHAR-ICA/SPREMAČ-ICA
    - 1 izvršitelj-na određeno (zamjena za bolovanje) - puno radno vrijeme

      Natječaj otvoren od 29. 10. 2015. do 05. 11. 2015.g.

Više pojedinosti pogledajte u dolje priloženom dokumentu.

Priloženi dokument:
   Natječaj za prijem u radni odnos


 

Dječji vrtić Đakovo objavljuje,

                                       JAVNI POZIV
        za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa
Za sljedeća radna mjesta:

           1. ODGOJITELJ - 1 izvršitelj/ica

Više pojedinosti u priloženim dokumentima.

  - Javni poziv prva stranica
  - Javni poziv druga stranica

         Natječaj je otvoren od  02. rujna 2015.g.


    Dječji vrtić Đakovo objavljuje,

                                       JAVNI POZIV
        za nastavak stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa
Za sljedeća radna mjesta:

1. EKONOMIST - 1 izvršitelj/ica (VŠS, VSS)

Javni poziv je otvoren od 16. veljače 2015. do 23. veljače 2015.

Sve pojedinosti vezane uz ovaj javni poziv možete pogledati u dolje priloženom dokumentu.

      Priloženi dokument:
Javni poziv za nastavak stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa


    Dječji vrtić Đakovo objavljuje,

                                       JAVNI POZIV
        za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa
Za sljedeća radna mjesta:

1. EKONOMIST - 1 izvršitelj/ica (VŠS, VSS)

Javni poziv je otvoren od 4. veljače 2015. do 11. veljače 2015.

Sve pojedinosti vezane uz ovaj javni poziv možete pogledati u dolje priloženom dokumentu.

      Priloženi dokument:
Javni poziv za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa


Natječaj

    Dječji vrtić Đakovo odlukom Upravnog vijeća objavljuje

                                       N A T J E Č A J

Za pomagača-asistenta u programu predškole (Općina Satnica)

1. POMAGAČ-ASISTENT U PROGRAMU PREDŠKOLE- 1 izvršitelj-na određeno-puno radno vrijeme

Više o natječajau možete pogledati u dolje priloženom dokumentu:

      Priloženi dokument:
Natječaj za pomagača asistenta


   Natječaj za prijem u radni odnos

Temeljem članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N. br. 10/97.,107/07. i 94/13.) i članka 50. Statuta Dječjeg vrtića Đakovo, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Đakovo objavljuje Natječaj za prijem u radni odnos:

1. Odgojitelj/ica
2. Pomoćni/a kuhar/ica

Više o uvjetima za radna mjesta u priloženom dokumentu.

Priloženi dokument:

Natječaj za prijem u radni odnos