Dječji vrtić Đakovo

Dječji vrtić Đakovo

Luke Botića 7/A

  Ambra Kordić, ravnateljica   031/810 740
Katarina Nađ Žeravica, tajnica   031/811 305     fax:  031/811 305
Kata Talajić, voditeljica računovodstva   031/811 305
Dječji vrtić Đakovo, VILA, K. P. Krešimira 2
Koviljka Prebeg, voditeljica   095 3810 740
Dječji vrtić Đakovo , I. Mažuranića 12
Marica Šćuric, voditeljica   095 4810 740
Dječji vrtić Đakovo , Luke Botića 7/A
Jasminka Maričić, voditeljica   031/811 305

djecjivrticdakovo@gmail.com