Dječji vrtić Đakovo

                UPRAVA VRTIĆA:

Ambra Kordić, ravnateljica
Katarina Nađ Žeravica, tajnica
Mirta Miličević, voditeljica računovodstva

STRUČNE SURADNICE:

Ivana Radnić, pedagoginja
Barbara Šimić Gams, psihologinja
Sanja Miloš, zdravstvena voditeljica

ODGOJITELJI:

Andrić Đurđica
Belvanović Branka
Brataljenović Marija
Bukvašević Jadranka
Duvnjak Marica
Goreta Anica
Hrastović Ivana
Jurić Ljubica
Koprčina Ornela
Lovas Vesna
Lukačević Kata
Ljubičić Zrinka
Magić Andrea
Markulin Jadranka
Maričić Jasminka
Martinović Monika
Mikuš Vlatka
Miličević Danijela
Nikšić Ivana
Petrlić Maja
Pilipović Danijela
Poljak Ljiljana
Prebeg Goran
Prebeg Koviljka
Raguž Lučić Darinka
Stjepanović Gordana
Šćuric Marica
Škalić Elizabeta
Šimić Ivana
Tomšić Ankica
Vrbanec Martina
Zrakić Silvija
Žeravica Davorka

POMOĆNO TEHNIČKI DJELATNICI:

Ilijov Željko, vozač/ekonom
Lončar Snježana, glavna kuharica
Babić Luca, pomoćna kuharica
Drenjančević Sabina, pomoćna kuharica
Janjušić Ksenija, pomoćna kuharica
Benašić Tajana, pomoćna kuharica/spremačica
Marinović Melita, spremačica
Jona Smiljana, spremačica
Pavelić Nikolina, spremačica