Dječji vrtić Đakovo
 

Posjetio nas je Mister Ciganović-Mađioničar Čiri-Biri