Dječji vrtić Đakovo

                UPRAVA VRTIĆA:
Ornela Koprčina, ravnateljica
Katarina Nađ Žeravica, tajnica
Kata Talajić, voditeljica računovodstva

TIM ODGOJITELJA DJEČJEG VRTIĆA ĐAKOVO:
Andrić Đurđica
Belvanović Branka
Bukvašević Jadranka
Duvnjak Marica
Goreta Anica
Hrastović Ivana
Ivančić Edita
Jurić Ljubica
Krha Mira
Liović Jela
Lovas Vesna
Lukačević Kata
Ljubičić Zrinka
Magić Andrea
Maričić Jasminka
Markulin Jadranka
Martinović Monika
Mikuš Vlatka
Miličević Danijela
Poljak Ljiljana
Pilipović Danijela
Prebeg Goran
Prebeg Koviljka
Raguž-Lučić Darinka
Stjepanović Gordana
Šćuric Marica
Škalić Elizabeta
Tomšić Ankica
Zetović Katica
Zrakić Silvija
Žeravica Davorka

     POMOĆNO TEHNIČKI DJELATNICI:
Snježana Lončar,  glavna kuharica
Luca Babić, pomoćna kuharica
Tajana Benašić, pomoćna kuharica/spremačica
Janjušić Ksenija, pomoćna kuharica
Zdenka Rajković, pomoćna kuharica/spremačica
Ljubičić Anita, spremačica
Jadranka Živić, spremačica
Željko Ilijov, vozač/ekonom